Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

2. Aşağıdaki cümlenin hangisinde altı çizili söz grubunun özelliği yanlış verilmiştir? as A) Bu mavi gömlek sana daha çok yakışt

2. Aşağıdaki cümlenin hangisinde altı çizili
söz grubunun özelliği yanlış verilmiştir?
as
A) Bu mavi gömlek sana daha çok yakıştı.
(Birden çok tamlayanı olan sifat tamla-
ması)
B) Bu sene hiç kesilmedi suyu köyümüzün.
(Tamlayanı ile tamlanan yer değiştirmi

2. Aşağıdaki cümlenin hangisinde altı çizili söz grubunun özelliği yanlış verilmiştir? as A) Bu mavi gömlek sana daha çok yakıştı. (Birden çok tamlayanı olan sifat tamla- ması) B) Bu sene hiç kesilmedi suyu köyümüzün. (Tamlayanı ile tamlanan yer değiştirmiş be- lirtili isim tamlaması) C) Onların çoğu önümüzdeki yıl bu okulda okuyacak. (Tamlayanı ve tamlananı zamir olan isim tamlaması) D) Yazarın öyküleri ve şiirleri çok güzel. (Bir- den çok tamlayanı olan isim tamlaması) E) Kitabın yırtık sayfasından dolayı olayın so- nucunu öğrenemedim. (Tamlananı bir si- fat tarafından nitelenen isim tamlaması)