Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

2. Aşağıdakilerden hangisi anlatmaya bağlı me- tinlerin özelliklerinden biri değildir? A) Yazıldıkları dönemin zihniyetini yansı

2. Aşağıdakilerden hangisi anlatmaya bağlı me-
tinlerin özelliklerinden biri değildir?
A) Yazıldıkları dönemin zihniyetini yansıtmaları
B) Olay örgüsü, kişi, yer, zaman gibi ögelerin bir
tema çevresinde birleşmesiyle oluşmaları
C) Gerçekliği değiştirerek k

2. Aşağıdakilerden hangisi anlatmaya bağlı me- tinlerin özelliklerinden biri değildir? A) Yazıldıkları dönemin zihniyetini yansıtmaları B) Olay örgüsü, kişi, yer, zaman gibi ögelerin bir tema çevresinde birleşmesiyle oluşmaları C) Gerçekliği değiştirerek kurmaca bir dünya içinde sunmaları D) İlahi bakış açısı, kahraman anlatıcının bakış açısı ya da gözlemci anlatıcının bakış açısın- dan anlatılmaları E) Dilin ağırlıklı olarak göndergesel işlevle kulla- nılması ESEN YAYINLARI