Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

2. Batı Roma Imparatorluğu'nun yıkılmasından sonra Avrupa'da otorite boşluğunun doğması Haçlı Seferleri sırasında derebeylerin ö

2.
Batı Roma Imparatorluğu'nun yıkılmasından
sonra Avrupa'da otorite boşluğunun doğması
Haçlı Seferleri sırasında derebeylerin ölmesi
veya ordularını kaybetmesi
Yukarıdaki gelişmelerin aşağıdakilerden hangi-
sine yol açtığı savunulabilir?
A) Milli devletle

2. Batı Roma Imparatorluğu'nun yıkılmasından sonra Avrupa'da otorite boşluğunun doğması Haçlı Seferleri sırasında derebeylerin ölmesi veya ordularını kaybetmesi Yukarıdaki gelişmelerin aşağıdakilerden hangi- sine yol açtığı savunulabilir? A) Milli devletlerin kurulması Demokrasinin yer- desmesi B) Millî devletlerin kurulması - Mutlak monarşilerin kurulması C) Feodalite rejiminin doğması - Merkezi krallıkların güçlenmesi D) Mutlak monarşilerin zayiflaması - Demokrasinin güçlenmesi E) Merkezi kralliklarin yıkılması - Feodalitenin güç- Tenmesi