Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

2. Belgisiz zamir ve belgisiz sifat karıştırılmamalıdır. "Birçok" sözcüğü, "Ağaçların birçoğunda meyve vardı." cümlesinde belgi-

2. Belgisiz zamir ve belgisiz sifat karıştırılmamalıdır. "Birçok" sözcüğü, "Ağaçların birçoğunda meyve vardı." cümlesinde belgi-
dex/vis
siz zamir, "Ağaçta birçok kuş vardı." cümlesinde belgisiz sifat görevindedir.
Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin h

2. Belgisiz zamir ve belgisiz sifat karıştırılmamalıdır. "Birçok" sözcüğü, "Ağaçların birçoğunda meyve vardı." cümlesinde belgi- dex/vis siz zamir, "Ağaçta birçok kuş vardı." cümlesinde belgisiz sifat görevindedir. Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük belgisiz zamirdir? A) Başım ağrıdığı için hiçbir ödevimi yapamadım. B) Hayvanat bahçesindeki hayvanların çoğu sıcak yüzünden gölgelik yerlere kaçmıştı. C) Bu çeşmenin suyu soğuk değil, başka çeşmeden su dolduralım. D) Sonbahar gelince burada yaşayan kimi kuşlar sıcak yerlere göç eder.