Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

2- "Ben sizin gibi birde değil, diye sözünün ardını getirdi. Yalvar yakar anam ağladı. Yıllar yılı bakın şu avuçlarıma! Nuh al k

2- "Ben sizin gibi birde değil, diye sözünün ardını getirdi. Yalvar yakar anam ağladı. Yıllar yılı bakın şu avuçlarıma! Nuh al
kemik. Bellersiniz sancıdan canımı alıyorlar geceleri. Kolay değil bu işler aslanım. Hadi siz şimdi varın gidin, öteberilerinizi

2- "Ben sizin gibi birde değil, diye sözünün ardını getirdi. Yalvar yakar anam ağladı. Yıllar yılı bakın şu avuçlarıma! Nuh al kemik. Bellersiniz sancıdan canımı alıyorlar geceleri. Kolay değil bu işler aslanım. Hadi siz şimdi varın gidin, öteberilerinizi alın gelin.." Bu metinde hangi anlatım tekniğine yer verilmiştir? Öyküleyici 2 3-"Katipse, gene cevap veremiyordu. Sünepe! diye düşündü. Başkalarının karşısında el ovalayıp, susmaya, haksızlıklar karşısında susmaya, vicdanı emrettiği halde susmaya, kufre karşı bile susmaya, velhasıl 24 lira 95 kuruşun hatırı için, en susulmaması gereken haller karşısında bile susmak zorunda bir sünepe! Oysa, hiç de böyle bir şuuru vardı." Bu metinde hangi anlatıcı bakış açısı kullanılmıştır? olmak istemeyen Gözleme Anlatıcı lan üç tanesinin adını yazınız.