Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

2. Bu testin çöz ANDEBEL 11. 111. Taşnak Sütyun ve Hınçak Cemiyetleri: Bir Erme- ni Devleti kurmayı amaçlamışlardır. Ermenistan

2. Bu testin çöz
ANDEBEL
11.
111.
Taşnak Sütyun ve Hınçak Cemiyetleri: Bir Erme-
ni Devleti kurmayı amaçlamışlardır. Ermenistan Devleti
meselesini incelemek için ABD Başkanı Wilson, General
Harbord' (Harbird) görevlendirmiştir.
Pontus Rum Cemiyeti: Pontus

2. Bu testin çöz ANDEBEL 11. 111. Taşnak Sütyun ve Hınçak Cemiyetleri: Bir Erme- ni Devleti kurmayı amaçlamışlardır. Ermenistan Devleti meselesini incelemek için ABD Başkanı Wilson, General Harbord' (Harbird) görevlendirmiştir. Pontus Rum Cemiyeti: Pontus Rum Devleti kurmak için kurdukları çetelerle Türk köylerini basarak Türklerin göç etmelerine neden olmak ve Yunanistan'dan göçmen ge- tirterek bölgede nüfus çoğunluğunu elde etmek amacıyla hareket etmişlerdir. Etnik-i Eterya: 1821'de Filiki Eterya adıyla Yunan isyanını Patrikhane ile birlikte çıkaran cemiyettir. Daha sonra Etni- ki Eterya adını almıştır. Pontus Rum Devleti'nin kurulması için çalışmıştır. Murat Öğretmen derste Milli Varlığa Düşman Cemiyetler konusunu işleyip, detaylı bir bilgilendirme yaptıktan sonra tahtaya yukandaki haritayı yansıtarak öğrencilerinden ha- ritanın aşağısında açıklamalar verilen cemiyetleri haritada göstermelerini istemiştir. 2. Palme Yayınevi Buna göre Murat Öğretmen'in sorusuna doğru yanıt veren öğrenci aşağıdakilerden hangisidir? Sedef: I-Etnik-i Eterya / Il-Pontus Rum Cemiyeti / III- Taşnak Sütyun ve Hinçak Cemiyetleri B) Ümit: 1- Pontus Rum Cemiyeti / II- Etnik-i Eterya / III- Taşnak Sütyun ve Hinçak Cemiyetleri C) Vedat:: 1- Taşnak Sütyun ve Hinçak Cemiyetleri / Il- Etnik-i Eterya / III- Pontus Rum Cemiyeti D) Aslı: 1- Etnik-i Eterya / II- Taşnak Sütyun ve Hinçak Cemiyetleri / III- Pontus Rum Cemiyeti E) Deniz:: - Pontus Rum Cemiyeti/I- Taşnak Sütyun ve Hınçak Cemiyetleri / III- Etnik-i Eterya