Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

2. Cevapla Atatürk 30 Ağustos 1925 tarihli Kastamonu ko- nuşmasında "... Büyük ve fiilî eserlerin kahramanı olan milletimizin sa

2. Cevapla
Atatürk 30 Ağustos 1925 tarihli Kastamonu ko-
nuşmasında "... Büyük ve fiilî eserlerin kahramanı
olan milletimizin sağlam bir anlayışa sahip olduğu-
na kimsenin şüphe etmeye hakkı kalmamıştır. Bu
anlayış daima ileriye ve yeniliğe götürme olduğun

2. Cevapla Atatürk 30 Ağustos 1925 tarihli Kastamonu ko- nuşmasında "... Büyük ve fiilî eserlerin kahramanı olan milletimizin sağlam bir anlayışa sahip olduğu- na kimsenin şüphe etmeye hakkı kalmamıştır. Bu anlayış daima ileriye ve yeniliğe götürme olduğuna göre, Türkiye Cumhuriyeti halkı, ileriye ve yeniliğe uzun adımlarla yürümeye devam edecektir." demiş- tir. Atatürk'ün bu ifadeleri ile, Türk milletinin aşa- ğıdaki ilkelerden hangisine olan inancını anlat- tığı savunulabilir? A) Milliyetçilik İnkılapçılık X Halkçılık E) Bağımsızlık Dy Devletçilik