Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

2. Cumhuriyetçilik; devlet yönetiminde millî egemenliği, millî iradeyi ve özgür seçimi esas kabul eden ilkenin adı- dır. Cumhuri

2.
Cumhuriyetçilik; devlet yönetiminde millî egemenliği,
millî iradeyi ve özgür seçimi esas kabul eden ilkenin adı-
dır. Cumhuriyet rejiminde, bir görevin ilahî bir kuvvete da-
yanması veya babadan oğula geçmesi gibi veraset usulü
yoktur; egemenlik bütünüy

2. Cumhuriyetçilik; devlet yönetiminde millî egemenliği, millî iradeyi ve özgür seçimi esas kabul eden ilkenin adı- dır. Cumhuriyet rejiminde, bir görevin ilahî bir kuvvete da- yanması veya babadan oğula geçmesi gibi veraset usulü yoktur; egemenlik bütünüyle millete aittir. Bu tanımlamaya göre aşağıdakilerden hangisinin cumhuriyetçilikle ilişkili olduğu savunulamaz? ignari pobreliglid nolhov songs light A) Büyük Millet Meclisi'nin açılması Tub B) Saltanatın kaldırılması bebrigt Abisora C) Kadınlara muhtar olma hakkı verilmesi 90 ima D Halifeliğin kaldırılması öb Bibsy ebmenőb pibless õibless nipibiso E) Medeni Kanun'un uygulamaya konulması ests holmel 00 13