Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

2. delini siz ödersiniz, size -Aşağıdaki atasözlerinden hangisi bu cümlenin anlamına en yakındır? El, elin eşeğini türkü çağırar

2.
delini siz ödersiniz, size
-Aşağıdaki atasözlerinden hangisi bu cümlenin
anlamına en yakındır?
El, elin eşeğini türkü çağırarak arar.
eytanın dostluğu darağacına kadardır.
TBMM ile Sovyet Rusya arasında imzalanan Mos-
kova Antlaşması'nın bazı maddeleri

2. delini siz ödersiniz, size -Aşağıdaki atasözlerinden hangisi bu cümlenin anlamına en yakındır? El, elin eşeğini türkü çağırarak arar. eytanın dostluğu darağacına kadardır. TBMM ile Sovyet Rusya arasında imzalanan Mos- kova Antlaşması'nın bazı maddeleri şunlardır: ● Her iki taraftan birinin tanımadığı devletler arası bir antlaşmayı diğeri de tanımayacaktır. • Kars, Ardahan ve Artvin Türkiye'ye; Batum Gür- cistan'a bırakılacaktır. • Boğazların geleceğine Karadeniz'e kıyısı olan ülkelerin katılacağı konferansta karar verilecek- tir. • Sovyet Rusya kapitülasyonlardan vazgeçecek- tir. Bu maddelerden hareketle aşağıdakilerden han- gisi ileri sürülemez? A) Türkiye'nin doğu sınırlarının güvenliğinin sağ- landığı B) Mîsâk-ı Millî ile belirlenen sınırlardan taviz veril- diği + C) Dış politikada Sovyet Rusya ile birlikte hareket etme kararı alındığı + BİLİM ANAHTARI YA NDA D) Boğazlar sorununun Avrupalı devletlerin görüş- leri doğrultusunda çözüme kavuştuğu E) Sovyet Rusya'nın, Türkiye'nin bağımsızlığına saygı gösterdiği + 4. 12