Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

2. DENEME SINAVI 14. Tanzimat Dönemi'nde tiyatro yazanlar arasında yer alan ---- 1872 yılında Eyvah isimli dramı oynanmıştır. Bu

2. DENEME SINAVI
14. Tanzimat Dönemi'nde tiyatro yazanlar arasında yer alan
---- 1872 yılında Eyvah isimli dramı oynanmıştır. Bu oyu-
nun teması, Batılılaşmanın aile üzerindeki tesiri ve ev-
lenmedekteski adetlerin eleştirilmesidir. Bazı kesimlerce
ağır el

2. DENEME SINAVI 14. Tanzimat Dönemi'nde tiyatro yazanlar arasında yer alan ---- 1872 yılında Eyvah isimli dramı oynanmıştır. Bu oyu- nun teması, Batılılaşmanın aile üzerindeki tesiri ve ev- lenmedekteski adetlerin eleştirilmesidir. Bazı kesimlerce ağır eleştirilere maruz kalan yazar, 1875'te Açık Baş adlı başka bir komedisi ile halkın dini duygularını kötüye kul- lanan din istismarcılarını eleştirmiştir. Eserlerinden Zta- nesi basılmıştır. 1875'te, Ahz-ı Sar yahut Avrupa'nın Eski Medeniyeti adlı dramı, insan hakları ve Avrupa'daki sınıf mücadelesini anlatmasına karşın başarısız bir çalışma dır. 1883'te Çerkez Özdenler adlı piyesin kapağında "Milli Dram" terimi ve "Hem sahnede oynanmak hem de roman gibi okunmak için yazılmıştır." ifadesi yer alır. Bu piyesin- de Osmanlı İmparatorluğu azınlıklarından olan Çerkezle- rin yaşayış tarzını anlatır. 1883'te yazdığı Bir Facia yahut Siyavuş piyesi ise konusunu eski İran tarihinden almış- tır. Eserlerinde, sosyal problemler üzerindeki hâkimiye- tini göstermesine karşın tiyatro tekniğini ikinci plana at- mıştır. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden han- gisi getirilmelidir? Direktör Ali Bey'in B) Ahmet Mithat Efendi'nin C) Recaizade Mahmut Ekrem'in D) Abdülhak Hamit Tarhan'ın E) Şemsettin Sami'nin 15. S 1