Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

2. Emevî Devleti, İslam devleti olmaktan çok bir Arap dev- letiydi. Emeviler, Müslüman Araplar ile Arap olmayan Müslümanları bir

2. Emevî Devleti, İslam devleti olmaktan çok bir Arap dev-
letiydi. Emeviler, Müslüman Araplar ile Arap olmayan
Müslümanları birbirinden ayırıyorlardı. Arap olmayan
Müslümanlara Mevali diyor ve onları devlet yönetiminden,
ordudan uzak tutuyorlardı. Ayrıca

2. Emevî Devleti, İslam devleti olmaktan çok bir Arap dev- letiydi. Emeviler, Müslüman Araplar ile Arap olmayan Müslümanları birbirinden ayırıyorlardı. Arap olmayan Müslümanlara Mevali diyor ve onları devlet yönetiminden, ordudan uzak tutuyorlardı. Ayrıca Müslüman oldukları hal- de cizye vergisi almaya devam ediyorlardı. Araplaştırma siyasetinin bir sonucu olarak da Arapça devletin tek resmi dili olarak kulanılmaktaydı. Yukarıdaki metne göre Emeviler Dönemi'nde oluştu- rulan din ve devlet politikası ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Hoşgörü politikasından uzak bir çizgide yer almışlar- dır. B) Dillerini koruma politikasına yönelmişlerdir. C) Vergi sisteminde adaletsiz davranmışlardır. D) Arap olmayan etnik unsurları ayrıştırmışlardır. E) Türklere sadece askeri alanda yetkiler vermişlerdir.