Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

2. *** feis Yayınlan on the Asya Hun hükümdarı Mete, devlet için bir tehdit unsuru hâline gelen Çin'i baskı altına almak amacıyl

2.
***
feis
Yayınlan
on the
Asya Hun hükümdarı Mete, devlet için bir tehdit unsuru
hâline gelen Çin'i baskı altına almak amacıyla Çin'e se-
ferler düzenlemiştir. Çin, Asya Hunlarının askerî taaruzla-
rindan kurtulmak için elçiler göndermiştir. Yapılan antl

2. *** feis Yayınlan on the Asya Hun hükümdarı Mete, devlet için bir tehdit unsuru hâline gelen Çin'i baskı altına almak amacıyla Çin'e se- ferler düzenlemiştir. Çin, Asya Hunlarının askerî taaruzla- rindan kurtulmak için elçiler göndermiştir. Yapılan antlas maya göre Çin'in kuzeyindeki bozkırlar Asya Hunlarına bırakılmış ve Çin, yıllık vergiye bağlanmıştır. Bu bilgiye göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapı- lamaz? Antlaşmanın Asya Hunlarının Çin kültürünü benimse- mesine ortam hazırladığı B) Asya Hunlarında antlaşmadan sonra sınır değişikliği yaşandığı Asya Hunlarının Çin'e yaptırım uyguladığı Çin'in Asya Hunlarının siyasi üstünlüğünü kabul ettiği E) Asya Hunları ile Çinliler arasında diplomatik ilişkileri kurulduğu 4. The