Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

2. Hz. Ömer Dönemi'nde, • İkta sistemi uygulanarak düzenli ordular kurulmuştur. Sınır boylarında askerî ordugâhlar kurulmuştur.

2. Hz. Ömer Dönemi'nde,
• İkta sistemi uygulanarak düzenli ordular kurulmuştur.
Sınır boylarında askerî ordugâhlar kurulmuştur.
• Adli sistem kurularak mahkemeler oluşturulmuş, illere
kadı atamaları yapılmıştır.
Devlet hazinesi Beytü'l-Mâl adıyla sistemleş

2. Hz. Ömer Dönemi'nde, • İkta sistemi uygulanarak düzenli ordular kurulmuştur. Sınır boylarında askerî ordugâhlar kurulmuştur. • Adli sistem kurularak mahkemeler oluşturulmuş, illere kadı atamaları yapılmıştır. Devlet hazinesi Beytü'l-Mâl adıyla sistemleştirilmiştir. • Askerî Polis teşkilatının temelleri atılmıştır. gelişmelerinin ortaya çıkmasının temel nedeni asağıdakilerden hangisidir? A) Devletin sınırlarının genişlemesi B) Yeni vergi kaynaklarının bulunması e Hukuki sorunların yaşanması D) Tarımsal üretime başlanması E) Halkın devlete bağımlılığının artırılmak istenmesi 82 5