Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

2. II. Dünya Savaşı'ndan sonra Türkiye üzerinde- ki Sovyet tehdidi açık bir şekilde ortaya çıkmıştır. SSCB lideri Stalin, II. Dü

2. II. Dünya Savaşı'ndan sonra Türkiye üzerinde-
ki Sovyet tehdidi açık bir şekilde ortaya çıkmıştır.
SSCB lideri Stalin, II. Dünya Savaşı sonunda orta-
ya çıkan koşullar nedeniyle Boğazların statüsünün
aynen devam edemeyeceğini ve SSCB lehine de-
ğişiklik

2. II. Dünya Savaşı'ndan sonra Türkiye üzerinde- ki Sovyet tehdidi açık bir şekilde ortaya çıkmıştır. SSCB lideri Stalin, II. Dünya Savaşı sonunda orta- ya çıkan koşullar nedeniyle Boğazların statüsünün aynen devam edemeyeceğini ve SSCB lehine de- ğişiklikler yapılmasını talep etmiştir. Türkiye'nin Sovyet tehlikesine karşı yetersiz askerî güce sahip olması aşağıdakilerden han- gisini zorunlu hale getirmiştir? A) Doğu ve Batı blokları arasında tarafsız bir politi- ka izlenmesini B) Batı ittifakı içinde yer alınmasını C) Tek parti yönetiminin sürdürülmesini D) Askeri darbe ile Demokrat Parti'nin yönetimden uzaklaştırılmasını E) Savunma dışındaki savaşları kanun dışı sayan Briand-Kellogg Pakti'nin imzalanmasını