Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

2. Il ve III Osman Bey ve Orhan Bey Dönemleri'nde ülke hanedanın ortak malı anlayışı benimsenmiştir. I. Murat'tan itibaren "Ül-

2.
Il ve III
Osman Bey ve Orhan Bey Dönemleri'nde ülke hanedanın
ortak malı anlayışı benimsenmiştir. I. Murat'tan itibaren "Ül-
ke hanedanın ortak malıdır." anlayışının yerini "Ülke padi-
şah ve oğullarınındır." anlayışı benimsenmiştir.
Buna göre Osmanlı D

2. Il ve III Osman Bey ve Orhan Bey Dönemleri'nde ülke hanedanın ortak malı anlayışı benimsenmiştir. I. Murat'tan itibaren "Ül- ke hanedanın ortak malıdır." anlayışının yerini "Ülke padi- şah ve oğullarınındır." anlayışı benimsenmiştir. Buna göre Osmanlı Devleti'nin kuruluş dönemi için aşa- ğıdakilerden hangisi söylenemez? A) Hükümdarlığa kimin geçeceğine dair kesin bir kural yoktur. B) Yönetimde soya dayalı monarşik anlayış egemendir. C) İlk zamanlarda eski Türk hukuku benimsenmiştir. D) I. Murat Dönemi'nde taht kavgaları sınırlandırılmaya ça- lışılmıştır. E) Sancağa çıkma uygulamasına son verilmiştir.