Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

2. İslam Tarihi'nde; 1. Hz. Ömer Dönemi'nde, devamlı ordugahların kurulması II. Hz. Osman döneminde, ilk İslam - Arap donan- mas

2. İslam Tarihi'nde;
1. Hz. Ömer Dönemi'nde, devamlı ordugahların
kurulması
II.
Hz. Osman döneminde, ilk İslam - Arap donan-
masının oluşması
III. Muaviye döneminde, halifeliğin babadan oğula
geçen saltanat biçimine dönüştürülmesi
durumlarından hangileri,

2. İslam Tarihi'nde; 1. Hz. Ömer Dönemi'nde, devamlı ordugahların kurulması II. Hz. Osman döneminde, ilk İslam - Arap donan- masının oluşması III. Muaviye döneminde, halifeliğin babadan oğula geçen saltanat biçimine dönüştürülmesi durumlarından hangileri, İslam Tarihi'nde yöne- tim biçiminin değiştiğinin kesin göstergesidir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III Palme Yayınevi 5.