Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

2. Kambur balinaların birbirleriyle iletişim kurmak için düzenli sesler çıkardığı, yani şarkı söylediği biliniyordu. İngiltere'd

2.
Kambur balinaların birbirleriyle iletişim kurmak için düzenli sesler çıkardığı, yani şarkı söylediği biliniyordu. İngiltere'deki
Saint Andrews Üniversitesinden araştırmacılar Kermadec Adaları yakınlarından geçen 52 kambur balinanın sesini kayde-
derek b

2. Kambur balinaların birbirleriyle iletişim kurmak için düzenli sesler çıkardığı, yani şarkı söylediği biliniyordu. İngiltere'deki Saint Andrews Üniversitesinden araştırmacılar Kermadec Adaları yakınlarından geçen 52 kambur balinanın sesini kayde- derek bu konuda bir araştırma yaptı. Sesleri inceleyen araştırmacılar ilginç bir sonuca ulaştı ve bu balinalara ait toplamda üç farklı şarkı türü buldu. Bu şarkıların üçü de dünyanın farklı bölgelerinde bulunan balinalar tarafından söyleniyordu. Böy- lece bu balinaların söyledikleri şarkılara göre hangi bölgeden geldiklerinin belirlenebileceği doğrulanmış oldu. Aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı bu metinde yoktur? A Kambur balinalar kendi aralarında iletişimi nasıl sağlamaktadır? + B) Kambur balinaların söylediği şarkılar, onların hangi bölgede yaşadığı hakkında bilgi verir mi? + Kambur balinalar hakkında bilgi toplayan araştırmacıları şaşırtan durum nedir? + D) Bilim insanları kambur balinaların sesini niçin kaydetmişlerdir? 1 Strateji Yayınları