Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

2. Kant'a göre estetik denen şey sanat üzerine felsefi düşün- meden ibarettir. Estetik duyarlilik ve onun "a priori formlar"ı olan uzay ve zamanla ilgili felsefe alanıdır. Ancak Kant'ta kelime bugünkü

2.
Kant'a göre estetik denen şey sanat üzerine felsefi düşün-
meden ibarettir. Estetik duyarlilik ve onun "a priori formlar"ı
olan uzay ve zamanla ilgili felsefe alanıdır. Ancak Kant'ta
kelime bugünkü anlamında, yani güzellik duygusu, zevk
ve genel olarak

2. Kant'a göre estetik denen şey sanat üzerine felsefi düşün- meden ibarettir. Estetik duyarlilik ve onun "a priori formlar"ı olan uzay ve zamanla ilgili felsefe alanıdır. Ancak Kant'ta kelime bugünkü anlamında, yani güzellik duygusu, zevk ve genel olarak sanat üzerinde felsefi düşünme anlamında da kullanılır.Sanat üzerinde düşünmek her şeyden önce güzel dediğimiz bu özel değerin anlamını aydınlığa kavuş- turmaktır. Kant bu parçada verilen görüşlerinde estetiğin aşağı- daki özelliklerinden hangisini vurgulamaktadır? A) İnsan ürünü olan her şeyi sorgulaması B) Doğal güzellikleri önemsememesi C) Güzellik kavramini sorgulaması D) Sanat eserlerinin güzelliğini ön plana alması E) Güzelliği hiçbir alan ile sınırlandırmaması