Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

2. "Kimsenin fikrine ve vicdanına egemen olunamaz. Vicdan öz- gürlüğü sınırsız ve sataşılmaz, bireyin doğal haklarının en önem-

2.
"Kimsenin fikrine ve vicdanına egemen olunamaz. Vicdan öz-
gürlüğü sınırsız ve sataşılmaz, bireyin doğal haklarının en önem-
lileridir."
Yeni Türk Devleti'nde yapılan aşağıdaki düzenlemelerden
hangisi Atatürk'ün bu sözleri ile ilişkilendirilemez?
A) Lai

2. "Kimsenin fikrine ve vicdanına egemen olunamaz. Vicdan öz- gürlüğü sınırsız ve sataşılmaz, bireyin doğal haklarının en önem- lileridir." Yeni Türk Devleti'nde yapılan aşağıdaki düzenlemelerden hangisi Atatürk'ün bu sözleri ile ilişkilendirilemez? A) Laiklik ilkesinin Anayasa'ya girmesi B) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kurulması C) Kabotaj Kanunu'nun yürürlüğe girmesi D) "Devletin dini İslamdır." ibaresinin Anayasa'dan çıkarılması E) "Dedelik, şeyhlik, seyitlik, dervişlik" gibi unvanların kaldı- rılması 4