Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

2. Malazgirt Savaşı'nın ardından Anadolu'da kurulan ilk Türk eser örnekleri inşa etme dışında, Orta Asya'daki coğrafi beylikleri

2. Malazgirt Savaşı'nın ardından Anadolu'da kurulan ilk Türk
eser örnekleri inşa etme dışında, Orta Asya'daki coğrafi
beylikleri cami, mescit, medrese, darüşşifa gibi mimari
bölge isimlerini de Anadolu'ya taşımışlardır.
Bu bilgiye dayanarak aşağıdaki yargı

2. Malazgirt Savaşı'nın ardından Anadolu'da kurulan ilk Türk eser örnekleri inşa etme dışında, Orta Asya'daki coğrafi beylikleri cami, mescit, medrese, darüşşifa gibi mimari bölge isimlerini de Anadolu'ya taşımışlardır. Bu bilgiye dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? A) İslam dünyasının liderliği üstlenilmiştir. BAnadolu'da siyasi birlik sağlanmıştır. C) Türk-İslam kültürü Anadolu'ya yayılmıştır. Namun D) Orta Asya'daki Türk boyları Anadolu'ya yönlendirilmiştir. E) Yalnız dini amaçlı mimariler inşa edilmiştir. ğunun pll oll nsbransla 110 Allliyenin k nale 5. Lozan Ant aralarındak rıcalıklar tar sonra azır Medeni Ka