Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

2. Milli Edebiyat Dönemi sanatçılarından olan Ömer Sey- fettin'in imzasız olarak yazdığı Yeni Lisan makalesi Türk dilinin gelişi

2.
Milli Edebiyat Dönemi sanatçılarından olan Ömer Sey-
fettin'in imzasız olarak yazdığı Yeni Lisan makalesi Türk
dilinin gelişiminde bir dönüm noktası sayılır.
Aşağıdakilerin hangisi Yeni Lisan makelesinin ilke-
lerinden biri değildir?
Paraf Yayınları
A)

2. Milli Edebiyat Dönemi sanatçılarından olan Ömer Sey- fettin'in imzasız olarak yazdığı Yeni Lisan makalesi Türk dilinin gelişiminde bir dönüm noktası sayılır. Aşağıdakilerin hangisi Yeni Lisan makelesinin ilke- lerinden biri değildir? Paraf Yayınları A) Arapça ve Farsça kelimeler Türkçe söyleyişlerine göre yazılmalıdır. B) İstanbul halkının konuşma dili esas alınmalıdır. C) Türkiye Türkçesine öteki Türk lehçelerinden söz- cükler alınmamalıdır. 5. D) Batıyla yakınlaşabilmek için Latin alfabesine geçil- melidir. E) Arapça ve Farsça dil bilgisi kuralları ile bu kurallara göre yapılmış tamlamalar kullanılmamalıdır.