Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Dilin Tarihi Süreç İçerisindeki Değişimini Etkileyen Sebepler Soruları

bir
ph-
7
7.
yecek bir kuvvete sahip.
Bu metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yön-
temleri aşağıdakilerden hangisidir?
Tanımlama - Karşılaştırma
B) Benzetme - Tanık gösterme
C) Tanık gösterme - Karşılaştırma
D) Örnekleme - Tanımlama
E) Benzetme - Örnekleme
İletişim; kaynak, alıcı, ileti, dönüt ve iletişim aracı
olmak üzere beş temel unsurdan oluşur.
İletişimde bu beş temel unsurun oluşturduğu bü-
tünlüğe ne ad verilir?
A) Bağlam
C) Gönderge
E) Belirtke
B) Kod
D) Simge
Lise Türkçe
Dilin Tarihi Süreç İçerisindeki Değişimini Etkileyen Sebepler
bir ph- 7 7. yecek bir kuvvete sahip. Bu metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yön- temleri aşağıdakilerden hangisidir? Tanımlama - Karşılaştırma B) Benzetme - Tanık gösterme C) Tanık gösterme - Karşılaştırma D) Örnekleme - Tanımlama E) Benzetme - Örnekleme İletişim; kaynak, alıcı, ileti, dönüt ve iletişim aracı olmak üzere beş temel unsurdan oluşur. İletişimde bu beş temel unsurun oluşturduğu bü- tünlüğe ne ad verilir? A) Bağlam C) Gönderge E) Belirtke B) Kod D) Simge
KK-6
TYT/Sosyal Bilimler
6.
K ile L merkezleri arasındaki yerel saat farkı, M ve N
merkezleri arasındaki yerel saat farkıyla aynı ise
aşağıdaki yargılardan hangisi kesinlikle doğrudur?
A) K ve L doğu, M ve N batı yarım kürededir.
B) K ve L merkezleri ile M ve N merkezleri arasındaki
uzaklık eşittir.
C) K merkezi, M merkezine göre daha batıdadır.
D) M ve N merkezi arasındaki meridyen farkı, K ve L
arasındaki meridyen farkına eşittir.
E) K, L ile M, N merkezlerinin izdüşüm alanları aynıdır.
apılan araştırmalar sonucu Antarktika Kıtası'nda bitki
e hayvan fosillerinin bulunması aşağıdakilerden
ngisi ile açıklanabilir?
Mesozoyik'te kıtanın büyük kısmının
kalması
ond
Lise Türkçe
Dilin Tarihi Süreç İçerisindeki Değişimini Etkileyen Sebepler
KK-6 TYT/Sosyal Bilimler 6. K ile L merkezleri arasındaki yerel saat farkı, M ve N merkezleri arasındaki yerel saat farkıyla aynı ise aşağıdaki yargılardan hangisi kesinlikle doğrudur? A) K ve L doğu, M ve N batı yarım kürededir. B) K ve L merkezleri ile M ve N merkezleri arasındaki uzaklık eşittir. C) K merkezi, M merkezine göre daha batıdadır. D) M ve N merkezi arasındaki meridyen farkı, K ve L arasındaki meridyen farkına eşittir. E) K, L ile M, N merkezlerinin izdüşüm alanları aynıdır. apılan araştırmalar sonucu Antarktika Kıtası'nda bitki e hayvan fosillerinin bulunması aşağıdakilerden ngisi ile açıklanabilir? Mesozoyik'te kıtanın büyük kısmının kalması ond
TVT Türkçe
5. Yanılgılarla tüketilmiş bir yaşam, hiçbir şey yapma-
dan tüketilmiş yaşamdan daha onurlu olduğu gibi,
daha yararlıdır da.
Aşağıdakilerin hangisi bu cümlede anlatılmak
Istenenle anlamca aynı doğrultudadır?
A) Hata yapmak, hata yaparım korkusuyla hiçbir
gey yapmamaktan daha iyi sonuçlar verir.
B) Her deneyim, kişiyi hayat yolunda ya yukarı ta-
gır ya da geriye iter.
C) Insan, gerçek anlamda mutluluğa ve hedefleri-
ne düşe kalka ulaşır.
D) Yanlış olan şeylerin önemli bir kısmı sonradan
insanı şaşırtacak şekilde doğru çıkar.
E) Bazı hata ve gerçeklerle erken yaşta karşılaş-
mak, kişiye ileride çok yarar sağlar.
7,
Lise Türkçe
Dilin Tarihi Süreç İçerisindeki Değişimini Etkileyen Sebepler
TVT Türkçe 5. Yanılgılarla tüketilmiş bir yaşam, hiçbir şey yapma- dan tüketilmiş yaşamdan daha onurlu olduğu gibi, daha yararlıdır da. Aşağıdakilerin hangisi bu cümlede anlatılmak Istenenle anlamca aynı doğrultudadır? A) Hata yapmak, hata yaparım korkusuyla hiçbir gey yapmamaktan daha iyi sonuçlar verir. B) Her deneyim, kişiyi hayat yolunda ya yukarı ta- gır ya da geriye iter. C) Insan, gerçek anlamda mutluluğa ve hedefleri- ne düşe kalka ulaşır. D) Yanlış olan şeylerin önemli bir kısmı sonradan insanı şaşırtacak şekilde doğru çıkar. E) Bazı hata ve gerçeklerle erken yaşta karşılaş- mak, kişiye ileride çok yarar sağlar. 7,
4 points Save Answer
Sözcüklerin kök ve ek diye ayrılmadığı, her kökün bir sözcük ve her sözcüğün de kendi
başına bir kökten ibaret olduğu dildir.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi yukarıda biçim bakımından tanımı verilen dil sınıfı ve
örneği olabilir?
OA. Bükünlü Diller - İngilizce
OB. Bitişken Diller - Türkçe
C. Bükünlü Diller - Arapça
OD. Bitişken Diller - Fince
OE. Yalınlayan Diller - Çince
201
Lise Türkçe
Dilin Tarihi Süreç İçerisindeki Değişimini Etkileyen Sebepler
4 points Save Answer Sözcüklerin kök ve ek diye ayrılmadığı, her kökün bir sözcük ve her sözcüğün de kendi başına bir kökten ibaret olduğu dildir. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi yukarıda biçim bakımından tanımı verilen dil sınıfı ve örneği olabilir? OA. Bükünlü Diller - İngilizce OB. Bitişken Diller - Türkçe C. Bükünlü Diller - Arapça OD. Bitişken Diller - Fince OE. Yalınlayan Diller - Çince 201
2.
Milli Edebiyat Dönemi sanatçılarından olan Ömer Sey-
fettin'in imzasız olarak yazdığı Yeni Lisan makalesi Türk
dilinin gelişiminde bir dönüm noktası sayılır.
Aşağıdakilerin hangisi Yeni Lisan makelesinin ilke-
lerinden biri değildir?
Paraf Yayınları
A) Arapça ve Farsça kelimeler Türkçe söyleyişlerine
göre yazılmalıdır.
B) İstanbul halkının konuşma dili esas alınmalıdır.
C) Türkiye Türkçesine öteki Türk lehçelerinden söz-
cükler alınmamalıdır.
5.
D) Batıyla yakınlaşabilmek için Latin alfabesine geçil-
melidir.
E) Arapça ve Farsça dil bilgisi kuralları ile bu kurallara
göre yapılmış tamlamalar kullanılmamalıdır.
Lise Türkçe
Dilin Tarihi Süreç İçerisindeki Değişimini Etkileyen Sebepler
2. Milli Edebiyat Dönemi sanatçılarından olan Ömer Sey- fettin'in imzasız olarak yazdığı Yeni Lisan makalesi Türk dilinin gelişiminde bir dönüm noktası sayılır. Aşağıdakilerin hangisi Yeni Lisan makelesinin ilke- lerinden biri değildir? Paraf Yayınları A) Arapça ve Farsça kelimeler Türkçe söyleyişlerine göre yazılmalıdır. B) İstanbul halkının konuşma dili esas alınmalıdır. C) Türkiye Türkçesine öteki Türk lehçelerinden söz- cükler alınmamalıdır. 5. D) Batıyla yakınlaşabilmek için Latin alfabesine geçil- melidir. E) Arapça ve Farsça dil bilgisi kuralları ile bu kurallara göre yapılmış tamlamalar kullanılmamalıdır.
7.
TEST-5
Çok geniş geçerlilik alanına sahiptir. Bir dilin ko-
nuşulduğu her yerde genel bir geçerliliğe sahip-
tir. Bir tür üst dil durumundadır. Bir çeşit çatı iş-
levi görür. Yazı dili veya edebî dil olarak diğer bü-
tün varyantları kapsar bir durumdadır. Üst dil ol-
ma konumu ülke sınırlarının dışına da taşar. Ör-
nek olarak yurt dışında yaşayan Türkler de yazılı
metinlerinde dili aynı şekilde kullanır.
Bu parçada verilen açıklama aşağıdaki kavram-
lardan hangisiyle ilgilidir?
A) Jargon
D) Ağız
B) Lehçe
E) Standart dil
• Fazla antal budala
DİLİN K
C) Şive
10. A
Lise Türkçe
Dilin Tarihi Süreç İçerisindeki Değişimini Etkileyen Sebepler
7. TEST-5 Çok geniş geçerlilik alanına sahiptir. Bir dilin ko- nuşulduğu her yerde genel bir geçerliliğe sahip- tir. Bir tür üst dil durumundadır. Bir çeşit çatı iş- levi görür. Yazı dili veya edebî dil olarak diğer bü- tün varyantları kapsar bir durumdadır. Üst dil ol- ma konumu ülke sınırlarının dışına da taşar. Ör- nek olarak yurt dışında yaşayan Türkler de yazılı metinlerinde dili aynı şekilde kullanır. Bu parçada verilen açıklama aşağıdaki kavram- lardan hangisiyle ilgilidir? A) Jargon D) Ağız B) Lehçe E) Standart dil • Fazla antal budala DİLİN K C) Şive 10. A
5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama yanlışı vardır?
A) Beni bu kadar çok önemseyeceğini düşünemedim aslında.
B) Şunu kafana sok: Doğduğunda kulağına ezan okunur,
ölünce arkandan okurlar.
Öğretmen, sadece ders değil, hayatı da öğretir öğrenciye.
D) Kış geldi artık, her yer bembeyaz oldu.
E) Aile kaç gündür kaybolan çocuğu arıyor.
Lise Türkçe
Dilin Tarihi Süreç İçerisindeki Değişimini Etkileyen Sebepler
5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama yanlışı vardır? A) Beni bu kadar çok önemseyeceğini düşünemedim aslında. B) Şunu kafana sok: Doğduğunda kulağına ezan okunur, ölünce arkandan okurlar. Öğretmen, sadece ders değil, hayatı da öğretir öğrenciye. D) Kış geldi artık, her yer bembeyaz oldu. E) Aile kaç gündür kaybolan çocuğu arıyor.
A) malzeme - gerçeğe uygun - anlatıcı
B) gereç-fantastik - felsefe
araç-kurmaca - dil
ni konu - hayali - söz sanatları
ema- gerçek - anlatım
Aşağıdakilerden hangisinde yer alan ifadelerle ayraç
içinde verilen kavram uyuşmamaktadır? Ege Ağzı
Trabzon
0921
A) Akar Hemşin deresi / Çat duzina göl olur)
Büyüğü evlenince / Kuçuğine yol olur. (ağız)
B) Matematikten yine çaktım, peder duyarsa ayvayı ye-
dim. Bana 100 papel uçlansana! (argo) → kubu
dop
D) Senin ağabeyin nerede okuyor? - Türkiye Türkçesi /
En ubayın hanna üöreneriy? Yakutça (lehçe) uzak
Guvern
Ⓡ
E) Her gün aynı güzergâha iki araba kaldırılır. Bunlar ka-
fa kafaya giderken araba çakılı olsa da yoldaki ördek-
leri toplamayı da bırakmazlar. (standart dil)
Jargon Hosta eks dc.
orter
C) Çocuklar okulda dilimizi Latin alfabesi ile yazıyor. Tür-
kiye Türkçesi / Uşaqlar mektebde dilimizi Latin elifba-
si ile yazır - Azerbaycan Türkçesi (şive) yakın (belgesel).
11. M
pülke
Sherkesin
konuştuğu
ne
Öz
da
rar
ric
san
var
not Bu
lere
AY
Lise Türkçe
Dilin Tarihi Süreç İçerisindeki Değişimini Etkileyen Sebepler
A) malzeme - gerçeğe uygun - anlatıcı B) gereç-fantastik - felsefe araç-kurmaca - dil ni konu - hayali - söz sanatları ema- gerçek - anlatım Aşağıdakilerden hangisinde yer alan ifadelerle ayraç içinde verilen kavram uyuşmamaktadır? Ege Ağzı Trabzon 0921 A) Akar Hemşin deresi / Çat duzina göl olur) Büyüğü evlenince / Kuçuğine yol olur. (ağız) B) Matematikten yine çaktım, peder duyarsa ayvayı ye- dim. Bana 100 papel uçlansana! (argo) → kubu dop D) Senin ağabeyin nerede okuyor? - Türkiye Türkçesi / En ubayın hanna üöreneriy? Yakutça (lehçe) uzak Guvern Ⓡ E) Her gün aynı güzergâha iki araba kaldırılır. Bunlar ka- fa kafaya giderken araba çakılı olsa da yoldaki ördek- leri toplamayı da bırakmazlar. (standart dil) Jargon Hosta eks dc. orter C) Çocuklar okulda dilimizi Latin alfabesi ile yazıyor. Tür- kiye Türkçesi / Uşaqlar mektebde dilimizi Latin elifba- si ile yazır - Azerbaycan Türkçesi (şive) yakın (belgesel). 11. M pülke Sherkesin konuştuğu ne Öz da rar ric san var not Bu lere AY
5.
●
Herkes, hemen yerine otursun.
Hey gidi günler, hey!
Verilen şiiri ezberledin mi?
Bir cümlede aynı anlamı veren sözcükler birlikte kullanıl-
mışsa sözcüklerden biri gereksizdir, anlatım bozukluğuna
neden olur.
Yukarıdaki cümlelerde dilin hangi işlevi yoktur?
A) Alıcıyı harekete geçirme işlevi
V
B) Heyecan bildirme işlevi
C) Kanali kontrol işlevi
D) Dil ötesi işlevi
(E) Göndergesel işlev
Lise Türkçe
Dilin Tarihi Süreç İçerisindeki Değişimini Etkileyen Sebepler
5. ● Herkes, hemen yerine otursun. Hey gidi günler, hey! Verilen şiiri ezberledin mi? Bir cümlede aynı anlamı veren sözcükler birlikte kullanıl- mışsa sözcüklerden biri gereksizdir, anlatım bozukluğuna neden olur. Yukarıdaki cümlelerde dilin hangi işlevi yoktur? A) Alıcıyı harekete geçirme işlevi V B) Heyecan bildirme işlevi C) Kanali kontrol işlevi D) Dil ötesi işlevi (E) Göndergesel işlev
1