Dilin Tarihi Süreç İçerisindeki Değişimini Etkileyen Sebepler Soruları

bir
ph-
7
7.
yecek bir kuvvete sahip.
Bu metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yön-
temleri aşağıdakilerden hangisidir?
Tanımlama - Karşılaştırma
B) Benzetme - Tanık gösterme
C) Tanık gösterme - Karşılaştırma
D) Örnekleme - Tanımlama
E) Benzetme - Örnekleme
İletişim; kaynak, alıcı, ileti, dönüt ve iletişim aracı
olmak üzere beş temel unsurdan oluşur.
İletişimde bu beş temel unsurun oluşturduğu bü-
tünlüğe ne ad verilir?
A) Bağlam
C) Gönderge
E) Belirtke
B) Kod
D) Simge
Lise Türkçe
Dilin Tarihi Süreç İçerisindeki Değişimini Etkileyen Sebepler
bir ph- 7 7. yecek bir kuvvete sahip. Bu metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yön- temleri aşağıdakilerden hangisidir? Tanımlama - Karşılaştırma B) Benzetme - Tanık gösterme C) Tanık gösterme - Karşılaştırma D) Örnekleme - Tanımlama E) Benzetme - Örnekleme İletişim; kaynak, alıcı, ileti, dönüt ve iletişim aracı olmak üzere beş temel unsurdan oluşur. İletişimde bu beş temel unsurun oluşturduğu bü- tünlüğe ne ad verilir? A) Bağlam C) Gönderge E) Belirtke B) Kod D) Simge
KK-6
TYT/Sosyal Bilimler
6.
K ile L merkezleri arasındaki yerel saat farkı, M ve N
merkezleri arasındaki yerel saat farkıyla aynı ise
aşağıdaki yargılardan hangisi kesinlikle doğrudur?
A) K ve L doğu, M ve N batı yarım kürededir.
B) K ve L merkezleri ile M ve N merkezleri arasındaki
uzaklık eşittir.
C) K merkezi, M merkezine göre daha batıdadır.
D) M ve N merkezi arasındaki meridyen farkı, K ve L
arasındaki meridyen farkına eşittir.
E) K, L ile M, N merkezlerinin izdüşüm alanları aynıdır.
apılan araştırmalar sonucu Antarktika Kıtası'nda bitki
e hayvan fosillerinin bulunması aşağıdakilerden
ngisi ile açıklanabilir?
Mesozoyik'te kıtanın büyük kısmının
kalması
ond
Lise Türkçe
Dilin Tarihi Süreç İçerisindeki Değişimini Etkileyen Sebepler
KK-6 TYT/Sosyal Bilimler 6. K ile L merkezleri arasındaki yerel saat farkı, M ve N merkezleri arasındaki yerel saat farkıyla aynı ise aşağıdaki yargılardan hangisi kesinlikle doğrudur? A) K ve L doğu, M ve N batı yarım kürededir. B) K ve L merkezleri ile M ve N merkezleri arasındaki uzaklık eşittir. C) K merkezi, M merkezine göre daha batıdadır. D) M ve N merkezi arasındaki meridyen farkı, K ve L arasındaki meridyen farkına eşittir. E) K, L ile M, N merkezlerinin izdüşüm alanları aynıdır. apılan araştırmalar sonucu Antarktika Kıtası'nda bitki e hayvan fosillerinin bulunması aşağıdakilerden ngisi ile açıklanabilir? Mesozoyik'te kıtanın büyük kısmının kalması ond
Kelimenin cümledeki anlamı, yeri veya vurgusuyla belirtilir.
Onun için bu dillerde zengin bir vurgu sistemi vardır. Düz
vurgu, alçalan vurgu, yükselen vurgu, alçalıp yükselen vurgu.
Bu dillerde sesleri aynı olan kelimelerin anlamları vurguyla
belirlenir. Çin - Tibet dilleri ailesi bu grupta yer alır.
Bu parçada hakkında bilgi verilen dil kolu aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Eklemeli diller
B) Tek heceli diller
9) Bükümlü diller
D) Hami - Sami Dilleri
E) Altay Dilleri
Lise Türkçe
Dilin Tarihi Süreç İçerisindeki Değişimini Etkileyen Sebepler
Kelimenin cümledeki anlamı, yeri veya vurgusuyla belirtilir. Onun için bu dillerde zengin bir vurgu sistemi vardır. Düz vurgu, alçalan vurgu, yükselen vurgu, alçalıp yükselen vurgu. Bu dillerde sesleri aynı olan kelimelerin anlamları vurguyla belirlenir. Çin - Tibet dilleri ailesi bu grupta yer alır. Bu parçada hakkında bilgi verilen dil kolu aşağıdakilerden hangisidir? A) Eklemeli diller B) Tek heceli diller 9) Bükümlü diller D) Hami - Sami Dilleri E) Altay Dilleri
TVT Türkçe
5. Yanılgılarla tüketilmiş bir yaşam, hiçbir şey yapma-
dan tüketilmiş yaşamdan daha onurlu olduğu gibi,
daha yararlıdır da.
Aşağıdakilerin hangisi bu cümlede anlatılmak
Istenenle anlamca aynı doğrultudadır?
A) Hata yapmak, hata yaparım korkusuyla hiçbir
gey yapmamaktan daha iyi sonuçlar verir.
B) Her deneyim, kişiyi hayat yolunda ya yukarı ta-
gır ya da geriye iter.
C) Insan, gerçek anlamda mutluluğa ve hedefleri-
ne düşe kalka ulaşır.
D) Yanlış olan şeylerin önemli bir kısmı sonradan
insanı şaşırtacak şekilde doğru çıkar.
E) Bazı hata ve gerçeklerle erken yaşta karşılaş-
mak, kişiye ileride çok yarar sağlar.
7,
Lise Türkçe
Dilin Tarihi Süreç İçerisindeki Değişimini Etkileyen Sebepler
TVT Türkçe 5. Yanılgılarla tüketilmiş bir yaşam, hiçbir şey yapma- dan tüketilmiş yaşamdan daha onurlu olduğu gibi, daha yararlıdır da. Aşağıdakilerin hangisi bu cümlede anlatılmak Istenenle anlamca aynı doğrultudadır? A) Hata yapmak, hata yaparım korkusuyla hiçbir gey yapmamaktan daha iyi sonuçlar verir. B) Her deneyim, kişiyi hayat yolunda ya yukarı ta- gır ya da geriye iter. C) Insan, gerçek anlamda mutluluğa ve hedefleri- ne düşe kalka ulaşır. D) Yanlış olan şeylerin önemli bir kısmı sonradan insanı şaşırtacak şekilde doğru çıkar. E) Bazı hata ve gerçeklerle erken yaşta karşılaş- mak, kişiye ileride çok yarar sağlar. 7,
yapılmıştır?
15. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisinde bir yatole
A)
Mukaddimetö'1-Edeb-Mehmed Esad Efendi
B) Codex Cumanicus-Kapçak
C) Lehce-i Osmani- Ahmet Vefik Paşa
D) Muhakemetü'l-Lagateyn- Ali Sir Neval
E) Kamus-1 Türki - Şemsettin Sami
16. Aşağıdakilerden hangisi dilin tarihi süre
Lise Türkçe
Dilin Tarihi Süreç İçerisindeki Değişimini Etkileyen Sebepler
yapılmıştır? 15. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisinde bir yatole A) Mukaddimetö'1-Edeb-Mehmed Esad Efendi B) Codex Cumanicus-Kapçak C) Lehce-i Osmani- Ahmet Vefik Paşa D) Muhakemetü'l-Lagateyn- Ali Sir Neval E) Kamus-1 Türki - Şemsettin Sami 16. Aşağıdakilerden hangisi dilin tarihi süre
E) Küçük ünlü uyumunun bulunması
15. Türkçede akrabalık adlarının zenginliğinin nedeni
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Türkçenin eklemeli bir dil olması
B) Türk atasözlerinin sayıca çokluğu
C) Ses uyumlarının güçlü olması
D) Türklerde aile bağlarının ve ilişkilerinin güçlü olması
E) Çeşitli dillerin etkisi altında kalması
Lise Türkçe
Dilin Tarihi Süreç İçerisindeki Değişimini Etkileyen Sebepler
E) Küçük ünlü uyumunun bulunması 15. Türkçede akrabalık adlarının zenginliğinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Türkçenin eklemeli bir dil olması B) Türk atasözlerinin sayıca çokluğu C) Ses uyumlarının güçlü olması D) Türklerde aile bağlarının ve ilişkilerinin güçlü olması E) Çeşitli dillerin etkisi altında kalması
4 points Save Answer
Sözcüklerin kök ve ek diye ayrılmadığı, her kökün bir sözcük ve her sözcüğün de kendi
başına bir kökten ibaret olduğu dildir.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi yukarıda biçim bakımından tanımı verilen dil sınıfı ve
örneği olabilir?
OA. Bükünlü Diller - İngilizce
OB. Bitişken Diller - Türkçe
C. Bükünlü Diller - Arapça
OD. Bitişken Diller - Fince
OE. Yalınlayan Diller - Çince
201
Lise Türkçe
Dilin Tarihi Süreç İçerisindeki Değişimini Etkileyen Sebepler
4 points Save Answer Sözcüklerin kök ve ek diye ayrılmadığı, her kökün bir sözcük ve her sözcüğün de kendi başına bir kökten ibaret olduğu dildir. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi yukarıda biçim bakımından tanımı verilen dil sınıfı ve örneği olabilir? OA. Bükünlü Diller - İngilizce OB. Bitişken Diller - Türkçe C. Bükünlü Diller - Arapça OD. Bitişken Diller - Fince OE. Yalınlayan Diller - Çince 201
A
GEMLİK MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ 2022-2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 12. SINIFLAR TÜRK DİLİ VE
EDEBİYATI DERSİ 1.DÖNEM 2.YAZILI SORULARIDIR
ADI SOYADI: Engincan Roma
Çıkarım nişanlım geliyor diye,
Henüz ötüşürken köyde horozlar,
Girerim yastığım bekliyor diye,
Geç vakit merâdan dönerken yozlar.
İçimde tutuşmuş bir demet saman,
Bulutlar göğsümden yükselen duman;
Sanırım, yollara baktığım zaman,
Atlılar geliyor, giyinmiş bozlar.
Ahmet Kutsi Tecer
SINIF NO:
S1-a) Nazım birimi b)Ölçüsünü c) şiiri temasını bulunuz.(21p.)
S2-Yukarıdaki şiir Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında hangi şiir anlayışına göre
yazılmıştır?(9p.)
S3-Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru kelimeyi/kelimeleri yazınız.(30p.)
Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı'nda bazı şiir anlayışları ortaya çıkmıştır. Bunlardan ilki "öz şiir"
olarak da adlandırılan anlayışıdır. Önemli temsilcileri arasında "zaman, rüya, hayal"
"Çile şairi" olarak adlandırabileceğimiz
vb. sayılabilir. Bir diğeri 1923-1940 yılları arasında
şiir anlayışıdır. Bu şiir
kavramlarını sıkça kullanan
"Fahriye Abla" şiiriyle de tanınan
etkili olmuş, öncülüğünü Nâzım Hikmet'in yaptığı
anlayışında
akımının etkisi vardır.
S4-Aşağıdaki cümlede ayraç ile belirtilen yerlere uygun noktalama işaretlerini yazınız. (10p.)
Doktor(,)anneme(;)"Günde üç öğün yemek yiyin(.)" dedi(.)
S7-Aşağıdaki cümlenin yazım yanlışlarını bularak cümleyi doğru bir şekilde yazınız.(10p.)
Marmaris'de meydana gelen tırafik kazasında yararlananların bir çoğu ayakda tedavi edildi.
S8-Aşağıdaki cümlenin ögelerini bulunuz.(20p.)
Ahmet Efendi, şemsiyesini bugün aldı.
alan
Lise Türkçe
Dilin Tarihi Süreç İçerisindeki Değişimini Etkileyen Sebepler
A GEMLİK MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ 2022-2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 12. SINIFLAR TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ 1.DÖNEM 2.YAZILI SORULARIDIR ADI SOYADI: Engincan Roma Çıkarım nişanlım geliyor diye, Henüz ötüşürken köyde horozlar, Girerim yastığım bekliyor diye, Geç vakit merâdan dönerken yozlar. İçimde tutuşmuş bir demet saman, Bulutlar göğsümden yükselen duman; Sanırım, yollara baktığım zaman, Atlılar geliyor, giyinmiş bozlar. Ahmet Kutsi Tecer SINIF NO: S1-a) Nazım birimi b)Ölçüsünü c) şiiri temasını bulunuz.(21p.) S2-Yukarıdaki şiir Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında hangi şiir anlayışına göre yazılmıştır?(9p.) S3-Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru kelimeyi/kelimeleri yazınız.(30p.) Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı'nda bazı şiir anlayışları ortaya çıkmıştır. Bunlardan ilki "öz şiir" olarak da adlandırılan anlayışıdır. Önemli temsilcileri arasında "zaman, rüya, hayal" "Çile şairi" olarak adlandırabileceğimiz vb. sayılabilir. Bir diğeri 1923-1940 yılları arasında şiir anlayışıdır. Bu şiir kavramlarını sıkça kullanan "Fahriye Abla" şiiriyle de tanınan etkili olmuş, öncülüğünü Nâzım Hikmet'in yaptığı anlayışında akımının etkisi vardır. S4-Aşağıdaki cümlede ayraç ile belirtilen yerlere uygun noktalama işaretlerini yazınız. (10p.) Doktor(,)anneme(;)"Günde üç öğün yemek yiyin(.)" dedi(.) S7-Aşağıdaki cümlenin yazım yanlışlarını bularak cümleyi doğru bir şekilde yazınız.(10p.) Marmaris'de meydana gelen tırafik kazasında yararlananların bir çoğu ayakda tedavi edildi. S8-Aşağıdaki cümlenin ögelerini bulunuz.(20p.) Ahmet Efendi, şemsiyesini bugün aldı. alan
9.
Eparnasizm - sembolizm
Sokaklarda seylabeler ağlaşır
Ufuk yaklaşır, yaklaşır, yaklaşır
Bulutlar karardıkça zerrata bir
Ağır, muhtazır dalgalanmak gelir
Testoku
Tevfik Fikret'in bir şiirinden alınan bu dizelerle
ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylene-
mez?
"ş,r" sesleriyle aliterasyon yapılmıştır.
BY Divan edebiyatı nazım birimi kullanılmıştır. beyit
CYAnlam ilk dizede kesilmeyip diğer dizeye kaydı-
rılmıştır.
D) Aruz ölçüsüyle yazılmıştır.
E) Telmih sanatından faydalanılmıştır.
Lise Türkçe
Dilin Tarihi Süreç İçerisindeki Değişimini Etkileyen Sebepler
9. Eparnasizm - sembolizm Sokaklarda seylabeler ağlaşır Ufuk yaklaşır, yaklaşır, yaklaşır Bulutlar karardıkça zerrata bir Ağır, muhtazır dalgalanmak gelir Testoku Tevfik Fikret'in bir şiirinden alınan bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylene- mez? "ş,r" sesleriyle aliterasyon yapılmıştır. BY Divan edebiyatı nazım birimi kullanılmıştır. beyit CYAnlam ilk dizede kesilmeyip diğer dizeye kaydı- rılmıştır. D) Aruz ölçüsüyle yazılmıştır. E) Telmih sanatından faydalanılmıştır.
G
5.
Ben de Bilirim
Yavuz Sultan Selim, birçok Osmanlı padişahı gibi
sefere çıkacağı yerleri gizli tutarmış. Bir sefer
hazırlığında, vezirlerinden biri israrla seferin yapılacağı
ülkeyi sorunca Yavuz:
Sen sır saklamayı bilir misin, diye sormuş.
Vezir:
- Evet, hünkârım, bilirim, dediğinde Yavuz da hemen
cevabı yapıştırmış:
Ben de bilirim.
-
Bu parçadaki iletişim ögeleriyle ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Yavuz, kaynaktır.
BY "Evet, hünkârım, bilirim." sözü dönüttür.
cykanal, Türkçedir.
"Sen sir saklamayı bilir misin?" sözü iletidir.
5 Vezir, alıcı konumundadır.
ng
yes (0
Lise Türkçe
Dilin Tarihi Süreç İçerisindeki Değişimini Etkileyen Sebepler
G 5. Ben de Bilirim Yavuz Sultan Selim, birçok Osmanlı padişahı gibi sefere çıkacağı yerleri gizli tutarmış. Bir sefer hazırlığında, vezirlerinden biri israrla seferin yapılacağı ülkeyi sorunca Yavuz: Sen sır saklamayı bilir misin, diye sormuş. Vezir: - Evet, hünkârım, bilirim, dediğinde Yavuz da hemen cevabı yapıştırmış: Ben de bilirim. - Bu parçadaki iletişim ögeleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Yavuz, kaynaktır. BY "Evet, hünkârım, bilirim." sözü dönüttür. cykanal, Türkçedir. "Sen sir saklamayı bilir misin?" sözü iletidir. 5 Vezir, alıcı konumundadır. ng yes (0
6.
Aşağıdakilerden hangisi ahenk ögeleri açısından bir bil-
gi yanlışı içerir?
A) Redif, uyaktan sonra gelen, aynı anlam ve görevdeki
ses benzerliğidir.
B) Uyak düzeni (örgüsü), birbiriyle uyaklı dizelerin aynı
harfle karşılanmasıyla oluşur.
C) Hece ölçüsünde duraklar, kelimeyi bölmez.
D) Aruz ölçüsü, dizelerdeki hecelerin eşit olması özelliğine
dayanır.
E) Akrostiş, bir şiirde dizelerin ilk harflerinin yukarıdan aşa-
ğıya doğru sıralandığında anlamlı bir sözcük meydana
getirmesidir.
Lise Türkçe
Dilin Tarihi Süreç İçerisindeki Değişimini Etkileyen Sebepler
6. Aşağıdakilerden hangisi ahenk ögeleri açısından bir bil- gi yanlışı içerir? A) Redif, uyaktan sonra gelen, aynı anlam ve görevdeki ses benzerliğidir. B) Uyak düzeni (örgüsü), birbiriyle uyaklı dizelerin aynı harfle karşılanmasıyla oluşur. C) Hece ölçüsünde duraklar, kelimeyi bölmez. D) Aruz ölçüsü, dizelerdeki hecelerin eşit olması özelliğine dayanır. E) Akrostiş, bir şiirde dizelerin ilk harflerinin yukarıdan aşa- ğıya doğru sıralandığında anlamlı bir sözcük meydana getirmesidir.
AYT/TDE-SOS-1
20.
?
Akademik konular
Seri konuşmalar
Bilgi Şöleni
Uzman konuşmacılar
Oklarla verilen açıklamalara göre, soru işaretiyle
belirtilen yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Panel
B) Sempozyum
C) Forum
D) Açık oturum
E) Konferans
21.
Lise Türkçe
Dilin Tarihi Süreç İçerisindeki Değişimini Etkileyen Sebepler
AYT/TDE-SOS-1 20. ? Akademik konular Seri konuşmalar Bilgi Şöleni Uzman konuşmacılar Oklarla verilen açıklamalara göre, soru işaretiyle belirtilen yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) Panel B) Sempozyum C) Forum D) Açık oturum E) Konferans 21.
B
SVARST
NA
9.
B
Eser; aruz ölçüsüyle yazılmış, manzum bir eserdir. Dinî
ve toplumsal ahlak esaslarını topluma yerleştirmek için
fikirler, çoğu zaman ayet ve hadislerle desteklenmiş.
Bu niteliğinden dolayı esere nasihat kitabı özelliği de
yüklenmiştir. Kitapta yer alan ayet ve hadis örnekleri,
o döneme kadar Türk-İslam edebiyatı alanında ilk defa
bu ölçüde kullanılmıştır. Eserin konusu, dinî ve ahlaki
ölçütler zemininde kurulmuştur. Eser, 40 beyit ve 101
dörtlükten ibarettir.
A) Kutadgu Bilig
C) Divân-ı Hikmet
#
AYT deb3 ev ahot
abolont un
Bu parçada söz edilen eser aşağıdakilerden ay
hangisidir?
E) Muhakemetü'l-Lugateyn
B
B) Atabetü'l-Hakayık
DDivânu Lugâti't-Türk
11.
Lise Türkçe
Dilin Tarihi Süreç İçerisindeki Değişimini Etkileyen Sebepler
B SVARST NA 9. B Eser; aruz ölçüsüyle yazılmış, manzum bir eserdir. Dinî ve toplumsal ahlak esaslarını topluma yerleştirmek için fikirler, çoğu zaman ayet ve hadislerle desteklenmiş. Bu niteliğinden dolayı esere nasihat kitabı özelliği de yüklenmiştir. Kitapta yer alan ayet ve hadis örnekleri, o döneme kadar Türk-İslam edebiyatı alanında ilk defa bu ölçüde kullanılmıştır. Eserin konusu, dinî ve ahlaki ölçütler zemininde kurulmuştur. Eser, 40 beyit ve 101 dörtlükten ibarettir. A) Kutadgu Bilig C) Divân-ı Hikmet # AYT deb3 ev ahot abolont un Bu parçada söz edilen eser aşağıdakilerden ay hangisidir? E) Muhakemetü'l-Lugateyn B B) Atabetü'l-Hakayık DDivânu Lugâti't-Türk 11.
30210
Yeryüzündeki diller ses, yapı ve söz dizimi bakımından bazı benzer" "kar gös1002
30210092 3026
210022 30210
ve
A. liga0210092 30210092
B. Dil yakınlığı
20092
992
C. Dil akrabalığı (ailesi)
3021
dayanışması
D.
Dil
210092
0210092 30210092 30210092
Buna ne ad verilir?
210092 30210092 30210092 30210092 30210092 30210092 30
30210092 30210092 30210092 30210092
30210092 30210092 30210092 3021009
992 30210092 30210092 30210092 30210092 30210092
Lise Türkçe
Dilin Tarihi Süreç İçerisindeki Değişimini Etkileyen Sebepler
30210 Yeryüzündeki diller ses, yapı ve söz dizimi bakımından bazı benzer" "kar gös1002 30210092 3026 210022 30210 ve A. liga0210092 30210092 B. Dil yakınlığı 20092 992 C. Dil akrabalığı (ailesi) 3021 dayanışması D. Dil 210092 0210092 30210092 30210092 Buna ne ad verilir? 210092 30210092 30210092 30210092 30210092 30210092 30 30210092 30210092 30210092 30210092 30210092 30210092 30210092 3021009 992 30210092 30210092 30210092 30210092 30210092
Soru 23
Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A)
B)
c)
D)
E)
Arapça, bükümlü dillerin tipik örneklerinden biridir.
Eklemeli dillerde köklere ekler getirilirken kök içten bir kırılma yaşayarak değişir, sabit kalmaz.
Çince, tek heceli dillerin tipik örneğidir.
Yapı bakımından diller tek heceli, eklemeli ve bükümlü diller olmak üzere üç grupta
incelenir.
Kaynak/köken bakımından yeryüzündeki diller tasnif edildiğinde altı büyük dil
ailesinin olduğu görülmektedir. Ural-Altay, Hint-Avrupa, Hami-Sami, Çin-Tibet, Bantu,
Kafkas dilleri.
T
Lise Türkçe
Dilin Tarihi Süreç İçerisindeki Değişimini Etkileyen Sebepler
Soru 23 Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) B) c) D) E) Arapça, bükümlü dillerin tipik örneklerinden biridir. Eklemeli dillerde köklere ekler getirilirken kök içten bir kırılma yaşayarak değişir, sabit kalmaz. Çince, tek heceli dillerin tipik örneğidir. Yapı bakımından diller tek heceli, eklemeli ve bükümlü diller olmak üzere üç grupta incelenir. Kaynak/köken bakımından yeryüzündeki diller tasnif edildiğinde altı büyük dil ailesinin olduğu görülmektedir. Ural-Altay, Hint-Avrupa, Hami-Sami, Çin-Tibet, Bantu, Kafkas dilleri. T
podal (0
(3
şme- 62. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinde ünsüz
benzeşmesi vardır?
ALTIN ANAHTAR
A) Gökkuşağı renkleriyle odamı süslediler.
B) Ateşkesi istemeyen ülkeler de vardı.
C) Nereye koydun şu tutkalı, bulamıyorum.
D) Çantasını kapkaççıya kaptırdığını söylüyor.
E) Rahatsızlığının akciğerden kaynaklandığını bilmi-
yor mu?
Lise Türkçe
Dilin Tarihi Süreç İçerisindeki Değişimini Etkileyen Sebepler
podal (0 (3 şme- 62. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinde ünsüz benzeşmesi vardır? ALTIN ANAHTAR A) Gökkuşağı renkleriyle odamı süslediler. B) Ateşkesi istemeyen ülkeler de vardı. C) Nereye koydun şu tutkalı, bulamıyorum. D) Çantasını kapkaççıya kaptırdığını söylüyor. E) Rahatsızlığının akciğerden kaynaklandığını bilmi- yor mu?