Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

2 Orhan Bey Dönemi'nde düzenli ordu teşkilatının ku- rulmasında; I. sınırlanın genişlemesi, II. kale kuşatmalarında aşiret kuvve

2
Orhan Bey Dönemi'nde düzenli ordu teşkilatının ku-
rulmasında;
I. sınırlanın genişlemesi,
II. kale kuşatmalarında aşiret kuvvetlerinin yetersiz kal-
masi,
III. fetih hareketlerine hız kazandinimak istenmesi,
IV. düzensiz birliklerin idaresinde yaşanan sı

2 Orhan Bey Dönemi'nde düzenli ordu teşkilatının ku- rulmasında; I. sınırlanın genişlemesi, II. kale kuşatmalarında aşiret kuvvetlerinin yetersiz kal- masi, III. fetih hareketlerine hız kazandinimak istenmesi, IV. düzensiz birliklerin idaresinde yaşanan sıkıntılar, V. Haçlılara karşı başarıların kalıcı hale getirilmek isten- mesi durumlarından hangisi yer almaz? A) I B) II C) III D) IV E) V INVINIAVA LIIT