Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

2. Orhan Gazi, Millise eb gibn nam, Bizans'ta yaşanan taht kavgalarında kayın- semnexlut semtid, nisi 16 pederi olan Kantakouzen

2.
Orhan Gazi,
Millise eb gibn nam, Bizans'ta yaşanan taht kavgalarında kayın-
semnexlut semtid, nisi 16
pederi olan Kantakouzen'e yardım etmiş ve tahta geç-
mesini sağlamıştır. Daha sonra Balkan topraklarında zor
bad 19evelei 19llems
exo enilen enitev (as

2. Orhan Gazi, Millise eb gibn nam, Bizans'ta yaşanan taht kavgalarında kayın- semnexlut semtid, nisi 16 pederi olan Kantakouzen'e yardım etmiş ve tahta geç- mesini sağlamıştır. Daha sonra Balkan topraklarında zor bad 19evelei 19llems exo enilen enitev (as le lien) E durumda kalan Bizans, Sırplara karşı Orhan Gazi'den bir Felip192 16lainsivsb nupvir snliszem nitave ud av kez daha yardım istemiş ve karşılık olarak da Gelibolu'daki Çimpe Kalesi'ni Osmanlılara vermiştir. 1 16 r Bu bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ula- ni'temreM 91öp snya lasmını şılamaz? isy ibbem eyeemix id idirise vitri janeb xisme.SM stelelou Snugu munuevamo A) Bizans, Osmanlı askerî gücünden yararlanmıştır. B) Osmanlı, Rumeli topraklarına geçme fırsatını ele ge- çirmiştir. C) Balkan topraklarının hâkimiyeti Osmanlı'ya geçmiştir. 18smoa innshi D) Osmanlı, Bizans'ın içişlerine karışmıştır. szem, neliev ettevs ninieliened nsbrinsleinsivsb E) Bizans, Osmanlı'yı Balkan devletlerine karşı denge unsuru olarak kullanmıştır. hervos igipiig shimsequ IlLev 11 (3 HOVHA sri ev III ev II ((3 sinige systys2 19ği GH sinley (0 P S a in (8 Ü: (s