Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

2. Öznel eleştiri, yazarın kendisiyle eseri arasında, nesnel eleştiri de yapıtla çağı arasındaki kısır dön- güdür. İkisi de ara

2. Öznel eleştiri, yazarın kendisiyle eseri arasında,
nesnel eleştiri de yapıtla çağı arasındaki kısır dön-
güdür. İkisi de ara alanlarda bir açıklama arama
çabasından başka bir şey değil.
Bu cümlede altı çizili sözle anlatılmak istenen
aşağıdakilerden han

2. Öznel eleştiri, yazarın kendisiyle eseri arasında, nesnel eleştiri de yapıtla çağı arasındaki kısır dön- güdür. İkisi de ara alanlarda bir açıklama arama çabasından başka bir şey değil. Bu cümlede altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? A) Bireysel çabaların ön plana çıkması B) Yapılan açıklamaların tutarsız olması CY/Sonuç getirmeyecek çabaların yinelenmesi D) Nesnel eleştirinin öznel eleştiriden üstün görül- mesi E) Eleştiri konusunda hâlâ açık bir ifadenin bulun- mayışı YEDİİKLİM