Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Yüklemin Yerine Göre Cümleler Soruları

15:20
Aşağıdaki cümleleri öge diziliğine göre inceleyerek
boşluklara kurallı, devrik, eksiltili olarak belirtiniz.
Okula giderken annesine sarıldı.
Seni sordum her gördüğüme.
• Jurolli...
Önce bir çay molası, ardından Marmaris'e yolculuk...
...Eksalli...
Uzun yıllar onun dönmesini bekledik.
Kız beşikte, çeyiz sandıkta...
Fahriye Abla bizim komşumuzdu.
...Ekslidi...
Sallanmaz o kalkışta ne mendil ne de bir kol.
.?
• Kurall....
Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan.
ALISTIRMA
- Kuralli.
Her tarafta rengârenk çiçekler, yemyeşil otlar...
Eksillit...
Çok lezzetliydi dün sizde içtiğimiz çorba.
•Kurall. (lunduza.... Sordum)
Yason'da uçurtma, boztepede piknik...
MIK
• DENGY..
• Eksiltik..
Islanırdık ilkbaharın kırkikindi yağmurlarında.
Pevirk
•Kuralli..
Ozan elindeki zazı bırakıp çekildi bir kenara.
•Devik...
400Orlada
Denizci olmak için matematik ve harita bilginiz olmalı.
- Devrik
Sonda
• Devrik
Ehliyetsiz araba sürerken çevirmede yakalandı.
•Kuralli.
Kaşışmış küçüçük yavrular tehlikeyi görünce.
Güneşli bir gün, sevgi dolu kalpler...
uuden
Kucolli...
• Eksibil. Comle
%49
Lise Türkçe
Yüklemin Yerine Göre Cümleler
15:20 Aşağıdaki cümleleri öge diziliğine göre inceleyerek boşluklara kurallı, devrik, eksiltili olarak belirtiniz. Okula giderken annesine sarıldı. Seni sordum her gördüğüme. • Jurolli... Önce bir çay molası, ardından Marmaris'e yolculuk... ...Eksalli... Uzun yıllar onun dönmesini bekledik. Kız beşikte, çeyiz sandıkta... Fahriye Abla bizim komşumuzdu. ...Ekslidi... Sallanmaz o kalkışta ne mendil ne de bir kol. .? • Kurall.... Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan. ALISTIRMA - Kuralli. Her tarafta rengârenk çiçekler, yemyeşil otlar... Eksillit... Çok lezzetliydi dün sizde içtiğimiz çorba. •Kurall. (lunduza.... Sordum) Yason'da uçurtma, boztepede piknik... MIK • DENGY.. • Eksiltik.. Islanırdık ilkbaharın kırkikindi yağmurlarında. Pevirk •Kuralli.. Ozan elindeki zazı bırakıp çekildi bir kenara. •Devik... 400Orlada Denizci olmak için matematik ve harita bilginiz olmalı. - Devrik Sonda • Devrik Ehliyetsiz araba sürerken çevirmede yakalandı. •Kuralli. Kaşışmış küçüçük yavrular tehlikeyi görünce. Güneşli bir gün, sevgi dolu kalpler... uuden Kucolli... • Eksibil. Comle %49
2. Öznel eleştiri, yazarın kendisiyle eseri arasında,
nesnel eleştiri de yapıtla çağı arasındaki kısır dön-
güdür. İkisi de ara alanlarda bir açıklama arama
çabasından başka bir şey değil.
Bu cümlede altı çizili sözle anlatılmak istenen
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bireysel çabaların ön plana çıkması
B) Yapılan açıklamaların tutarsız olması
CY/Sonuç getirmeyecek çabaların yinelenmesi
D) Nesnel eleştirinin öznel eleştiriden üstün görül-
mesi
E) Eleştiri konusunda hâlâ açık bir ifadenin bulun-
mayışı
YEDİİKLİM
Lise Türkçe
Yüklemin Yerine Göre Cümleler
2. Öznel eleştiri, yazarın kendisiyle eseri arasında, nesnel eleştiri de yapıtla çağı arasındaki kısır dön- güdür. İkisi de ara alanlarda bir açıklama arama çabasından başka bir şey değil. Bu cümlede altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? A) Bireysel çabaların ön plana çıkması B) Yapılan açıklamaların tutarsız olması CY/Sonuç getirmeyecek çabaların yinelenmesi D) Nesnel eleştirinin öznel eleştiriden üstün görül- mesi E) Eleştiri konusunda hâlâ açık bir ifadenin bulun- mayışı YEDİİKLİM
12. (1) Yaşamak, benim hem uğraşım hem sanatımdır.
(1) Yaşadıklarımı, duyumsadıklarımı, gördüklerimi ya-
saklayanlar bir mimara sormalılar: (III) Sen kurduğun
yapılardan kendine değil başkasına göre, kendi görgün-
le değil başkalarının bilgisiyle söz etmek zorundasın.
(IV) Olur mu öyle şey? (V) Herkes kendi değerlerine
göre yapar ne yaparsa.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) I. cümle ad cümlesidir.
B) II. cümle kurallı bir fiil cümlesidir.
C) III. cümlede farklı türde zamirler kullanılmıştır.
D) IV. cümlede soru anlamı edatla sağlanmıştır.
E) V. cümle eksiltili bir cümledir.
Lise Türkçe
Yüklemin Yerine Göre Cümleler
12. (1) Yaşamak, benim hem uğraşım hem sanatımdır. (1) Yaşadıklarımı, duyumsadıklarımı, gördüklerimi ya- saklayanlar bir mimara sormalılar: (III) Sen kurduğun yapılardan kendine değil başkasına göre, kendi görgün- le değil başkalarının bilgisiyle söz etmek zorundasın. (IV) Olur mu öyle şey? (V) Herkes kendi değerlerine göre yapar ne yaparsa. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) I. cümle ad cümlesidir. B) II. cümle kurallı bir fiil cümlesidir. C) III. cümlede farklı türde zamirler kullanılmıştır. D) IV. cümlede soru anlamı edatla sağlanmıştır. E) V. cümle eksiltili bir cümledir.
3. Aşağıdakilerden
hangisi eksiltili bir cümledir?
A) Zordur ölümü getiren gelecekler yaşamak
B) Söylendikçe güzelleşen bir türkü bulmalıyız
C) Ve yakında duyulunca ölümün sesi
D) Sokak ortasında ağlarken, yaralı bir çocuk gibi-
sin
E) Ölümün gözlerine baktım korkmadan
Lise Türkçe
Yüklemin Yerine Göre Cümleler
3. Aşağıdakilerden hangisi eksiltili bir cümledir? A) Zordur ölümü getiren gelecekler yaşamak B) Söylendikçe güzelleşen bir türkü bulmalıyız C) Ve yakında duyulunca ölümün sesi D) Sokak ortasında ağlarken, yaralı bir çocuk gibi- sin E) Ölümün gözlerine baktım korkmadan
Aşağıdaki atasözlerinden hangisi eksiltili cümledir?
A) El eli yıkar el de yüzü
B) El ile gelen düğün bayram
C) El atına binen tez iner
D) Harman yel ile düğün el ile
E) Bin bilsen de bir bilene danış
Lise Türkçe
Yüklemin Yerine Göre Cümleler
Aşağıdaki atasözlerinden hangisi eksiltili cümledir? A) El eli yıkar el de yüzü B) El ile gelen düğün bayram C) El atına binen tez iner D) Harman yel ile düğün el ile E) Bin bilsen de bir bilene danış
Aşağıdaki dizelerin hangisi, ögelerin dizilişi bakımından
devrik cümledir?
A) Dost elinden dolu içmiş deliyim
B) Üstü kan köpüklü meşe seliyim
C
1
C) Yollarıma tuzak konmuş bir kere
D) Gönül hasta, dudak hasta, dil hasta oldu
E) Ben kökünden kopmuş çürük bir dalım
zde soru" cümleşi değildir?
Lise Türkçe
Yüklemin Yerine Göre Cümleler
Aşağıdaki dizelerin hangisi, ögelerin dizilişi bakımından devrik cümledir? A) Dost elinden dolu içmiş deliyim B) Üstü kan köpüklü meşe seliyim C 1 C) Yollarıma tuzak konmuş bir kere D) Gönül hasta, dudak hasta, dil hasta oldu E) Ben kökünden kopmuş çürük bir dalım zde soru" cümleşi değildir?
Ad - Soyad:
Sınıf - No:
ŞİŞLİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı II. Dönem Türk Dili ve Edebiyatı II. Ortak Sınavı
B
1.
Bir Türk neferi en büyük kumandanı gibi düşünür, onun gibi söz söyler.
Yukarıdaki cümleyi aşağıda verilen özelliklere göre değerlendiriniz. (15p)
Anlamina göre(Sp):
Yüklemin yerine göre(Sp):
Yüklemin türüne göre(Sp):
2.
Aşağıdaki paragrafta parantezle boş bırakılan yerlere uygun noktalama işaretlerini yazınız. (10p)
Tann dağlanı( )ndan, Moğolistan çöllerinden Anadolu( )ya dallı budaklı uzanan ağaç ( ) Türklüğün maneviyat ağacıdır. Bu
maneviyat ağacının kökleri Orhun Nehri( )nin kıyılarında, Altay Dağları( Inda gövdesi Orta Asya bozkırlarında ( ) Kafkaslarda; filizlenen
dallar ise Anadolu( )dadır( ) Ama kök olmayınca gövde ( ) gövde olmayınca dallar () dallar olmayınca da filizler olmaz.
Bir gün mektebe giderken yolda Ali Canip'e rastladım. Bana Ömer Seyfettin'in çok fena hasta olduğunu, Haydarpaşa hastanesine
kaldırdıklarını söyledi. Dehşetli müteessir oldum. İki gün sonra ben vakit bulup kendisini görmeye gidemeden de ölümünü işittim ve ancak
cenazesinde bulunabildim.
Zavallı Ömer! Hastalanıp hastaneye yollanışından on beş gün evvel bir gece Şemsitap Mahallesi'ndeki odamda bana m,safir gelmişti. O akşam
başka gelen olmamıştı. İki saat baş başa, bir mangal karşısında, memleketten, harpten ve nihayet edebiyattan konuşmuştuk.
Halid Fahri Ozansoy-Edebiyatçılar Geçiyor
Anılar içerik yönünden siyasi, tarihi ve toplumsal tarafı ağır basan anılar ve kültür, sanat, edebiyat ve bireysel yanı ağır basan anılar olmak
üzere 2'ye ayrılır.
Yukarıdaki anı örneğinin türünü yazınız? (10p)
4.
Geleneksel Türk tiyatrosundaki Meddah'ın günümüzde dönüştüğü biçimin ismini ve temsil eden sanatçılardan birinin adını yazınız? (10p)
PİŞEKAR: Adını öğrenmek istiyorum. Adın ne?
KAVUKLU: All.
PİŞEKAR: Nasıl Ali?
KAVUKLU: Sade Ali.
PİŞEKAR: Maşallah, Sade Ali Efendi.
KAVUKLU: Niçin bana "Sade Ali Efendi" diyorsun?
PİŞEKAR: Şimdi söylemediniz mi?
KAVUKLU: Evet ama "sade"nin lüzumu yok, yalnız Ali Efendi.
PİŞEKAR: Maşallah Yalnız Ali Efendi.
KAVUKLU: Canım, "yalnız"ı malnızı yok, bayağı Ali Efendi.
PİŞEKAR: Bu sefer "maşallah" demeyeceğim, Bayağı Ali Efendi.
KAVUKLU: Artık tepem atıyor. Ulan benim nerem bayağı?
Yukarıdaki diyalogda güldürü unsuru nasıl yaratılmıştır? (10p)
şağıdaki cümledeki yazım yanlışlarını düzelterek cümleyi tekrar yazınız. (6p)
er akşamüstü ayın Şavkı denizin üstüne öyle güzel düşerki şaşırışınız.
3.
Lise Türkçe
Yüklemin Yerine Göre Cümleler
Ad - Soyad: Sınıf - No: ŞİŞLİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı II. Dönem Türk Dili ve Edebiyatı II. Ortak Sınavı B 1. Bir Türk neferi en büyük kumandanı gibi düşünür, onun gibi söz söyler. Yukarıdaki cümleyi aşağıda verilen özelliklere göre değerlendiriniz. (15p) Anlamina göre(Sp): Yüklemin yerine göre(Sp): Yüklemin türüne göre(Sp): 2. Aşağıdaki paragrafta parantezle boş bırakılan yerlere uygun noktalama işaretlerini yazınız. (10p) Tann dağlanı( )ndan, Moğolistan çöllerinden Anadolu( )ya dallı budaklı uzanan ağaç ( ) Türklüğün maneviyat ağacıdır. Bu maneviyat ağacının kökleri Orhun Nehri( )nin kıyılarında, Altay Dağları( Inda gövdesi Orta Asya bozkırlarında ( ) Kafkaslarda; filizlenen dallar ise Anadolu( )dadır( ) Ama kök olmayınca gövde ( ) gövde olmayınca dallar () dallar olmayınca da filizler olmaz. Bir gün mektebe giderken yolda Ali Canip'e rastladım. Bana Ömer Seyfettin'in çok fena hasta olduğunu, Haydarpaşa hastanesine kaldırdıklarını söyledi. Dehşetli müteessir oldum. İki gün sonra ben vakit bulup kendisini görmeye gidemeden de ölümünü işittim ve ancak cenazesinde bulunabildim. Zavallı Ömer! Hastalanıp hastaneye yollanışından on beş gün evvel bir gece Şemsitap Mahallesi'ndeki odamda bana m,safir gelmişti. O akşam başka gelen olmamıştı. İki saat baş başa, bir mangal karşısında, memleketten, harpten ve nihayet edebiyattan konuşmuştuk. Halid Fahri Ozansoy-Edebiyatçılar Geçiyor Anılar içerik yönünden siyasi, tarihi ve toplumsal tarafı ağır basan anılar ve kültür, sanat, edebiyat ve bireysel yanı ağır basan anılar olmak üzere 2'ye ayrılır. Yukarıdaki anı örneğinin türünü yazınız? (10p) 4. Geleneksel Türk tiyatrosundaki Meddah'ın günümüzde dönüştüğü biçimin ismini ve temsil eden sanatçılardan birinin adını yazınız? (10p) PİŞEKAR: Adını öğrenmek istiyorum. Adın ne? KAVUKLU: All. PİŞEKAR: Nasıl Ali? KAVUKLU: Sade Ali. PİŞEKAR: Maşallah, Sade Ali Efendi. KAVUKLU: Niçin bana "Sade Ali Efendi" diyorsun? PİŞEKAR: Şimdi söylemediniz mi? KAVUKLU: Evet ama "sade"nin lüzumu yok, yalnız Ali Efendi. PİŞEKAR: Maşallah Yalnız Ali Efendi. KAVUKLU: Canım, "yalnız"ı malnızı yok, bayağı Ali Efendi. PİŞEKAR: Bu sefer "maşallah" demeyeceğim, Bayağı Ali Efendi. KAVUKLU: Artık tepem atıyor. Ulan benim nerem bayağı? Yukarıdaki diyalogda güldürü unsuru nasıl yaratılmıştır? (10p) şağıdaki cümledeki yazım yanlışlarını düzelterek cümleyi tekrar yazınız. (6p) er akşamüstü ayın Şavkı denizin üstüne öyle güzel düşerki şaşırışınız. 3.
6.
Aşağıdaki cümlelerden hangisi devrik cümle-
dir?
A) Göçmen kuşlar buradaki sulak alana gelmi-
yor artık.
B) Yeni yapılan havaalanı, bu bölgede turizmin
gelişmesine de katkıda bulundu.
C) Gece başlayan fırtınadan dolayı, birçok gemi
seferi iptal edildi.
D) Yağmurdan, rüzgârdan taşları aşınmış kale du-
varlarının önündeyiz.
E) Yıllardır özenle oluşturduğu kütüphanesinden
kimseye kitap vermez.
Lise Türkçe
Yüklemin Yerine Göre Cümleler
6. Aşağıdaki cümlelerden hangisi devrik cümle- dir? A) Göçmen kuşlar buradaki sulak alana gelmi- yor artık. B) Yeni yapılan havaalanı, bu bölgede turizmin gelişmesine de katkıda bulundu. C) Gece başlayan fırtınadan dolayı, birçok gemi seferi iptal edildi. D) Yağmurdan, rüzgârdan taşları aşınmış kale du- varlarının önündeyiz. E) Yıllardır özenle oluşturduğu kütüphanesinden kimseye kitap vermez.
TÜRKÇE - 1
CÜMLE TÜRLERİ
1.
5.
Aşağıdaki cümlelerden hangisi yüklemin türüne göre
diğerlerinden farklıdır?
A) Koca çinar fırtınaya dayanamayıp devrildi.
B) Kışın habercisi gibiydi çinarın sararan yaprakları.
C) Yarin alacaklarını bir kağıda yazmıştı.
D) Kayık, bir o yana bir bu yana savruluyordu.
E) Yeteneğiyle yaşıtlarının arasında hemen sivrildi.
6.
2.
Aşağıdaki cümlelerin hangisi, yükleminin yerine göre
diğerlerinden farklıdır?
A) Unuttum mevsimlerle yaşamayı çam ağaçlarında.
B) Bizi asla göremezsiniz haksızlığın olduğu yerde.
C) Daha fazla dayanamadı olayları anlatmak için.
D) Rahatsız olan arkadaşa izin verelim bugün.
E) Onun söyledikleri beni ve ailemi rahatsız etti.
7.
le
urumlar
Lise Türkçe
Yüklemin Yerine Göre Cümleler
TÜRKÇE - 1 CÜMLE TÜRLERİ 1. 5. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yüklemin türüne göre diğerlerinden farklıdır? A) Koca çinar fırtınaya dayanamayıp devrildi. B) Kışın habercisi gibiydi çinarın sararan yaprakları. C) Yarin alacaklarını bir kağıda yazmıştı. D) Kayık, bir o yana bir bu yana savruluyordu. E) Yeteneğiyle yaşıtlarının arasında hemen sivrildi. 6. 2. Aşağıdaki cümlelerin hangisi, yükleminin yerine göre diğerlerinden farklıdır? A) Unuttum mevsimlerle yaşamayı çam ağaçlarında. B) Bizi asla göremezsiniz haksızlığın olduğu yerde. C) Daha fazla dayanamadı olayları anlatmak için. D) Rahatsız olan arkadaşa izin verelim bugün. E) Onun söyledikleri beni ve ailemi rahatsız etti. 7. le urumlar
Okul öncesi eğitimin çocuklar, aileler ve toplum açısından
birçok faydası vardır. 0-6 yaş arasını kapsayan erken
çocukluk dönemi, çocuğun en hızlı geliştiği dönemdir.
Beyin yapısı ve fonksiyonlarının gelişiminin üçte ikilik
bölümü 0-4 yaş arasında tamamlanmaktadır. Erken
çocukluk dönemindeki deneyimler, beynin çalışma
biçimi için belirleyicidir. Yapılan çalışmalar, okul öncesi
eğitim alan çocuklarda okula devam oranlarının ve okul
başarısının daha yüksek olduğunu göstermiştir. Okul
öncesi eğitim, sosyal ve duygusal gelişimi destekleyerek,
yetişkinlik döneminde kişilerin daha üretici ve verimli
olmalarını ve sahip oldukları potansiyeli tam olarak
kullanmalarını sağlar. Çocukların gelişim özellikleri, bireysel
farklılıkları ve yeteneklerini göz önüne alan, sağlıklı bir
biçimde fiziksel, duygusal, dil, sosyal ve zihinsel yönden
gelişimlerini sağlayan, olumlu kişilik temellerinin atıldığı,
yaratıcı yönlerinin ortaya çıkarıldığı, çocukların kendilerine
güven duymalarının sağlandığı, ebeveyn ve eğitimcilerin
etkin olduğu kaliteli bir okul öncesi eğitim programına katılan
çocukların diğer çocuklara kıyasla gelecekte okul başarıları
daha yüksek, sosyal ve duygusal, sözel, zihinsel ve fiziksel
gelişim açısından daha yetkin olduklarını araştırmalar
göstermiştir.
3
39. Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
A) Çocuklarda gelişimin farklılık gösterdiğine
B) Beyin gelişiminin 0-4 yaş arasında büyük bir bölümünün
tamamlandığına
C) Okul öncesi eğitimin ilerleyen yaşlarda çok yararlı
olduğuna
Okul öncesi eğitim esnasında çocukların daha üretici
ve verimli olduğuna
E) Okul öncesi eğitimin toplum ve aileye yarar sağladığına
Lise Türkçe
Yüklemin Yerine Göre Cümleler
Okul öncesi eğitimin çocuklar, aileler ve toplum açısından birçok faydası vardır. 0-6 yaş arasını kapsayan erken çocukluk dönemi, çocuğun en hızlı geliştiği dönemdir. Beyin yapısı ve fonksiyonlarının gelişiminin üçte ikilik bölümü 0-4 yaş arasında tamamlanmaktadır. Erken çocukluk dönemindeki deneyimler, beynin çalışma biçimi için belirleyicidir. Yapılan çalışmalar, okul öncesi eğitim alan çocuklarda okula devam oranlarının ve okul başarısının daha yüksek olduğunu göstermiştir. Okul öncesi eğitim, sosyal ve duygusal gelişimi destekleyerek, yetişkinlik döneminde kişilerin daha üretici ve verimli olmalarını ve sahip oldukları potansiyeli tam olarak kullanmalarını sağlar. Çocukların gelişim özellikleri, bireysel farklılıkları ve yeteneklerini göz önüne alan, sağlıklı bir biçimde fiziksel, duygusal, dil, sosyal ve zihinsel yönden gelişimlerini sağlayan, olumlu kişilik temellerinin atıldığı, yaratıcı yönlerinin ortaya çıkarıldığı, çocukların kendilerine güven duymalarının sağlandığı, ebeveyn ve eğitimcilerin etkin olduğu kaliteli bir okul öncesi eğitim programına katılan çocukların diğer çocuklara kıyasla gelecekte okul başarıları daha yüksek, sosyal ve duygusal, sözel, zihinsel ve fiziksel gelişim açısından daha yetkin olduklarını araştırmalar göstermiştir. 3 39. Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? A) Çocuklarda gelişimin farklılık gösterdiğine B) Beyin gelişiminin 0-4 yaş arasında büyük bir bölümünün tamamlandığına C) Okul öncesi eğitimin ilerleyen yaşlarda çok yararlı olduğuna Okul öncesi eğitim esnasında çocukların daha üretici ve verimli olduğuna E) Okul öncesi eğitimin toplum ve aileye yarar sağladığına
7. Aşağıdaki cümlelerin hangisi yükleminin yerine göre
diğerlerinden farklıdır?
A) Kocaman kara dalgalar sarmıştı geminin çevresini.
B) Bir şehirde yaşamaya başlamak, o şehrin sokaklarında
dolaşmaktı aslında.
C) Atları seven, atlara binmiş bir çocuk olarak başka neyi
düşünürdüm zaten?
D) Park, gece olunca, renkli ışıklar, renkli su fışkırmaları
demekti.
E) Şimdi parkı anımsarken küçük beyaz çakıllı yolları da
geliyor usuma.
Lise Türkçe
Yüklemin Yerine Göre Cümleler
7. Aşağıdaki cümlelerin hangisi yükleminin yerine göre diğerlerinden farklıdır? A) Kocaman kara dalgalar sarmıştı geminin çevresini. B) Bir şehirde yaşamaya başlamak, o şehrin sokaklarında dolaşmaktı aslında. C) Atları seven, atlara binmiş bir çocuk olarak başka neyi düşünürdüm zaten? D) Park, gece olunca, renkli ışıklar, renkli su fışkırmaları demekti. E) Şimdi parkı anımsarken küçük beyaz çakıllı yolları da geliyor usuma.
17. Aşağıdaki cümlelerden hangisi kurallı bir isim
cümlesidir?
A) Onun da elbette bir bildiği vardır.
B) Anlamıştı nihayet hata yaptığını.
C) Sanatsal ifadelerdi kitabindakiler.
D) Ona bu yolda rastlardı.
E) Oydu muradına eren sadece.
Lise Türkçe
Yüklemin Yerine Göre Cümleler
17. Aşağıdaki cümlelerden hangisi kurallı bir isim cümlesidir? A) Onun da elbette bir bildiği vardır. B) Anlamıştı nihayet hata yaptığını. C) Sanatsal ifadelerdi kitabindakiler. D) Ona bu yolda rastlardı. E) Oydu muradına eren sadece.
(1) Oliver Twist, otobiyografik özellikler taşıyan bir
romandır. (II) Romanın kahramanı ile yazarı arasında
önemli benzerlikler vardır. (III) Oliver tipkı yazar gibi
sıkıntılı bir çocukluk dönemi yaşamış, aile kavramından
uzak kalmıştır. (IV) Yazar, romanın son bölümlerinde
kahramanla ilgili olarak birçok kişi ve ailenin yaşamın-
dan söz eder. (V) Bu yönüyle roman XIX. yüzyılın ilk
yarısındaki Ingiliz toplumunu da çeşitli yönleriyle tanıtır.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak
aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi yanlıştır?
A) I. cümle, iki ögeli bir ad cümlesidir.
B) II. cümle; basit yapılı, kurallı ve olumlu bir cümle-
dir.
C) III. cümle, bağımlı sıralı cümledir.
D) IV. cümlenin yüklemi bileşik yapılı, basit zamanlı bir
eylemdir.
E) V. cümle, bileşik yapılı bir eylem cümlesidir.
Lise Türkçe
Yüklemin Yerine Göre Cümleler
(1) Oliver Twist, otobiyografik özellikler taşıyan bir romandır. (II) Romanın kahramanı ile yazarı arasında önemli benzerlikler vardır. (III) Oliver tipkı yazar gibi sıkıntılı bir çocukluk dönemi yaşamış, aile kavramından uzak kalmıştır. (IV) Yazar, romanın son bölümlerinde kahramanla ilgili olarak birçok kişi ve ailenin yaşamın- dan söz eder. (V) Bu yönüyle roman XIX. yüzyılın ilk yarısındaki Ingiliz toplumunu da çeşitli yönleriyle tanıtır. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi yanlıştır? A) I. cümle, iki ögeli bir ad cümlesidir. B) II. cümle; basit yapılı, kurallı ve olumlu bir cümle- dir. C) III. cümle, bağımlı sıralı cümledir. D) IV. cümlenin yüklemi bileşik yapılı, basit zamanlı bir eylemdir. E) V. cümle, bileşik yapılı bir eylem cümlesidir.
bir cümledir.
movie
E) V. cümle, öznesi ortak sıralı bir cümledir.
Pounuar 1927
US
inci cümle
2
heminin
Arnarsi kur
al acık
1224
5.
Aşağıda verilen dizelerden hangisi, yükleminin yerine
göre diğerlerinden farklıdır?
A) Yıllar var, ben onu hiç unutmadım
fimiles
hylla
O beni sorar mi hatırlar mı ki
B) Bahar, şaşkınlığından patlamasıdır ayların
Zarf atmaz postacısıdır yaylaların
C) Akşam olur, güneş gider şimdi buradan
Garip garip kaval çalar çoban dereden
D) Yıllardır kaybettim o tatlı sesi
Bir türlü içimde ötmez o bülbül
E) Ellerim hüzündür gözlerim camda
Yıldızlar gülümser ta uzaklarda
were
were
Lise Türkçe
Yüklemin Yerine Göre Cümleler
bir cümledir. movie E) V. cümle, öznesi ortak sıralı bir cümledir. Pounuar 1927 US inci cümle 2 heminin Arnarsi kur al acık 1224 5. Aşağıda verilen dizelerden hangisi, yükleminin yerine göre diğerlerinden farklıdır? A) Yıllar var, ben onu hiç unutmadım fimiles hylla O beni sorar mi hatırlar mı ki B) Bahar, şaşkınlığından patlamasıdır ayların Zarf atmaz postacısıdır yaylaların C) Akşam olur, güneş gider şimdi buradan Garip garip kaval çalar çoban dereden D) Yıllardır kaybettim o tatlı sesi Bir türlü içimde ötmez o bülbül E) Ellerim hüzündür gözlerim camda Yıldızlar gülümser ta uzaklarda were were
11. Hayat biterken söyleyecek çok fazla sözü kalmayan
ya da gönlünce yaşamaktan nasibini alamayan,
kendinin ve yaşamın uzağında kalanlardır, yazarın
anlattığı insanlar.
Bu cümle ile ilgili aşağıdakilerin hangisi
söylenemez?
A) Öge dizilişine göre kuralli cümledir.
B) Yüklemin türüne göre isim cümlesidir.
C) Anlamına göre olumlu cümledir.
D) Yapısına göre birleşik cümledir.
E) Sadece özne ve yüklemden oluşmaktadır.
MUBA YAYINLARI
Lise Türkçe
Yüklemin Yerine Göre Cümleler
11. Hayat biterken söyleyecek çok fazla sözü kalmayan ya da gönlünce yaşamaktan nasibini alamayan, kendinin ve yaşamın uzağında kalanlardır, yazarın anlattığı insanlar. Bu cümle ile ilgili aşağıdakilerin hangisi söylenemez? A) Öge dizilişine göre kuralli cümledir. B) Yüklemin türüne göre isim cümlesidir. C) Anlamına göre olumlu cümledir. D) Yapısına göre birleşik cümledir. E) Sadece özne ve yüklemden oluşmaktadır. MUBA YAYINLARI
T Ů
RK
34
Cümle Bilgisi -
13.
9.
Aşağıdaki cümlelerden hangisi yüklemin yerine
göre farklıdır?
A)
"Farklılığa saygı göstermek” günümüz politik dili-
nin gözde söylemlerinden biri.
B) Gazete ve dergiler başta olmak üzere birçok ya-
yinin editörlüğünü yapmış yetkin bir yazardr:
C) XX. yüzyılın başlarından itibaren gelecekten ha-
ber veren çok sayıda kişi, bu yetenekleri ile şa-
şırtmışlardır bilim adamlarını..
D) “İnsan” bir canlı türünün, mensubu olduğumuz
için de çoğu zaman ayrıcalıklı olduğunu düşün-
düğümüz bir türün genel adı.
E) Tarihimizde ilk kez, anne-babasından daha az
yaşayacak olan bir nesille karşı karşıyayız.
Lise Türkçe
Yüklemin Yerine Göre
T Ů RK 34 Cümle Bilgisi - 13. 9. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yüklemin yerine göre farklıdır? A) "Farklılığa saygı göstermek” günümüz politik dili- nin gözde söylemlerinden biri. B) Gazete ve dergiler başta olmak üzere birçok ya- yinin editörlüğünü yapmış yetkin bir yazardr: C) XX. yüzyılın başlarından itibaren gelecekten ha- ber veren çok sayıda kişi, bu yetenekleri ile şa- şırtmışlardır bilim adamlarını.. D) “İnsan” bir canlı türünün, mensubu olduğumuz için de çoğu zaman ayrıcalıklı olduğunu düşün- düğümüz bir türün genel adı. E) Tarihimizde ilk kez, anne-babasından daha az yaşayacak olan bir nesille karşı karşıyayız.