Yüklemin Yerine Göre Cümleler Soruları

15:20
Aşağıdaki cümleleri öge diziliğine göre inceleyerek
boşluklara kurallı, devrik, eksiltili olarak belirtiniz.
Okula giderken annesine sarıldı.
Seni sordum her gördüğüme.
• Jurolli...
Önce bir çay molası, ardından Marmaris'e yolculuk...
...Eksalli...
Uzun yıllar onun dönmesini bekledik.
Kız beşikte, çeyiz sandıkta...
Fahriye Abla bizim komşumuzdu.
...Ekslidi...
Sallanmaz o kalkışta ne mendil ne de bir kol.
.?
• Kurall....
Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan.
ALISTIRMA
- Kuralli.
Her tarafta rengârenk çiçekler, yemyeşil otlar...
Eksillit...
Çok lezzetliydi dün sizde içtiğimiz çorba.
•Kurall. (lunduza.... Sordum)
Yason'da uçurtma, boztepede piknik...
MIK
• DENGY..
• Eksiltik..
Islanırdık ilkbaharın kırkikindi yağmurlarında.
Pevirk
•Kuralli..
Ozan elindeki zazı bırakıp çekildi bir kenara.
•Devik...
400Orlada
Denizci olmak için matematik ve harita bilginiz olmalı.
- Devrik
Sonda
• Devrik
Ehliyetsiz araba sürerken çevirmede yakalandı.
•Kuralli.
Kaşışmış küçüçük yavrular tehlikeyi görünce.
Güneşli bir gün, sevgi dolu kalpler...
uuden
Kucolli...
• Eksibil. Comle
%49
Lise Türkçe
Yüklemin Yerine Göre Cümleler
15:20 Aşağıdaki cümleleri öge diziliğine göre inceleyerek boşluklara kurallı, devrik, eksiltili olarak belirtiniz. Okula giderken annesine sarıldı. Seni sordum her gördüğüme. • Jurolli... Önce bir çay molası, ardından Marmaris'e yolculuk... ...Eksalli... Uzun yıllar onun dönmesini bekledik. Kız beşikte, çeyiz sandıkta... Fahriye Abla bizim komşumuzdu. ...Ekslidi... Sallanmaz o kalkışta ne mendil ne de bir kol. .? • Kurall.... Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan. ALISTIRMA - Kuralli. Her tarafta rengârenk çiçekler, yemyeşil otlar... Eksillit... Çok lezzetliydi dün sizde içtiğimiz çorba. •Kurall. (lunduza.... Sordum) Yason'da uçurtma, boztepede piknik... MIK • DENGY.. • Eksiltik.. Islanırdık ilkbaharın kırkikindi yağmurlarında. Pevirk •Kuralli.. Ozan elindeki zazı bırakıp çekildi bir kenara. •Devik... 400Orlada Denizci olmak için matematik ve harita bilginiz olmalı. - Devrik Sonda • Devrik Ehliyetsiz araba sürerken çevirmede yakalandı. •Kuralli. Kaşışmış küçüçük yavrular tehlikeyi görünce. Güneşli bir gün, sevgi dolu kalpler... uuden Kucolli... • Eksibil. Comle %49
ilgili yazılar,
sözleriyle il
uyduğum
Konuş
yararlanı-
e ilgili ola-
?
şmuştur.
muş birle-
DENEME-22
9. (1) Size bir kitaptan söz eder biri; piyasada az sayıda
kalmış, eski bir kitaptır bu. (II) Bulmak için deliler gibi
ardına düşersiniz o kitabın. (III) Sanki onu bulup da
okursanız yaşamınızda bazı düğümler kendiliğinden
çözülecek, bir şeyler kendiliğinden aydınlığa kavuşa-
caktır. (IV) Bunun için de gezmediğiniz kitapçı, sahaf
kalmaz. (V) Zamanında o kadar arayıp da bulamadı-
ğım, yakın, bir tarihte sahafların birinde karşıma çıkan
"Fakir Çalgıcı" adlı kitabı artık okuyup okumayacağım-
dan emin bile değilim.
Yukarıdaki cümlelerden hangileri ögelerinin dizili-
şine göre diğerlerinden farklıdır?
A) I ve II
B) I ve III
D) III ve V
C) II ve IV
E) I ve V
11. Karanlık bir gecede
I
giden bir uçağı işa
TV
sormuştu.
Bu cümledeki a
hem yapım hem
A) I ve III
D) IV v
Lise Türkçe
Yüklemin Yerine Göre Cümleler
ilgili yazılar, sözleriyle il uyduğum Konuş yararlanı- e ilgili ola- ? şmuştur. muş birle- DENEME-22 9. (1) Size bir kitaptan söz eder biri; piyasada az sayıda kalmış, eski bir kitaptır bu. (II) Bulmak için deliler gibi ardına düşersiniz o kitabın. (III) Sanki onu bulup da okursanız yaşamınızda bazı düğümler kendiliğinden çözülecek, bir şeyler kendiliğinden aydınlığa kavuşa- caktır. (IV) Bunun için de gezmediğiniz kitapçı, sahaf kalmaz. (V) Zamanında o kadar arayıp da bulamadı- ğım, yakın, bir tarihte sahafların birinde karşıma çıkan "Fakir Çalgıcı" adlı kitabı artık okuyup okumayacağım- dan emin bile değilim. Yukarıdaki cümlelerden hangileri ögelerinin dizili- şine göre diğerlerinden farklıdır? A) I ve II B) I ve III D) III ve V C) II ve IV E) I ve V 11. Karanlık bir gecede I giden bir uçağı işa TV sormuştu. Bu cümledeki a hem yapım hem A) I ve III D) IV v
ti vardı.
129. Aşağıdaki dizelerden hangisi öge dizilişine göre öte-
kilerden farklıdır?
A) Gecti bir cenaze peşinde ömrün
dB) Alnımda her çizgi beyaz bir gece saklar
Gölgesinde barınacak tek ağacım yok artık
D) Resmine sürme çektim kandillerin isinden
E) Her şey akar su, tarih, yildiz, insan ve fikir
VV
ww
13
Lise Türkçe
Yüklemin Yerine Göre Cümleler
ti vardı. 129. Aşağıdaki dizelerden hangisi öge dizilişine göre öte- kilerden farklıdır? A) Gecti bir cenaze peşinde ömrün dB) Alnımda her çizgi beyaz bir gece saklar Gölgesinde barınacak tek ağacım yok artık D) Resmine sürme çektim kandillerin isinden E) Her şey akar su, tarih, yildiz, insan ve fikir VV ww 13
5. (1) Türkçe, Altay dil ailesi olarak bilinen bir gruba da-
hildir. (II) Grubun içindeki diğer diller Moğolca ve Tun-
guzcadır. (III) Ural veya Fin-Uygur dillerinin Türkçeye
yakın olduğu kabul edilir. (IV) Yapılan son araştırma-
lar Japon ve Kore dillerinin de Türkçeyle bağlantılı ol-
duğunu ortaya koymaktadır. (V) Moğolca ile Türkçe
arasındaki ilişkinin doğası hararetli tartışmalara konu
olmuştur.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili ola-
rak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) I. cümle; özne, dolaylı tümleç ve yüklemden oluş-
muştur.
B) II. cümle, yapıca basit bir isim cümlesidir.
C) III. cümle, nesne ve yüklemden oluşmuştur.
D) IV. cümle, girişik birleşik cümledir
E) V. cümle, yapıca basit kurallı bir cümledir.
ad Ang Alo
7. (1
b
Lise Türkçe
Yüklemin Yerine Göre Cümleler
5. (1) Türkçe, Altay dil ailesi olarak bilinen bir gruba da- hildir. (II) Grubun içindeki diğer diller Moğolca ve Tun- guzcadır. (III) Ural veya Fin-Uygur dillerinin Türkçeye yakın olduğu kabul edilir. (IV) Yapılan son araştırma- lar Japon ve Kore dillerinin de Türkçeyle bağlantılı ol- duğunu ortaya koymaktadır. (V) Moğolca ile Türkçe arasındaki ilişkinin doğası hararetli tartışmalara konu olmuştur. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili ola- rak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) I. cümle; özne, dolaylı tümleç ve yüklemden oluş- muştur. B) II. cümle, yapıca basit bir isim cümlesidir. C) III. cümle, nesne ve yüklemden oluşmuştur. D) IV. cümle, girişik birleşik cümledir E) V. cümle, yapıca basit kurallı bir cümledir. ad Ang Alo 7. (1 b
2. Öznel eleştiri, yazarın kendisiyle eseri arasında,
nesnel eleştiri de yapıtla çağı arasındaki kısır dön-
güdür. İkisi de ara alanlarda bir açıklama arama
çabasından başka bir şey değil.
Bu cümlede altı çizili sözle anlatılmak istenen
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bireysel çabaların ön plana çıkması
B) Yapılan açıklamaların tutarsız olması
CY/Sonuç getirmeyecek çabaların yinelenmesi
D) Nesnel eleştirinin öznel eleştiriden üstün görül-
mesi
E) Eleştiri konusunda hâlâ açık bir ifadenin bulun-
mayışı
YEDİİKLİM
Lise Türkçe
Yüklemin Yerine Göre Cümleler
2. Öznel eleştiri, yazarın kendisiyle eseri arasında, nesnel eleştiri de yapıtla çağı arasındaki kısır dön- güdür. İkisi de ara alanlarda bir açıklama arama çabasından başka bir şey değil. Bu cümlede altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? A) Bireysel çabaların ön plana çıkması B) Yapılan açıklamaların tutarsız olması CY/Sonuç getirmeyecek çabaların yinelenmesi D) Nesnel eleştirinin öznel eleştiriden üstün görül- mesi E) Eleştiri konusunda hâlâ açık bir ifadenin bulun- mayışı YEDİİKLİM
12. (1) Yaşamak, benim hem uğraşım hem sanatımdır.
(1) Yaşadıklarımı, duyumsadıklarımı, gördüklerimi ya-
saklayanlar bir mimara sormalılar: (III) Sen kurduğun
yapılardan kendine değil başkasına göre, kendi görgün-
le değil başkalarının bilgisiyle söz etmek zorundasın.
(IV) Olur mu öyle şey? (V) Herkes kendi değerlerine
göre yapar ne yaparsa.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) I. cümle ad cümlesidir.
B) II. cümle kurallı bir fiil cümlesidir.
C) III. cümlede farklı türde zamirler kullanılmıştır.
D) IV. cümlede soru anlamı edatla sağlanmıştır.
E) V. cümle eksiltili bir cümledir.
Lise Türkçe
Yüklemin Yerine Göre Cümleler
12. (1) Yaşamak, benim hem uğraşım hem sanatımdır. (1) Yaşadıklarımı, duyumsadıklarımı, gördüklerimi ya- saklayanlar bir mimara sormalılar: (III) Sen kurduğun yapılardan kendine değil başkasına göre, kendi görgün- le değil başkalarının bilgisiyle söz etmek zorundasın. (IV) Olur mu öyle şey? (V) Herkes kendi değerlerine göre yapar ne yaparsa. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) I. cümle ad cümlesidir. B) II. cümle kurallı bir fiil cümlesidir. C) III. cümlede farklı türde zamirler kullanılmıştır. D) IV. cümlede soru anlamı edatla sağlanmıştır. E) V. cümle eksiltili bir cümledir.
3. Aşağıdakilerden
hangisi eksiltili bir cümledir?
A) Zordur ölümü getiren gelecekler yaşamak
B) Söylendikçe güzelleşen bir türkü bulmalıyız
C) Ve yakında duyulunca ölümün sesi
D) Sokak ortasında ağlarken, yaralı bir çocuk gibi-
sin
E) Ölümün gözlerine baktım korkmadan
Lise Türkçe
Yüklemin Yerine Göre Cümleler
3. Aşağıdakilerden hangisi eksiltili bir cümledir? A) Zordur ölümü getiren gelecekler yaşamak B) Söylendikçe güzelleşen bir türkü bulmalıyız C) Ve yakında duyulunca ölümün sesi D) Sokak ortasında ağlarken, yaralı bir çocuk gibi- sin E) Ölümün gözlerine baktım korkmadan
Aşağıdaki atasözlerinden hangisi eksiltili cümledir?
A) El eli yıkar el de yüzü
B) El ile gelen düğün bayram
C) El atına binen tez iner
D) Harman yel ile düğün el ile
E) Bin bilsen de bir bilene danış
Lise Türkçe
Yüklemin Yerine Göre Cümleler
Aşağıdaki atasözlerinden hangisi eksiltili cümledir? A) El eli yıkar el de yüzü B) El ile gelen düğün bayram C) El atına binen tez iner D) Harman yel ile düğün el ile E) Bin bilsen de bir bilene danış
Tapisina gore:
➤ "Vefasız gittiğinden beri ne aradı ne sordu beni."
Yüklemin türüne göre:
Anlamına göre: Ourmly
Biçimine göre:
Yüklemin yerine göre:
Yapısına göre: Birleşik
> "İnsan sevincin ürünüdür."
Yüklemin türüne göre:
Anlamına göre:
Biçimine göre:
Yüklemin yerine göre:
Yapısına göre:
Lise Türkçe
Yüklemin Yerine Göre Cümleler
Tapisina gore: ➤ "Vefasız gittiğinden beri ne aradı ne sordu beni." Yüklemin türüne göre: Anlamına göre: Ourmly Biçimine göre: Yüklemin yerine göre: Yapısına göre: Birleşik > "İnsan sevincin ürünüdür." Yüklemin türüne göre: Anlamına göre: Biçimine göre: Yüklemin yerine göre: Yapısına göre:
14. (1) Balık yağı, balık dokusundan elde edilen katı yağ
veya sıvı yağdır. (1) Genellikle ringa balığı, ton ba-
lığı, hamsi ve uskumru gibi yağlı balıklardan elde
edilir. (IN) Yine de morina karaciğeri yağında olduğu
gibi bazen diğer balıkların karaciğerlerinden üretilir.
(IV) Dünya Sağlık Örgütü (WHO), haftada bir iki por-
siyon balık yemeyi önermektedir. (V) Bunun nedeni,
balıktaki omega-3 yağ asitlerinin bir dizi hastalığa
karşı koruma da dâhil olmak üzere birçok yarar sağ-
Clamasıdır.
Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangile-
ri yüklemin türüne göre isim cümlesidir?
A) Yalnız I
BYYaln
BY Yalnız III
C) I ve V
DYTI ve IV
III ve V
Lise Türkçe
Yüklemin Yerine Göre Cümleler
14. (1) Balık yağı, balık dokusundan elde edilen katı yağ veya sıvı yağdır. (1) Genellikle ringa balığı, ton ba- lığı, hamsi ve uskumru gibi yağlı balıklardan elde edilir. (IN) Yine de morina karaciğeri yağında olduğu gibi bazen diğer balıkların karaciğerlerinden üretilir. (IV) Dünya Sağlık Örgütü (WHO), haftada bir iki por- siyon balık yemeyi önermektedir. (V) Bunun nedeni, balıktaki omega-3 yağ asitlerinin bir dizi hastalığa karşı koruma da dâhil olmak üzere birçok yarar sağ- Clamasıdır. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangile- ri yüklemin türüne göre isim cümlesidir? A) Yalnız I BYYaln BY Yalnız III C) I ve V DYTI ve IV III ve V
8.
Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerin hangisinde öteki-
lerden farklı bir yapım eki kullanılmıştır?
A) Bilim, kişisel çıkarı önemsemeyen beyinlere yol gösteren bir
fenerdir.
B) Son yıllarda artan tüketim çılgınlığı savurganlığa yol açmakta-
dır.
Q
k arkeolojik kazım, Göbeklitepe yakınlarındaki bir yerleşim
yerindeydi.
D) Bir yudum su içtikten sonra etrafındaki kalabalığı izlemeye
başladı.
E) Okulların çekim merkezi olması, doğayla iç içe mekânlardan
geçer.
4
/uzmanyayinlari
Lise Türkçe
Yüklemin Yerine Göre Cümleler
8. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerin hangisinde öteki- lerden farklı bir yapım eki kullanılmıştır? A) Bilim, kişisel çıkarı önemsemeyen beyinlere yol gösteren bir fenerdir. B) Son yıllarda artan tüketim çılgınlığı savurganlığa yol açmakta- dır. Q k arkeolojik kazım, Göbeklitepe yakınlarındaki bir yerleşim yerindeydi. D) Bir yudum su içtikten sonra etrafındaki kalabalığı izlemeye başladı. E) Okulların çekim merkezi olması, doğayla iç içe mekânlardan geçer. 4 /uzmanyayinlari
10. Aşağıdakilerin hangisi öge dizilişine göre
a ötekilerden farklıdır?
la
A) Yolculuğumuz Akdeniz kıyılarında de-
vam edecek.
B) Bir umuttu benimkisi hiç gerçekleşme-
yecek.
C) Konuyla ilgill araştırmaları sürüyor bence.
D) Yolcular yerini alınca otobüs hareket ett
hemencecik.
E) Gözler senin için yaşarıyor, derdi bana.
Lise Türkçe
Yüklemin Yerine Göre Cümleler
10. Aşağıdakilerin hangisi öge dizilişine göre a ötekilerden farklıdır? la A) Yolculuğumuz Akdeniz kıyılarında de- vam edecek. B) Bir umuttu benimkisi hiç gerçekleşme- yecek. C) Konuyla ilgill araştırmaları sürüyor bence. D) Yolcular yerini alınca otobüs hareket ett hemencecik. E) Gözler senin için yaşarıyor, derdi bana.
Aşağıdaki dizelerin hangisi, ögelerin dizilişi bakımından
devrik cümledir?
A) Dost elinden dolu içmiş deliyim
B) Üstü kan köpüklü meşe seliyim
C
1
C) Yollarıma tuzak konmuş bir kere
D) Gönül hasta, dudak hasta, dil hasta oldu
E) Ben kökünden kopmuş çürük bir dalım
zde soru" cümleşi değildir?
Lise Türkçe
Yüklemin Yerine Göre Cümleler
Aşağıdaki dizelerin hangisi, ögelerin dizilişi bakımından devrik cümledir? A) Dost elinden dolu içmiş deliyim B) Üstü kan köpüklü meşe seliyim C 1 C) Yollarıma tuzak konmuş bir kere D) Gönül hasta, dudak hasta, dil hasta oldu E) Ben kökünden kopmuş çürük bir dalım zde soru" cümleşi değildir?
(1) Son derse katılamayacağım diye uzaktan arkadaş-
lara işaret edip nöbete yetişmek üzere durağa doğru
koşmaya başladım. (II) Nöbet değişimine ucu ucuna
yetişmiştim ama hâlâ formalarımı giyememiştim.
(III) Servis sorumlusunun tatlı sert bakışlarından kaç-
maya çalışarak nöbet arkadaşım Serpil'in yanına git-
tim. (IV) "Ben giyinip geliyorum hemen." derken kori-
dorun sonundaki hasta odasının kapısının önünde san-
dalyede oturan kadın gözüme ilişti. (V) Derinlerde bir
yerde var olduğuna emin olduğum bir resim geldi gö-
zümün önüne.
Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi,
öge dizilişi yönünden diğerlerinden farklıdır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
V
Lise Türkçe
Yüklemin Yerine Göre Cümleler
(1) Son derse katılamayacağım diye uzaktan arkadaş- lara işaret edip nöbete yetişmek üzere durağa doğru koşmaya başladım. (II) Nöbet değişimine ucu ucuna yetişmiştim ama hâlâ formalarımı giyememiştim. (III) Servis sorumlusunun tatlı sert bakışlarından kaç- maya çalışarak nöbet arkadaşım Serpil'in yanına git- tim. (IV) "Ben giyinip geliyorum hemen." derken kori- dorun sonundaki hasta odasının kapısının önünde san- dalyede oturan kadın gözüme ilişti. (V) Derinlerde bir yerde var olduğuna emin olduğum bir resim geldi gö- zümün önüne. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi, öge dizilişi yönünden diğerlerinden farklıdır? A) I B) II C) III D) IV V
Aşağıdaki cümlelerden hangisi, ögelerinin dizilişi (yükle-
min yeri) bakımından ötekilerden farklıdır?
A) Baba oğul bir oldular, ilkin çerçeveleri söküp düzelttiler.
B) Vapur, dalgaları iskele bordasından alıyor, iki yana yalpa
yapıyor.
C) Kışın ayaklarım buz keser, ellerim ekmeği zor koparırdı.
D) Kambur kahveci mangalı dükkânın önüne koymuş, ızga-
rada cızbız köfte pişiriyor.
E) Aldım çantamı elime, çıktım gurbetin yoluna.
OYA
8
Lise Türkçe
Yüklemin Yerine Göre Cümleler
Aşağıdaki cümlelerden hangisi, ögelerinin dizilişi (yükle- min yeri) bakımından ötekilerden farklıdır? A) Baba oğul bir oldular, ilkin çerçeveleri söküp düzelttiler. B) Vapur, dalgaları iskele bordasından alıyor, iki yana yalpa yapıyor. C) Kışın ayaklarım buz keser, ellerim ekmeği zor koparırdı. D) Kambur kahveci mangalı dükkânın önüne koymuş, ızga- rada cızbız köfte pişiriyor. E) Aldım çantamı elime, çıktım gurbetin yoluna. OYA 8
=
16.
Ödev Takip Dergisi-4
1. Beni anladığını sanmıştım dertlerimi günlerce din-
leyen insanın.
II. Coğrafyadır birçok insanın kaderini belirleyen.
III. Suda yüzen bir ateş gibiydi denize vuran güneş.
IV. Çok fazla yorulmuştu dün akşamki etkinlikte görev
alanlar.
V. Beni en mutlu eden, yağmur sonrasındaki toprak ko-
kusudur.
Numaralanmış cümlelerin hangisi ögelerinin dizili-
şine göre diğerlerinden farklıdır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
Aşağıdaki cümlelerden hangisi biçimce olumlu, an-
lamca olumsuzdur?
Ormanlık alanda çıkan yangında maalesef birçok
ağaç yandı.
Lise Türkçe
Yüklemin Yerine Göre Cümleler
= 16. Ödev Takip Dergisi-4 1. Beni anladığını sanmıştım dertlerimi günlerce din- leyen insanın. II. Coğrafyadır birçok insanın kaderini belirleyen. III. Suda yüzen bir ateş gibiydi denize vuran güneş. IV. Çok fazla yorulmuştu dün akşamki etkinlikte görev alanlar. V. Beni en mutlu eden, yağmur sonrasındaki toprak ko- kusudur. Numaralanmış cümlelerin hangisi ögelerinin dizili- şine göre diğerlerinden farklıdır? A) I B) II C) III D) IV E) V Aşağıdaki cümlelerden hangisi biçimce olumlu, an- lamca olumsuzdur? Ormanlık alanda çıkan yangında maalesef birçok ağaç yandı.