Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

2. Picasso, yaptığı tabloya bakıp resimde gördükle- rini gerçek hayattakilere bezetmeyen bir izleyicinin "Ama bunlar balığa pek benzemiyor" demesi üzeri- ne "O, zaten balık değil, resim." cevabını ver

2. Picasso, yaptığı tabloya bakıp resimde gördükle-
rini gerçek hayattakilere bezetmeyen bir izleyicinin
"Ama bunlar balığa pek benzemiyor" demesi üzeri-
ne "O, zaten balık değil, resim." cevabını vermiştir.
Picasso'nun cevabı, aşağıdaki görüşlerden han-
g

2. Picasso, yaptığı tabloya bakıp resimde gördükle- rini gerçek hayattakilere bezetmeyen bir izleyicinin "Ama bunlar balığa pek benzemiyor" demesi üzeri- ne "O, zaten balık değil, resim." cevabını vermiştir. Picasso'nun cevabı, aşağıdaki görüşlerden han- gisine uygundur? A) Sanat bir oyundur. B) Sanat, doğanın taklididir. to C) Sanat güzelliğiyle doğa güzelliği farklıdır. D) Güzel olan ve gerçek olan aynı şeydir. E) Sanat güzelliğini görmek için eğitilmiş olmak ge- rekir.