Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

2. Saf bir maddeye ait hâl değişimi şeması şekildeki gibidir. 4. 2 1. Kaynama 3 1 numaralı ok ile gösterilen hâl değişimi kaynam

2.
Saf bir maddeye ait hâl değişimi şeması şekildeki gibidir.
4.
2
1. Kaynama
3
1 numaralı ok ile gösterilen hâl değişimi kaynama olduğu-
na göre, 2, 3 ve 4 numaralı oklarla gösterilen hâl değişim-
leri aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
2

2. Saf bir maddeye ait hâl değişimi şeması şekildeki gibidir. 4. 2 1. Kaynama 3 1 numaralı ok ile gösterilen hâl değişimi kaynama olduğu- na göre, 2, 3 ve 4 numaralı oklarla gösterilen hâl değişim- leri aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? 2 3 4 Erime A) Süblimleşme İyonizasyon İyonizasyon B) Süblimleşme Donma Süblimleşme Deiyonizasyon Donma C) İyonizasyon Yoğuşma D) Donma Süblimleşme Erime E) Kırağılaşma 2