Hâl Değişimi Soruları

0°℃
Buz
Madde
Buz
Altın
Civa
1064°C
Altın
A) taiva Altın> Buz
C) Altin Civa > Buz
E)
Şekilde verilen eşit kütleli buz, altın, civa katı halde ve
erime sıcaklığında bulunmaktadır. Bu maddelere ait
erime ısıları tabloda gösterildiği gibidir.
-38°C
15
2,7
Civa
Erime Isısı (cal/g)
80
Özdeş ısıtıcılarla bu maddeler ısıtılmaya başlanırsa,
tamamının sıvı hale geçmesi için gereken süreler
Buz' Altın tciva arasındaki ilişki aşağıdakilerden han-
gisinde doğru olarak verilmiştir?
CivatBuz > Altın
B) Buz>tciva Altın
DtBuz Altin Civa
Fizik
Hâl Değişimi
0°℃ Buz Madde Buz Altın Civa 1064°C Altın A) taiva Altın> Buz C) Altin Civa > Buz E) Şekilde verilen eşit kütleli buz, altın, civa katı halde ve erime sıcaklığında bulunmaktadır. Bu maddelere ait erime ısıları tabloda gösterildiği gibidir. -38°C 15 2,7 Civa Erime Isısı (cal/g) 80 Özdeş ısıtıcılarla bu maddeler ısıtılmaya başlanırsa, tamamının sıvı hale geçmesi için gereken süreler Buz' Altın tciva arasındaki ilişki aşağıdakilerden han- gisinde doğru olarak verilmiştir? CivatBuz > Altın B) Buz>tciva Altın DtBuz Altin Civa
İMLERİ TESTİ
SORU SAYISI 30'DUR.
EN BİLİMLERİ TESTİ" bölümüne işaretleyiniz.
Z
-
3.
Buna göre,
Isi gücü sabit bir ısıtıcıyla sürekli ısıtılan sıvının kütle-
sinin zamana bağlı değişim grafiği şekildeki gibidir.
Sıvı kütlesi
0
QamicaT
t₁
D) I ve III
Qamle
12
Isıtılan sıvı, saf bir sıvıdır.
B
Zaman
B
I. Sıvı bir karışımdır.
III. t-t, zaman aralığında sıvının sıcaklığı değişme-
miştir
yargılarından hangileri kesinlikle yanlıştır?
(Buharlaşma ihmal ediliyor.)
A) Yalnız I
B) Yalnız II
E) II ve III
C) Yalnız III
Fizik
Hâl Değişimi
İMLERİ TESTİ SORU SAYISI 30'DUR. EN BİLİMLERİ TESTİ" bölümüne işaretleyiniz. Z - 3. Buna göre, Isi gücü sabit bir ısıtıcıyla sürekli ısıtılan sıvının kütle- sinin zamana bağlı değişim grafiği şekildeki gibidir. Sıvı kütlesi 0 QamicaT t₁ D) I ve III Qamle 12 Isıtılan sıvı, saf bir sıvıdır. B Zaman B I. Sıvı bir karışımdır. III. t-t, zaman aralığında sıvının sıcaklığı değişme- miştir yargılarından hangileri kesinlikle yanlıştır? (Buharlaşma ihmal ediliyor.) A) Yalnız I B) Yalnız II E) II ve III C) Yalnız III
den
sınç
laş-
yük-
Diğer
eri-
izas-
Plaz-
izas-
ların
CAP
0°C'de 20 gram buz tamamen eritilerek 0°C su elde edilmek
isteniyor.
20
Buna göre alınan isi
hangisidir? (L = 80 cal/g)
A) Sıcaklık (°C)
0
ÖRNEK - 10
1600
C) Sıcaklık (°C)
0
1600
80
Alınan Isi
(cal)
1600
-
0
sıcaklık grafiği aşağıdakilerden
ÖRNEK - 11
B) Sıcaklık (°C)
Alınan Isı
(cal)
E) Sıcaklık (°C)
80
0
D) Sıcaklık (°C)
A
1600
0
1600
Alınan Isı
(cal)
→Alınan Isı
(cal)
Alınan Isı
(cal)
Fizik
Hâl Değişimi
den sınç laş- yük- Diğer eri- izas- Plaz- izas- ların CAP 0°C'de 20 gram buz tamamen eritilerek 0°C su elde edilmek isteniyor. 20 Buna göre alınan isi hangisidir? (L = 80 cal/g) A) Sıcaklık (°C) 0 ÖRNEK - 10 1600 C) Sıcaklık (°C) 0 1600 80 Alınan Isi (cal) 1600 - 0 sıcaklık grafiği aşağıdakilerden ÖRNEK - 11 B) Sıcaklık (°C) Alınan Isı (cal) E) Sıcaklık (°C) 80 0 D) Sıcaklık (°C) A 1600 0 1600 Alınan Isı (cal) →Alınan Isı (cal) Alınan Isı (cal)
Dirleri
^
eşittir
sında
cir.
3. Grafikte, 1 g suyun hacmiyle sıcaklığı arasındaki ilişki görü
mektedir.
2
A Hacim (cm³)
A) Yalnız I
N
0
+4
D) I ve III
+8
Grafiğe göre,
V
1. +4°C özkütlenin en büyük olduğu durumdur.
II. N noktasında birim hacimdeki molekül sayısı P nokta-
sından fazladır.
III. Buz soğutuldukça hacmi azalmaktadır.
yargılarından hangileri doğrudur?
Sıcaklık (°C)
B) Yalnız II
E) I, II ve III
C) II ve III
Fizik
Hâl Değişimi
Dirleri ^ eşittir sında cir. 3. Grafikte, 1 g suyun hacmiyle sıcaklığı arasındaki ilişki görü mektedir. 2 A Hacim (cm³) A) Yalnız I N 0 +4 D) I ve III +8 Grafiğe göre, V 1. +4°C özkütlenin en büyük olduğu durumdur. II. N noktasında birim hacimdeki molekül sayısı P nokta- sından fazladır. III. Buz soğutuldukça hacmi azalmaktadır. yargılarından hangileri doğrudur? Sıcaklık (°C) B) Yalnız II E) I, II ve III C) II ve III
6.
Deniz düzeyinde, ısıca yalıtılmış bir
kaptaki suya bir miktar buz kondu-
ğunda, buzun kütle - zaman grafi-
ği şekildeki gibi oluyor.
Buna göre;
0 t₁
1. 0-t, zaman aralığında, buzun sıcaklığı artmıştır.
II. t₁- t₂ zaman aralığında, buzun sıcaklığı sabittir.
III. t₂-t3 zaman aralığında, su ve buz ısıl dengededir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
D) I ve III
B) Yalnız II
m₁
+ Kütle
a
m₂.
E) I, II ve III
12 13
Zaman
C) Yalnız III
Fizik
Hâl Değişimi
6. Deniz düzeyinde, ısıca yalıtılmış bir kaptaki suya bir miktar buz kondu- ğunda, buzun kütle - zaman grafi- ği şekildeki gibi oluyor. Buna göre; 0 t₁ 1. 0-t, zaman aralığında, buzun sıcaklığı artmıştır. II. t₁- t₂ zaman aralığında, buzun sıcaklığı sabittir. III. t₂-t3 zaman aralığında, su ve buz ısıl dengededir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I D) I ve III B) Yalnız II m₁ + Kütle a m₂. E) I, II ve III 12 13 Zaman C) Yalnız III
CAP
ÖRNEK - 10
Deniz seviyesinde su bulunan
kaba bir miktar buz parçası ko-
nulduğunda buz kütlesinin za-
manla değişimi şekildeki gibi
oluyor.
Buna göre,
I. K bölgesinde suyun
Buzun kütlesi
A) Yalnız I
D) I've III
0
sıcaklığı 0°C'nin üzerinde buzun sıcaklığı 0°C'nin al-
tındadır.
II. L bölgesinde suyun sıcaklığı 0°C'dir.
IK. Denge sıcaklığı 0°C'dir.
yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
CI ve II
B) Yalnız II
L
E) II ve III
Zemin
CAP
166
Fizik
Hâl Değişimi
CAP ÖRNEK - 10 Deniz seviyesinde su bulunan kaba bir miktar buz parçası ko- nulduğunda buz kütlesinin za- manla değişimi şekildeki gibi oluyor. Buna göre, I. K bölgesinde suyun Buzun kütlesi A) Yalnız I D) I've III 0 sıcaklığı 0°C'nin üzerinde buzun sıcaklığı 0°C'nin al- tındadır. II. L bölgesinde suyun sıcaklığı 0°C'dir. IK. Denge sıcaklığı 0°C'dir. yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? CI ve II B) Yalnız II L E) II ve III Zemin CAP 166
3.
Saf katı hâldeki K, L, M, N ve P maddelerine ait hâl de-
ğiştirme ısısı değerleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Hâl Değiştirme Isısı (cal/g)
Madde
K
JMN P
L
B) L
150
C) M
70
280
210
Buna göre, erime sıcaklığına gelmiş katı maddeler-
den eşit kütlede alınıp özdeş ısıtıcılarla ısıtıldığında
hangisinin tamamen sivi hâle geçme süresi daha
kısa olur?
A) K
175
D) N
E) P
Fizik
Hâl Değişimi
3. Saf katı hâldeki K, L, M, N ve P maddelerine ait hâl de- ğiştirme ısısı değerleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Hâl Değiştirme Isısı (cal/g) Madde K JMN P L B) L 150 C) M 70 280 210 Buna göre, erime sıcaklığına gelmiş katı maddeler- den eşit kütlede alınıp özdeş ısıtıcılarla ısıtıldığında hangisinin tamamen sivi hâle geçme süresi daha kısa olur? A) K 175 D) N E) P
2.
0---
K
Şekil I
Bir X termometresinin değerlerinin, celcius
termometresinin değerlerine göre değişim grafiği
Şekil I'deki gibidir.
50
100
A) Yalnız K
10.
+90
L
Şekil II
D) K ve L
50
B) Yalnız L
Celcius
-110 Suyun kaynama
noktası
Buna göre X termometresi Şekil Il'deki K, L, M
den hangileri olabilir? (Bölmeler eşit aralıklıdır.)
-10 Suyun donma
noktası
M
C) Yalnız M
E) L ve M
H
nic
4. De
bi
ka
şe
Fizik
Hâl Değişimi
2. 0--- K Şekil I Bir X termometresinin değerlerinin, celcius termometresinin değerlerine göre değişim grafiği Şekil I'deki gibidir. 50 100 A) Yalnız K 10. +90 L Şekil II D) K ve L 50 B) Yalnız L Celcius -110 Suyun kaynama noktası Buna göre X termometresi Şekil Il'deki K, L, M den hangileri olabilir? (Bölmeler eşit aralıklıdır.) -10 Suyun donma noktası M C) Yalnız M E) L ve M H nic 4. De bi ka şe
VE RENK YAYINL
4. Isıca yalıtılmış özdeş kaplarda başlangıçta T sıcaklığında
bulunan X, Y ve Z sıvıları özdeş ısıtıcılarla ısıtıldıklarında
sıcaklık zaman grafikleri şekillerdeki gibi oluyor.
Sıcaklık
3T
0151
Mx. Cx. 2
X
almış
Zaman
Sıcaklık
2T
T
9 IS1
Z
Sıcaklık
4T
D) II ve III
T
Zaman
Buna göre;
1. X'in Isı sığası Y'den küçüktür.
II.
X ve Y farklı maddelerdir.
m₂.C₂.1
✓
III. Y ve Z aynı tür maddedir. X
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
3t
Zaman
30 isi almış
My. Cy. 3°
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
FİZİK - ÜNİVERSİTE HAZIRLIK
Fizik
Hâl Değişimi
VE RENK YAYINL 4. Isıca yalıtılmış özdeş kaplarda başlangıçta T sıcaklığında bulunan X, Y ve Z sıvıları özdeş ısıtıcılarla ısıtıldıklarında sıcaklık zaman grafikleri şekillerdeki gibi oluyor. Sıcaklık 3T 0151 Mx. Cx. 2 X almış Zaman Sıcaklık 2T T 9 IS1 Z Sıcaklık 4T D) II ve III T Zaman Buna göre; 1. X'in Isı sığası Y'den küçüktür. II. X ve Y farklı maddelerdir. m₂.C₂.1 ✓ III. Y ve Z aynı tür maddedir. X ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I 3t Zaman 30 isi almış My. Cy. 3° B) Yalnız II C) Yalnız III E) I, II ve III FİZİK - ÜNİVERSİTE HAZIRLIK
5.
OTT
Madde ve Özellikleri
Duvara bağlanmış olan bir tel parçası hava sıcaklığının
artmasıyla beraber uzayarak aşağı doğru sarkıyor.
Buna göre bu olayın sebebi,
Cisimlerin boyu arttıkça dayanıklılığı azalır.
II. Genleşen cisimlerin kendi ağırlıklarına oranla taşıya-
bileceği yük miktarı azalır.
III. Isinan maddeler genleşir
yargılarından hangileri ile açıklanabilir?
A) Yalnız I
* Yalnız III
Il ve Ill
esabar
genberg
C) Ive ll
I, II ve III
Yağmurlu bir günde yaprağın üzerindeki su damlalaru
rağa tutunarak yaprağın
8
Fizik
Hâl Değişimi
5. OTT Madde ve Özellikleri Duvara bağlanmış olan bir tel parçası hava sıcaklığının artmasıyla beraber uzayarak aşağı doğru sarkıyor. Buna göre bu olayın sebebi, Cisimlerin boyu arttıkça dayanıklılığı azalır. II. Genleşen cisimlerin kendi ağırlıklarına oranla taşıya- bileceği yük miktarı azalır. III. Isinan maddeler genleşir yargılarından hangileri ile açıklanabilir? A) Yalnız I * Yalnız III Il ve Ill esabar genberg C) Ive ll I, II ve III Yağmurlu bir günde yaprağın üzerindeki su damlalaru rağa tutunarak yaprağın 8
6.
Bir kaptaki sıvı, eşit zaman aralıklarında eşit ener-
ji veren bir ısıtıcı ile 2t süre ısıtılıyor. Bu sürede si-
vi kütlesi - zaman grafiği şekildeki gibidir.
Sıvı kütlesi
2m
A) Yalnız
E
0
t
D) I ve III
2t
Buna göre,
TO-t aralığında sıvının sıcaklığı sabittir.
II. Başlangıçtaki sıvı bir karışımdır.
III. t - 2t aralığında sıvı hâl değiştirmektedir.
yargılarından hangileri doğrudur?
Zaman
B) Yalnız II
E) I, II ve III
C) I ve II
Fizik
Hâl Değişimi
6. Bir kaptaki sıvı, eşit zaman aralıklarında eşit ener- ji veren bir ısıtıcı ile 2t süre ısıtılıyor. Bu sürede si- vi kütlesi - zaman grafiği şekildeki gibidir. Sıvı kütlesi 2m A) Yalnız E 0 t D) I ve III 2t Buna göre, TO-t aralığında sıvının sıcaklığı sabittir. II. Başlangıçtaki sıvı bir karışımdır. III. t - 2t aralığında sıvı hâl değiştirmektedir. yargılarından hangileri doğrudur? Zaman B) Yalnız II E) I, II ve III C) I ve II
Sınav Tadında
1. Saf bir maddenin sıcaklık-zaman grafiği şekildeki gibi-
dir.
35
30
25
20
15
10
5
0
Sıcaklık
(°C)
2
4
6 8 10 12 14 16 18
Zaman
(dk)
Buna göre;
Erime Isısı kaynama Isısından büyüktür.
Hal değiştirme sıcaklıkları 15 °C ve 30 °C'dir.
Maddenin katı ve sıvı haldeki öz ısıları eşittir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
E) I, II ve III
C) I ve II
3.
Fizik
Hâl Değişimi
Sınav Tadında 1. Saf bir maddenin sıcaklık-zaman grafiği şekildeki gibi- dir. 35 30 25 20 15 10 5 0 Sıcaklık (°C) 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Zaman (dk) Buna göre; Erime Isısı kaynama Isısından büyüktür. Hal değiştirme sıcaklıkları 15 °C ve 30 °C'dir. Maddenin katı ve sıvı haldeki öz ısıları eşittir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II D) II ve III E) I, II ve III C) I ve II 3.
2
4.
Hava sıcaklığının -20 °C olduğu soğuk bir kış gününde
Ardahan'da bulunan Çıldır Gölü'nün yüzeyi şekildeki gibi
buz tutmuştur.
O
Hava
Buz
Su
S
Buna göre,
1. Hava ile buzun etkileştiği P noktasının sıcaklığı
0 °C'nin altındadır.
II. Buz ile suyun etkileştiği R noktasının sıcaklığı
0 °C'nin altındadır.
III. Suyun içindeki 3 noktasının sıcaklığı 0 °C'nin
üstündedir.
yargılarından hangileri doğru olabilir?
(Suyun 0 °C'de donduğu kabul edilmektedir.)
A) Yalnız I
B) I ve II
D) II ve III
C) I ve III
E) I, II ve III
Fizik
Hâl Değişimi
2 4. Hava sıcaklığının -20 °C olduğu soğuk bir kış gününde Ardahan'da bulunan Çıldır Gölü'nün yüzeyi şekildeki gibi buz tutmuştur. O Hava Buz Su S Buna göre, 1. Hava ile buzun etkileştiği P noktasının sıcaklığı 0 °C'nin altındadır. II. Buz ile suyun etkileştiği R noktasının sıcaklığı 0 °C'nin altındadır. III. Suyun içindeki 3 noktasının sıcaklığı 0 °C'nin üstündedir. yargılarından hangileri doğru olabilir? (Suyun 0 °C'de donduğu kabul edilmektedir.) A) Yalnız I B) I ve II D) II ve III C) I ve III E) I, II ve III
Gaz Basıncı
Örnek
Su
Su
Şekil 1
Şekil II
Şekil I deki ağzı açık kapta bulunan su kayna-
mak üzere iken ocaktan alınıp ağzı kapatıliyor ve
soğuk sivi altına Şekil II deki gibi tutulduğunda
kısa süre sonra kaynamaya başlıyor.
Buna göre, suyun 100°C nin altında bir sıcaklık-
ta kaynamaya başlama nedeni;
1. Su yüzeyindeki basıncın düşmesidir.
II. Kabın büzülmesidir.
III. Kap ve su arasındaki sıcaklık farkıdır.
verilenlerden hangileri olabilir?
kaynama notjoy ile
bunar basıncı ters
orantil
Çözüm
Ağzı açık kapta kaynama olayının gerçekleşmesi için,
buhar basıncının açık hava basıncına (atmosfer ba-
sincina) eşit olması gerekir. Atmosfer basıncı azalırsa,
ağzı açık kaptaki sıvının buhar hasing
dla kayn
Fizik
Hâl Değişimi
Gaz Basıncı Örnek Su Su Şekil 1 Şekil II Şekil I deki ağzı açık kapta bulunan su kayna- mak üzere iken ocaktan alınıp ağzı kapatıliyor ve soğuk sivi altına Şekil II deki gibi tutulduğunda kısa süre sonra kaynamaya başlıyor. Buna göre, suyun 100°C nin altında bir sıcaklık- ta kaynamaya başlama nedeni; 1. Su yüzeyindeki basıncın düşmesidir. II. Kabın büzülmesidir. III. Kap ve su arasındaki sıcaklık farkıdır. verilenlerden hangileri olabilir? kaynama notjoy ile bunar basıncı ters orantil Çözüm Ağzı açık kapta kaynama olayının gerçekleşmesi için, buhar basıncının açık hava basıncına (atmosfer ba- sincina) eşit olması gerekir. Atmosfer basıncı azalırsa, ağzı açık kaptaki sıvının buhar hasing dla kayn
FYI
lavaboda ellerini yıkadıktan sonra altına eller tutulduğunda
Taner, seyehat ederken bir dinlenme tesisinde mola verip
kullanarak ıslak olan ellerini kurutmaya çalışmıştır.
şiddetli hava üfleyen şekildeki el kurutma makinesini
Taner, kurutma işlemi sırasında ellerinin serinlediğini
hissettiğine göre, bu olay,
1. Bir akışkanın hızı arttıkça basıncı azalır.
II. Bir sıvı buharlaşırken çevresinden ısı alır.
III. Bir akışkanın hızı arttıkça kinetik enerjisi de artar.
ilkelerinden hangileri kullanılarak açıklanabilir?
A) Yalnız I
B) II ve III
C) I ve III
X₁
>>:
I ve Il
E) I, II ve III
Fizik
Hâl Değişimi
FYI lavaboda ellerini yıkadıktan sonra altına eller tutulduğunda Taner, seyehat ederken bir dinlenme tesisinde mola verip kullanarak ıslak olan ellerini kurutmaya çalışmıştır. şiddetli hava üfleyen şekildeki el kurutma makinesini Taner, kurutma işlemi sırasında ellerinin serinlediğini hissettiğine göre, bu olay, 1. Bir akışkanın hızı arttıkça basıncı azalır. II. Bir sıvı buharlaşırken çevresinden ısı alır. III. Bir akışkanın hızı arttıkça kinetik enerjisi de artar. ilkelerinden hangileri kullanılarak açıklanabilir? A) Yalnız I B) II ve III C) I ve III X₁ >>: I ve Il E) I, II ve III
ayırt
e III
B110
3. Isica yalıtılmış bir kapta bulunan 20 °C'de
gram suyun içerisine 0 °C'de 8 gram buza
yor.
Isıl denge sağlandığında, kaptaki su kütles
kaçtır?
nin, buz kütlesine oranı
(Couz
C = 1,0 cal/g °C)
A) 3
0,5 cal/g. °C; Louz = 80 callig
5
B) 2
C) 4
SU
mbuz
320 = 80,14
@=16.1.20
0=320
12
D)
al
Els
OB89-B
5. Kütlesi m
grafiği şekil
T₂
T₁
Cismin küt
tarda ISL ve
celiklerinde
A) Yalnız T
D) Ya
Fizik
Hâl Değişimi
ayırt e III B110 3. Isica yalıtılmış bir kapta bulunan 20 °C'de gram suyun içerisine 0 °C'de 8 gram buza yor. Isıl denge sağlandığında, kaptaki su kütles kaçtır? nin, buz kütlesine oranı (Couz C = 1,0 cal/g °C) A) 3 0,5 cal/g. °C; Louz = 80 callig 5 B) 2 C) 4 SU mbuz 320 = 80,14 @=16.1.20 0=320 12 D) al Els OB89-B 5. Kütlesi m grafiği şekil T₂ T₁ Cismin küt tarda ISL ve celiklerinde A) Yalnız T D) Ya