Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Hâl Değişimi Soruları

0°℃
Buz
Madde
Buz
Altın
Civa
1064°C
Altın
A) taiva Altın> Buz
C) Altin Civa > Buz
E)
Şekilde verilen eşit kütleli buz, altın, civa katı halde ve
erime sıcaklığında bulunmaktadır. Bu maddelere ait
erime ısıları tabloda gösterildiği gibidir.
-38°C
15
2,7
Civa
Erime Isısı (cal/g)
80
Özdeş ısıtıcılarla bu maddeler ısıtılmaya başlanırsa,
tamamının sıvı hale geçmesi için gereken süreler
Buz' Altın tciva arasındaki ilişki aşağıdakilerden han-
gisinde doğru olarak verilmiştir?
CivatBuz > Altın
B) Buz>tciva Altın
DtBuz Altin Civa
Fizik
Hâl Değişimi
0°℃ Buz Madde Buz Altın Civa 1064°C Altın A) taiva Altın> Buz C) Altin Civa > Buz E) Şekilde verilen eşit kütleli buz, altın, civa katı halde ve erime sıcaklığında bulunmaktadır. Bu maddelere ait erime ısıları tabloda gösterildiği gibidir. -38°C 15 2,7 Civa Erime Isısı (cal/g) 80 Özdeş ısıtıcılarla bu maddeler ısıtılmaya başlanırsa, tamamının sıvı hale geçmesi için gereken süreler Buz' Altın tciva arasındaki ilişki aşağıdakilerden han- gisinde doğru olarak verilmiştir? CivatBuz > Altın B) Buz>tciva Altın DtBuz Altin Civa
Dirleri
^
eşittir
sında
cir.
3. Grafikte, 1 g suyun hacmiyle sıcaklığı arasındaki ilişki görü
mektedir.
2
A Hacim (cm³)
A) Yalnız I
N
0
+4
D) I ve III
+8
Grafiğe göre,
V
1. +4°C özkütlenin en büyük olduğu durumdur.
II. N noktasında birim hacimdeki molekül sayısı P nokta-
sından fazladır.
III. Buz soğutuldukça hacmi azalmaktadır.
yargılarından hangileri doğrudur?
Sıcaklık (°C)
B) Yalnız II
E) I, II ve III
C) II ve III
Fizik
Hâl Değişimi
Dirleri ^ eşittir sında cir. 3. Grafikte, 1 g suyun hacmiyle sıcaklığı arasındaki ilişki görü mektedir. 2 A Hacim (cm³) A) Yalnız I N 0 +4 D) I ve III +8 Grafiğe göre, V 1. +4°C özkütlenin en büyük olduğu durumdur. II. N noktasında birim hacimdeki molekül sayısı P nokta- sından fazladır. III. Buz soğutuldukça hacmi azalmaktadır. yargılarından hangileri doğrudur? Sıcaklık (°C) B) Yalnız II E) I, II ve III C) II ve III
6.
Deniz düzeyinde, ısıca yalıtılmış bir
kaptaki suya bir miktar buz kondu-
ğunda, buzun kütle - zaman grafi-
ği şekildeki gibi oluyor.
Buna göre;
0 t₁
1. 0-t, zaman aralığında, buzun sıcaklığı artmıştır.
II. t₁- t₂ zaman aralığında, buzun sıcaklığı sabittir.
III. t₂-t3 zaman aralığında, su ve buz ısıl dengededir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
D) I ve III
B) Yalnız II
m₁
+ Kütle
a
m₂.
E) I, II ve III
12 13
Zaman
C) Yalnız III
Fizik
Hâl Değişimi
6. Deniz düzeyinde, ısıca yalıtılmış bir kaptaki suya bir miktar buz kondu- ğunda, buzun kütle - zaman grafi- ği şekildeki gibi oluyor. Buna göre; 0 t₁ 1. 0-t, zaman aralığında, buzun sıcaklığı artmıştır. II. t₁- t₂ zaman aralığında, buzun sıcaklığı sabittir. III. t₂-t3 zaman aralığında, su ve buz ısıl dengededir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I D) I ve III B) Yalnız II m₁ + Kütle a m₂. E) I, II ve III 12 13 Zaman C) Yalnız III
2.
0---
K
Şekil I
Bir X termometresinin değerlerinin, celcius
termometresinin değerlerine göre değişim grafiği
Şekil I'deki gibidir.
50
100
A) Yalnız K
10.
+90
L
Şekil II
D) K ve L
50
B) Yalnız L
Celcius
-110 Suyun kaynama
noktası
Buna göre X termometresi Şekil Il'deki K, L, M
den hangileri olabilir? (Bölmeler eşit aralıklıdır.)
-10 Suyun donma
noktası
M
C) Yalnız M
E) L ve M
H
nic
4. De
bi
ka
şe
Fizik
Hâl Değişimi
2. 0--- K Şekil I Bir X termometresinin değerlerinin, celcius termometresinin değerlerine göre değişim grafiği Şekil I'deki gibidir. 50 100 A) Yalnız K 10. +90 L Şekil II D) K ve L 50 B) Yalnız L Celcius -110 Suyun kaynama noktası Buna göre X termometresi Şekil Il'deki K, L, M den hangileri olabilir? (Bölmeler eşit aralıklıdır.) -10 Suyun donma noktası M C) Yalnız M E) L ve M H nic 4. De bi ka şe
Sınav Tadında
1. Saf bir maddenin sıcaklık-zaman grafiği şekildeki gibi-
dir.
35
30
25
20
15
10
5
0
Sıcaklık
(°C)
2
4
6 8 10 12 14 16 18
Zaman
(dk)
Buna göre;
Erime Isısı kaynama Isısından büyüktür.
Hal değiştirme sıcaklıkları 15 °C ve 30 °C'dir.
Maddenin katı ve sıvı haldeki öz ısıları eşittir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
E) I, II ve III
C) I ve II
3.
Fizik
Hâl Değişimi
Sınav Tadında 1. Saf bir maddenin sıcaklık-zaman grafiği şekildeki gibi- dir. 35 30 25 20 15 10 5 0 Sıcaklık (°C) 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Zaman (dk) Buna göre; Erime Isısı kaynama Isısından büyüktür. Hal değiştirme sıcaklıkları 15 °C ve 30 °C'dir. Maddenin katı ve sıvı haldeki öz ısıları eşittir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II D) II ve III E) I, II ve III C) I ve II 3.
ayırt
e III
B110
3. Isica yalıtılmış bir kapta bulunan 20 °C'de
gram suyun içerisine 0 °C'de 8 gram buza
yor.
Isıl denge sağlandığında, kaptaki su kütles
kaçtır?
nin, buz kütlesine oranı
(Couz
C = 1,0 cal/g °C)
A) 3
0,5 cal/g. °C; Louz = 80 callig
5
B) 2
C) 4
SU
mbuz
320 = 80,14
@=16.1.20
0=320
12
D)
al
Els
OB89-B
5. Kütlesi m
grafiği şekil
T₂
T₁
Cismin küt
tarda ISL ve
celiklerinde
A) Yalnız T
D) Ya
Fizik
Hâl Değişimi
ayırt e III B110 3. Isica yalıtılmış bir kapta bulunan 20 °C'de gram suyun içerisine 0 °C'de 8 gram buza yor. Isıl denge sağlandığında, kaptaki su kütles kaçtır? nin, buz kütlesine oranı (Couz C = 1,0 cal/g °C) A) 3 0,5 cal/g. °C; Louz = 80 callig 5 B) 2 C) 4 SU mbuz 320 = 80,14 @=16.1.20 0=320 12 D) al Els OB89-B 5. Kütlesi m grafiği şekil T₂ T₁ Cismin küt tarda ISL ve celiklerinde A) Yalnız T D) Ya
13. Yarıçapı 2r olan yarım küre biçiminde oyun hamuru
alan Meryem, bu hamurdan kenar uzunluğu r olan küp
biçiminde bloklar yapmak istiyor.
Buna göre, Meryem kaç tape kare blok yapabilir?
(80)
(x = 3 alınız.)
A) 32
1.8.1000
1997
x=800 h
3x =1222
80
x=200
C)6
14. Içi dolu küre şeklindeki özdeş 1,8 kg'lık alüminyum bilyeler,
başlangıçta her birinin içindeki su miktarı aynı olan iki adet
özdeş dereceli silindirler içine şekildeki gibi bırakılıyor.
16r
D) 4
DI ve II
E) 2
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız
B) Yalnız 11
hacim (cm³)
A
E) I ve III
1000 cm³
800 cm³
600 cm³
400 cm³
200 cm³
yatay (yer)
Bu gözlemde elde edilen verilere göre,
1. Alüminyum bilyelerin özkütlesi 9 g/cm³ tür.
H.Her bir kaptaki su hacmi bir tane bilyenin hacminin iki
katı kadardır.
200.2 Eas
III. Her bir kaptaki su hacmi bir tane alüminyum bilyenin
hacmi kadardır.
200
MLYW
↓
kurşun Bron
MK > MN
MLYMI
Vbilye
Yalnız III
1866
2pP
Ahme
hacin
K cis
olduğ
26
Bun
aşaç
17. Öz
te
elc
AK
C) E
9
●
B
9
Fizik
Hâl Değişimi
13. Yarıçapı 2r olan yarım küre biçiminde oyun hamuru alan Meryem, bu hamurdan kenar uzunluğu r olan küp biçiminde bloklar yapmak istiyor. Buna göre, Meryem kaç tape kare blok yapabilir? (80) (x = 3 alınız.) A) 32 1.8.1000 1997 x=800 h 3x =1222 80 x=200 C)6 14. Içi dolu küre şeklindeki özdeş 1,8 kg'lık alüminyum bilyeler, başlangıçta her birinin içindeki su miktarı aynı olan iki adet özdeş dereceli silindirler içine şekildeki gibi bırakılıyor. 16r D) 4 DI ve II E) 2 yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız B) Yalnız 11 hacim (cm³) A E) I ve III 1000 cm³ 800 cm³ 600 cm³ 400 cm³ 200 cm³ yatay (yer) Bu gözlemde elde edilen verilere göre, 1. Alüminyum bilyelerin özkütlesi 9 g/cm³ tür. H.Her bir kaptaki su hacmi bir tane bilyenin hacminin iki katı kadardır. 200.2 Eas III. Her bir kaptaki su hacmi bir tane alüminyum bilyenin hacmi kadardır. 200 MLYW ↓ kurşun Bron MK > MN MLYMI Vbilye Yalnız III 1866 2pP Ahme hacin K cis olduğ 26 Bun aşaç 17. Öz te elc AK C) E 9 ● B 9
2. 1. Dış basınç artarsa saf suyun buharlaşma hız azaly.
II. Dış basınç artarsa saf suyun kaynama sıcaklığı azalır.
III. Saf sudan yapılmış buza uygulanan basınç, buzun
erime sıcaklığını düşürür.
Yukarıdaki numaralanmış yargılardan hangileri doğ-
rudur?
A) Yalnız I
D) I ve II
B) Yalnız II
E) I ve III
or to
C) Yalnız III
Fizik
Hâl Değişimi
2. 1. Dış basınç artarsa saf suyun buharlaşma hız azaly. II. Dış basınç artarsa saf suyun kaynama sıcaklığı azalır. III. Saf sudan yapılmış buza uygulanan basınç, buzun erime sıcaklığını düşürür. Yukarıdaki numaralanmış yargılardan hangileri doğ- rudur? A) Yalnız I D) I ve II B) Yalnız II E) I ve III or to C) Yalnız III
5. Fiziksel hall bilinmeyen X maddesine ait sıcaklık-isi grafi-
şekildeki gibidir.
A Sıcaklık
Bu grafiğe göre;
1. X maddesi başlangıçta karışım halinde bir sıvıdır.
II. X maddesi başlangıçta saf halde bir katıdır.
III. X maddesinin I, III ve V aralıklarında moleküllerinin
ortalama kinetik enerjisi artmıştır.
verilen ifadelerden hangileri doğru olabilir?
A) Yalnız !
B) Yalnız II
151
D) Il ya da III
C) I ya da II
E) I ya da Il ya da III
Fizik
Hâl Değişimi
5. Fiziksel hall bilinmeyen X maddesine ait sıcaklık-isi grafi- şekildeki gibidir. A Sıcaklık Bu grafiğe göre; 1. X maddesi başlangıçta karışım halinde bir sıvıdır. II. X maddesi başlangıçta saf halde bir katıdır. III. X maddesinin I, III ve V aralıklarında moleküllerinin ortalama kinetik enerjisi artmıştır. verilen ifadelerden hangileri doğru olabilir? A) Yalnız ! B) Yalnız II 151 D) Il ya da III C) I ya da II E) I ya da Il ya da III
klı-
ak-
cin
Aşağıdaki olaylardan hangisinin açıklaması di-
ğerlerinden farklıdır?
A) Kesilip güneşe konan karpuzun soğuması
B) Testi içindeki suyun soğuması
C) Denizden çıkınca üşüme hissedilmesi
D) Yazın bardağa soğuk içecek konulunca barda-
ğın dışının terlemesi
E) Elimize kolonya dökünce serinlik hissedilmesi
Fizik
Hâl Değişimi
klı- ak- cin Aşağıdaki olaylardan hangisinin açıklaması di- ğerlerinden farklıdır? A) Kesilip güneşe konan karpuzun soğuması B) Testi içindeki suyun soğuması C) Denizden çıkınca üşüme hissedilmesi D) Yazın bardağa soğuk içecek konulunca barda- ğın dışının terlemesi E) Elimize kolonya dökünce serinlik hissedilmesi
0 °C buz
0 °C'de su
Şekildeki deney düzeneğinde 0 °C deki suyun içinde 0 °C
de buz parçası vardır. Kap ısıtıldığında termometrede bir
süre sıcaklık artışının olmadığı görülmektedir.
Bu süreç ile ilgili,
Kaba verilen ısı önce buza aktarılır.
II. Buzun sıcaklığı artmaktadır.
Buz tamamen eridikten sonra isi vermeye devam edi-
lirse termometrenin gösterdiği değer artar.
yargılarından hangileri doğrudur?
B) Yalnız II
A) Yalnız I
1/
DN yey
ED yell
C) Ive II
velll
Fizik
Hâl Değişimi
0 °C buz 0 °C'de su Şekildeki deney düzeneğinde 0 °C deki suyun içinde 0 °C de buz parçası vardır. Kap ısıtıldığında termometrede bir süre sıcaklık artışının olmadığı görülmektedir. Bu süreç ile ilgili, Kaba verilen ısı önce buza aktarılır. II. Buzun sıcaklığı artmaktadır. Buz tamamen eridikten sonra isi vermeye devam edi- lirse termometrenin gösterdiği değer artar. yargılarından hangileri doğrudur? B) Yalnız II A) Yalnız I 1/ DN yey ED yell C) Ive II velll
ÖRNEK (9
Katı, sıvı ve gaz halindeki maddelerin sıcaklıkları değiştiğinde
hacimlerinde değişim meydana gelir. Bu olaya genleşme denir.
Buna göre,
1. Buzdolabından çıkarılan su şişesinin dışında buğulanma
olması
II. Sönük bir balonun güneş altında şişmesi
III. Sıcak su konulan pet şişenin şeklinin değişmesi
verilenlerden hangileri gazların genleşmesine örnek veri-
lebilir?
A) Yalnız I
D) I ve III
B) Yalnız II
E) I, II,ve III
C) I ve II
1
Fizik
Hâl Değişimi
ÖRNEK (9 Katı, sıvı ve gaz halindeki maddelerin sıcaklıkları değiştiğinde hacimlerinde değişim meydana gelir. Bu olaya genleşme denir. Buna göre, 1. Buzdolabından çıkarılan su şişesinin dışında buğulanma olması II. Sönük bir balonun güneş altında şişmesi III. Sıcak su konulan pet şişenin şeklinin değişmesi verilenlerden hangileri gazların genleşmesine örnek veri- lebilir? A) Yalnız I D) I ve III B) Yalnız II E) I, II,ve III C) I ve II 1
2.
Madde Donma Noktası (°C) Kaynama Noktası (°C)
X
Y
Z
-5
-20
-10
Donma ve kaynama noktaları tablodaki gibi olan X, Y, Z madde-
lerinin sıcaklığı -8°C'den 80°C'ye kadar çıkartılıyor.
60
75
65
Buna göre, hangi maddelerde katı- sivi - gaz hâllerinin üçü
de gözlenir?
A) Yalnız X
D) X ve Y
B) Yalnız Y
E) Y ve Z
C) Yalnız Z
Fizik
Hâl Değişimi
2. Madde Donma Noktası (°C) Kaynama Noktası (°C) X Y Z -5 -20 -10 Donma ve kaynama noktaları tablodaki gibi olan X, Y, Z madde- lerinin sıcaklığı -8°C'den 80°C'ye kadar çıkartılıyor. 60 75 65 Buna göre, hangi maddelerde katı- sivi - gaz hâllerinin üçü de gözlenir? A) Yalnız X D) X ve Y B) Yalnız Y E) Y ve Z C) Yalnız Z
Bir miktar sıcak su cam kaba konuluyor. Kabin
üzeri cam kapakla kapatılarak üzerine şekilde-
ki gibi buz parçaları konuluyor.
Bir süre sonra kapta aşağıdakilerden han-
gisi gerçeklesmez?
A) Sıvı yüzeyinde buharlaşma olması V
B) Buzların su buharını yoğuşturması
C) Buzlardan su buharına isi akışı olması
D) Su buharının sıcaklığı ile buzların erimesi
Fizik
Hâl Değişimi
Bir miktar sıcak su cam kaba konuluyor. Kabin üzeri cam kapakla kapatılarak üzerine şekilde- ki gibi buz parçaları konuluyor. Bir süre sonra kapta aşağıdakilerden han- gisi gerçeklesmez? A) Sıvı yüzeyinde buharlaşma olması V B) Buzların su buharını yoğuşturması C) Buzlardan su buharına isi akışı olması D) Su buharının sıcaklığı ile buzların erimesi
Cak
1.
3. Şekilde bir maddeye ait hal değişim şeması verilmiştir.
6
Katı
5
SIVI
D) I ve III
3
ens
FRISTmado MITGLINII Sayfa
Buna göre,
1. 3 numaralı hal değişimi süblimleşmedir.
II. 2 numaralı hal değişimi için madde ortamdan isi
alır.
21 4
N. 5 numaralı hal değişimi için madde ortamdan isi
alır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız
B) Yalnız II
Gaz
I ve Il
E ve III
Fizik
Hâl Değişimi
Cak 1. 3. Şekilde bir maddeye ait hal değişim şeması verilmiştir. 6 Katı 5 SIVI D) I ve III 3 ens FRISTmado MITGLINII Sayfa Buna göre, 1. 3 numaralı hal değişimi süblimleşmedir. II. 2 numaralı hal değişimi için madde ortamdan isi alır. 21 4 N. 5 numaralı hal değişimi için madde ortamdan isi alır. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız B) Yalnız II Gaz I ve Il E ve III
2 Elif, çabuk soğuması için buzdolabının derin
dondurucusuna koyduğu şeffaf per şişedeki kolayı, kola
donmadan kısa bir süre sonra çıkartıyor. Bu hâli ile
zamanlamasının uygun olduğunu düşünen Elif, sofrada
kola şişesinin ağzını açtığında hayret ettiği bir durumla
karşılaşıyor; kola anında donmaya başlıyor!
Kola şişesinin kapağının açılması durumunda
donmaya başlaması ile ilgili,
Kolan
Kolanın sıcaklığı azalmıştır.
II. Kola üzerine etki eden basınç azalmıştır.
Kolanın donma sıcaklığı yükselmiştir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
DENEME-1
D) II ve III
E) I, II ve III
C) I ve III
A)
4.
VİP Yayınları
27
Fizik
Hâl Değişimi
2 Elif, çabuk soğuması için buzdolabının derin dondurucusuna koyduğu şeffaf per şişedeki kolayı, kola donmadan kısa bir süre sonra çıkartıyor. Bu hâli ile zamanlamasının uygun olduğunu düşünen Elif, sofrada kola şişesinin ağzını açtığında hayret ettiği bir durumla karşılaşıyor; kola anında donmaya başlıyor! Kola şişesinin kapağının açılması durumunda donmaya başlaması ile ilgili, Kolan Kolanın sıcaklığı azalmıştır. II. Kola üzerine etki eden basınç azalmıştır. Kolanın donma sıcaklığı yükselmiştir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II DENEME-1 D) II ve III E) I, II ve III C) I ve III A) 4. VİP Yayınları 27