Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

2. Sanat, alışılmışın dışında olan bir et- kinliktir.\ Sanatçının özgün olan bir şe- yi arama durumu alışıımışın dışına çık- ma durumunu zorunlu kılar. Ayrıca sa- natçi atışılmışın dışına çıkarken alı

2.
Sanat, alışılmışın dışında olan bir et-
kinliktir.\ Sanatçının özgün olan bir şe-
yi arama durumu alışıımışın dışına çık-
ma durumunu zorunlu kılar. Ayrıca sa-
natçi atışılmışın dışına çıkarken alı-
şılmamış biçimler kurmaya da dikkat
eder. Sanatçı dış

2. Sanat, alışılmışın dışında olan bir et- kinliktir.\ Sanatçının özgün olan bir şe- yi arama durumu alışıımışın dışına çık- ma durumunu zorunlu kılar. Ayrıca sa- natçi atışılmışın dışına çıkarken alı- şılmamış biçimler kurmaya da dikkat eder. Sanatçı dış dünyaya duygular- la yönelir. Bunu yaparken de duygu ve sezgisiyle dış dünyanın derinine iner. Bu parçada aşağıdaki yargılardan hangisi vurgulanmaktądır? A) Sanatın kaynağı şadece sanatçı- nin sezgisidir. B) Sanatçı doğayı/kendine göre algı- lar. C) Sahat eseri ôzgün olma özelliğine sahiptir. D) Estetik nesneyi algılamak duygu- sal derinliğe bağlıdır. E) Estetik nesne her kişide farklı du- rumlara neden olur. 5.