Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

2 Şehname 9. Cumhuriyet Dönemi'nin 1960'lı yıllarında Türk tiyatrosunda çok önemli gelişmeler görülür. Oyun yazarları bu dönemde

2 Şehname
9. Cumhuriyet Dönemi'nin 1960'lı yıllarında Türk
tiyatrosunda çok önemli gelişmeler görülür. Oyun
yazarları bu dönemde toplumsal sorunları işleyen
başarılı örnekler sunmuşlardır. Bunlardan biri de
---- adlı oyunudur.
beş yüze yakın sahnelenen
Bu

2 Şehname 9. Cumhuriyet Dönemi'nin 1960'lı yıllarında Türk tiyatrosunda çok önemli gelişmeler görülür. Oyun yazarları bu dönemde toplumsal sorunları işleyen başarılı örnekler sunmuşlardır. Bunlardan biri de ---- adlı oyunudur. beş yüze yakın sahnelenen Bu oyunda yazar, geleneksel Türk tiyatrosunun belirleyici özelliklerini, toplumsal ve siyasal içerikle birleştirmiş; yeni ve yerli bir epik tiyatro oluşturul- muştur. 0 0901 Bu parçada boş bırakılan yerler aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir? A) Necip Fazıl Kısakürek'in Bir Adam Yaratmak B) Haldun Taner'in Keşanlı Ali Destanı C) Şinasi'nin Şair Evlenmesi D) Turan Oflazoğlu'nun Sokrates Savunuyor E) İbnüreffik Ahmet Nuri Sekizinci'nin Çürük Mer- diven