Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

2. Televizyondaki yorumcular genelde suya sabuna do- kunmadan spor, gündelik hayat, eğitim gibi konularda konuşurken insan hakla

2.
Televizyondaki yorumcular genelde suya sabuna do-
kunmadan spor, gündelik hayat, eğitim gibi konularda
konuşurken insan hakları, eğitim gibi konuları ele al-
miyor. Tabiri caizse odadaki fili görmek kimsenin işine
gelmiyor.
4.
Bu cümledeki altı çizili s

2. Televizyondaki yorumcular genelde suya sabuna do- kunmadan spor, gündelik hayat, eğitim gibi konularda konuşurken insan hakları, eğitim gibi konuları ele al- miyor. Tabiri caizse odadaki fili görmek kimsenin işine gelmiyor. 4. Bu cümledeki altı çizili sözü anlamca karşılayabi- lecek bir kullanım aşağıdakilerin hangisinde var- dır? A) Deneyimler acı da olsa insana pek çok şey katar. B) Olaylar, siyasi ve ekonomik bir bağlama oturtulma- dan incelenmemelidir. C) Oldukça aleni bir durumu görmezden gelmek, o sorunun var olmadığı anlamına gelmez. D) Aktüel meseleler, asıl ciddi sorunların maskelen- mesine yol açarak halkın bilinç düzeyini düşürür. E) Geçmiş ve bugün arasındaki bağlar, toplumsal ya- pinin anlamlı bir zeminde araştırılmasını kolaylaş- tırır. 1