Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

2. TEST 1. Bir su dalga leğeninde noktasal iki kaynak ile kalıcı ve merkez doğrusunun katar ol- duğu simetrik girişim deseni olu

2. TEST
1. Bir su dalga leğeninde noktasal iki kaynak
ile kalıcı ve merkez doğrusunun katar ol-
duğu simetrik girişim deseni oluşturabil-
mek için;
I. Kaynaklar aynı anda suya batıp çıkmalı-
dır.
II. Dalgaların genlikleri eşit olmalıdır.
III. Dalgaların fr

2. TEST 1. Bir su dalga leğeninde noktasal iki kaynak ile kalıcı ve merkez doğrusunun katar ol- duğu simetrik girişim deseni oluşturabil- mek için; I. Kaynaklar aynı anda suya batıp çıkmalı- dır. II. Dalgaların genlikleri eşit olmalıdır. III. Dalgaların frekansları eşit olmalıdır. yukarıdaki koşullardan hangileri gerekli- dir? A) Yalnız! B) Yalnız II C) I ve II / D) II ve III E) I, II ve III