Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

2. Türk edebiyatında yüzyıllar boyunca süren bu anlayış- lardan tamamen farklı olarak hem içerik hem üslupta de- ğişikliği getir

2. Türk edebiyatında yüzyıllar boyunca süren bu anlayış-
lardan tamamen farklı olarak hem içerik hem üslupta de-
ğişikliği getiren bu anlayış, Türk edebiyatında asıl öne-
mini Nazım Hikmet'le birlikte kazanmıştır. Hızın ve di-
namizm övgüsünün ön planda ol

2. Türk edebiyatında yüzyıllar boyunca süren bu anlayış- lardan tamamen farklı olarak hem içerik hem üslupta de- ğişikliği getiren bu anlayış, Türk edebiyatında asıl öne- mini Nazım Hikmet'le birlikte kazanmıştır. Hızın ve di- namizm övgüsünün ön planda olduğu bu edebî akım, yepyeni bir üslupla yepyeni bir anlayışın da edebiyata yerleşmesine vesile olmuştur. Nazım Hikmet'in temsilcisi olduğu bu akım aşağı- dakilerden hangisidir? A) Empresyonizm B) Romantizm C) Sembolizm D) Hümanizm E) Fütürizm