%71 Dev İndirimde Son Gün 19 Mayıs! 2025 paketlerinde fiyat artışından etkilenmemek için bugün paketini al.

Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Cumhuriyet Dönemi’nde Saf Şiir Anlayışı Özellikleri ve Temsilcileri Soruları

*Aşağıda boş bırakılan yerlere uygun ifadeleri yazınız.
Türk edebiyatında "..
... anlayışına bağlı şairler, şiiri güzel söz söyleme ve edebî zevk
kavramları etrafında bir edebi tür olarak görmüşlerdir. Bu yüzden herhangi bir toplumsal kaygı gütmeden okuyucuda
estetik haz uyandırmak için şiirlerini kaleme almışlardır. Dize yapısına ve kelime seçimine büyük önem vermişler; dil
ve söyleyiş güzelliğini her şeyin üstünde tutmuşlardır
Attilä ilhan 1952-1956 yılları arasında Orhan Duru, Ferit Edgü gibi sanatçılarla beraber "Mavi" dergisi
çıkarmıştır. Bu dergi etrafında bir araya gelen sanatçılar "...
..." diye bilinen edebi hareketi
başlatırlar.
dergisi etrafında birleşen Ali
Milli Edebiyat anlayışı II. Meşrutiyet'in ilanından sonra ".
Canip, Ömer Seyfettin ve Ziya Gökalp gibi isimlerin çalışmalarıyla sistematik bir sanat anlayışı hâline gelir. Görüşlerini
........" adlı makalede yayımlayan Milli Edebiyat akımı sanatçılarının amacı "yeni bir lisanla
terennüm olunan milli bir edebiyat"tir.
*********
"
**********
1940'li yıllarda ortaya çıkan ve Türk şiirinde önemli yeniliklere imza atan şiir akımıdır. Geleneksel şiir
kurallarını, şairaneliği, basmakalıp sözleri, aşırı duygusallığı reddeden Orhan Veli, Oktay Rifat ve Melih Cevdet
1941'de çıkardıkları "
.." adlı şiir kitabının ön sözünde Garip hareketinin poetikasını
********
açıklamışlardır.
*
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi’nde Saf Şiir Anlayışı Özellikleri ve Temsilcileri
*Aşağıda boş bırakılan yerlere uygun ifadeleri yazınız. Türk edebiyatında ".. ... anlayışına bağlı şairler, şiiri güzel söz söyleme ve edebî zevk kavramları etrafında bir edebi tür olarak görmüşlerdir. Bu yüzden herhangi bir toplumsal kaygı gütmeden okuyucuda estetik haz uyandırmak için şiirlerini kaleme almışlardır. Dize yapısına ve kelime seçimine büyük önem vermişler; dil ve söyleyiş güzelliğini her şeyin üstünde tutmuşlardır Attilä ilhan 1952-1956 yılları arasında Orhan Duru, Ferit Edgü gibi sanatçılarla beraber "Mavi" dergisi çıkarmıştır. Bu dergi etrafında bir araya gelen sanatçılar "... ..." diye bilinen edebi hareketi başlatırlar. dergisi etrafında birleşen Ali Milli Edebiyat anlayışı II. Meşrutiyet'in ilanından sonra ". Canip, Ömer Seyfettin ve Ziya Gökalp gibi isimlerin çalışmalarıyla sistematik bir sanat anlayışı hâline gelir. Görüşlerini ........" adlı makalede yayımlayan Milli Edebiyat akımı sanatçılarının amacı "yeni bir lisanla terennüm olunan milli bir edebiyat"tir. ********* " ********** 1940'li yıllarda ortaya çıkan ve Türk şiirinde önemli yeniliklere imza atan şiir akımıdır. Geleneksel şiir kurallarını, şairaneliği, basmakalıp sözleri, aşırı duygusallığı reddeden Orhan Veli, Oktay Rifat ve Melih Cevdet 1941'de çıkardıkları " .." adlı şiir kitabının ön sözünde Garip hareketinin poetikasını ******** açıklamışlardır. *
A)) lạ
B) Bilinç Akışı
C) Geriye Dönüş
lç Konuşma
E-Bilinç AkışT
İç Konuşma
Özetleme
İç Çözümleme
Diyalog
20. Saf şiir anlayışında estetik tavır ön plandadır. Bu
anlayıştaki şairler, didaktik bilgiden uzak durup bir şey
öğretmeyi değil musikiyle ya da musikinin çağrıştırdığı
imgelerle insanın estetik duyarlılığını doyurmayı amaç
edinirler. Anlaşılmak için değil; duyulmak, hissedilmek için
şiir yazarlar.
Aşağıdakilerden hangisi bu parçada sözü edilen
anlayışla yazılmış bir şiirden alınmıştır?
A) Hiçbir şeyden çekmedi dünyada
Nasırdan çektiği kadar;
Hatta çirkin yaratıldığından bile
O kadar müteessir değildi;
Kundurası vurmadığı zamanlarda
Seni düşünmek güzel şey, ümitli şey,
Dünyanın en güzel sesinden
En güzel şarkıyı dinlemek gibi bir şey...
Fakat artık ümit yetmiyor bana,
Ben artık şarkı dinlemek değil,
Şarkı söylemek istiyorum.
C) Sakaklarıma kar mi yağdı, ne var
Benim mi Allah'ım bu çizgili yüz
Ya gözler altındaki mor halkalar
Neden böyle düşman görünürsünüz,
Yıllar yılı dost bildiğim aynalar
D Uydurma söz yapmayız,
Yapma yola sapmayız,
Türkçeleşmiş, Türkçedir;
Eski köke tapmayız.
EY Derdini, ekmeğini bölüştüğüm
Türküleriyle bizi ağlatan memleketlim.
Karadeniz'in Rumelikarı tütünü,
Bende türküler oldu ağlamaklı,
Bende türküler oldu dizim dizim.
22
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi’nde Saf Şiir Anlayışı Özellikleri ve Temsilcileri
A)) lạ B) Bilinç Akışı C) Geriye Dönüş lç Konuşma E-Bilinç AkışT İç Konuşma Özetleme İç Çözümleme Diyalog 20. Saf şiir anlayışında estetik tavır ön plandadır. Bu anlayıştaki şairler, didaktik bilgiden uzak durup bir şey öğretmeyi değil musikiyle ya da musikinin çağrıştırdığı imgelerle insanın estetik duyarlılığını doyurmayı amaç edinirler. Anlaşılmak için değil; duyulmak, hissedilmek için şiir yazarlar. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada sözü edilen anlayışla yazılmış bir şiirden alınmıştır? A) Hiçbir şeyden çekmedi dünyada Nasırdan çektiği kadar; Hatta çirkin yaratıldığından bile O kadar müteessir değildi; Kundurası vurmadığı zamanlarda Seni düşünmek güzel şey, ümitli şey, Dünyanın en güzel sesinden En güzel şarkıyı dinlemek gibi bir şey... Fakat artık ümit yetmiyor bana, Ben artık şarkı dinlemek değil, Şarkı söylemek istiyorum. C) Sakaklarıma kar mi yağdı, ne var Benim mi Allah'ım bu çizgili yüz Ya gözler altındaki mor halkalar Neden böyle düşman görünürsünüz, Yıllar yılı dost bildiğim aynalar D Uydurma söz yapmayız, Yapma yola sapmayız, Türkçeleşmiş, Türkçedir; Eski köke tapmayız. EY Derdini, ekmeğini bölüştüğüm Türküleriyle bizi ağlatan memleketlim. Karadeniz'in Rumelikarı tütünü, Bende türküler oldu ağlamaklı, Bende türküler oldu dizim dizim. 22
t.
Örnek - 4
Aşağıdaki dizelerin hangisinde toplumcu şiire özgü nitelik-
lerin ağır bastığı söylenebilir?
A) Bahçede akasyalar açardı baharla
Ne şirin komşumuzdun Fahriye Abla
B) Şakaklarıma kar mi yağdı ne var?
Benim mi Allah'ım bu çizgili yüz
#ey MD
C) Nice nice acıları aklına getir
Bunca yoksulluğu aklına getir
D) Yalnız senin dağında, ya ovanda
Başım gökte, alnım açık gezerim
E) Kırmızı bir kuştur soluğum
Kumral göklerinde saçlarının
Isiney (A
nebistismaltige bisbigg
Sub
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi’nde Saf Şiir Anlayışı Özellikleri ve Temsilcileri
t. Örnek - 4 Aşağıdaki dizelerin hangisinde toplumcu şiire özgü nitelik- lerin ağır bastığı söylenebilir? A) Bahçede akasyalar açardı baharla Ne şirin komşumuzdun Fahriye Abla B) Şakaklarıma kar mi yağdı ne var? Benim mi Allah'ım bu çizgili yüz #ey MD C) Nice nice acıları aklına getir Bunca yoksulluğu aklına getir D) Yalnız senin dağında, ya ovanda Başım gökte, alnım açık gezerim E) Kırmızı bir kuştur soluğum Kumral göklerinde saçlarının Isiney (A nebistismaltige bisbigg Sub
1.
TÜRK EDEBİYATININ TARIHI GELIS
Saf Şiir - Yedi Meşaleciler
Aşağıdakilerden hangisi Saf şiir anlayışına örnek
gösterilemez?
Siljain sist
Ebedi âşığın dönüşünü bekler ao fize ve
Yalan yeminlerin tanığı çiçekler
vezin
Artık olmayacak baharlar içinde
Ey, ömrün en güzel türküsü aldanış
Ne doğan güne hükmüm geçer
Ne hâlden anlayan bulunur
Ah aklımdan ölümüm geçer
Sonra bu kuş, bu bahçe, bu nur
·b
El gibi dolaşma Anadolu'nda a
Arkadaş, yurdunu içinden tanı
b
Dinle bir yosmayı pınar yolunda
Dinle bir yaylada garip çobanı
6
inge
1
Gapren
D) Ateşten zehrini tattım bu okun
Bir anda kül etti can elmasımı
Sanki burnum, değdi burnuna "yok"un
Kustum, öz ağzımdan kafatasımı
Ceprez
a
G
b
GegMSmy
Her şey yerli yerinde; havuz başında servi
Bir dolap gıcırdıyor uzaklarda durmadan
Eşya fışkırmış gibi tılsımlı bir uykudan
Sarmaşıklar ve böcek sesleri sarmış evi
2. Aşağıdakilerden hangisi saf şiir anlayışını
Gopron
a
4.
Samo
5.
LIMIT YAYINLARI
A
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi’nde Saf Şiir Anlayışı Özellikleri ve Temsilcileri
1. TÜRK EDEBİYATININ TARIHI GELIS Saf Şiir - Yedi Meşaleciler Aşağıdakilerden hangisi Saf şiir anlayışına örnek gösterilemez? Siljain sist Ebedi âşığın dönüşünü bekler ao fize ve Yalan yeminlerin tanığı çiçekler vezin Artık olmayacak baharlar içinde Ey, ömrün en güzel türküsü aldanış Ne doğan güne hükmüm geçer Ne hâlden anlayan bulunur Ah aklımdan ölümüm geçer Sonra bu kuş, bu bahçe, bu nur ·b El gibi dolaşma Anadolu'nda a Arkadaş, yurdunu içinden tanı b Dinle bir yosmayı pınar yolunda Dinle bir yaylada garip çobanı 6 inge 1 Gapren D) Ateşten zehrini tattım bu okun Bir anda kül etti can elmasımı Sanki burnum, değdi burnuna "yok"un Kustum, öz ağzımdan kafatasımı Ceprez a G b GegMSmy Her şey yerli yerinde; havuz başında servi Bir dolap gıcırdıyor uzaklarda durmadan Eşya fışkırmış gibi tılsımlı bir uykudan Sarmaşıklar ve böcek sesleri sarmış evi 2. Aşağıdakilerden hangisi saf şiir anlayışını Gopron a 4. Samo 5. LIMIT YAYINLARI A
ana
nla-
bu
za
an
er
a
k
23. Aşağıdakilerden hangisi saf (öz) şiir anlayışıyla ya.
zılmış bir şiirden alınmış olamaz?
tyda
A) Yollar çok erken akşam da silindi
Kalmadı kaybolma ümidim bile
Başka bir şey örttü ayak sesini
Ay rengi sessizliğin ötesinde
BY Kazanmak istersen sen de zaferi
Gürleyen sesinle doldur gökleri
Zafer dedikleri kahraman peri
Susandan kaçar da koşana gider
C) Sonra irkilirim birden
Bittiği an bu rüyanın
Geçmiş gibi, fark etmeden
Öbür yüzüne aynanın
D) Bu lamba ve hülyamiza
Yabancı binlerce uyku
Bir demir pençeydi sanki
İçimizde eski korku
A Kitapçığı
E) Uzakta her şeyden ve yıldızlardan
İnkârı oldun bütün bahçelerin,
Kırmak için bir dal bile bulamayan
Soğuk rüzgârlarda kuruldu evin
azlu
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi’nde Saf Şiir Anlayışı Özellikleri ve Temsilcileri
ana nla- bu za an er a k 23. Aşağıdakilerden hangisi saf (öz) şiir anlayışıyla ya. zılmış bir şiirden alınmış olamaz? tyda A) Yollar çok erken akşam da silindi Kalmadı kaybolma ümidim bile Başka bir şey örttü ayak sesini Ay rengi sessizliğin ötesinde BY Kazanmak istersen sen de zaferi Gürleyen sesinle doldur gökleri Zafer dedikleri kahraman peri Susandan kaçar da koşana gider C) Sonra irkilirim birden Bittiği an bu rüyanın Geçmiş gibi, fark etmeden Öbür yüzüne aynanın D) Bu lamba ve hülyamiza Yabancı binlerce uyku Bir demir pençeydi sanki İçimizde eski korku A Kitapçığı E) Uzakta her şeyden ve yıldızlardan İnkârı oldun bütün bahçelerin, Kırmak için bir dal bile bulamayan Soğuk rüzgârlarda kuruldu evin azlu
Yedi Meşaleciler - Toplumcu şiir
ikinci Yeni - Garipçiler
E Mistik şiir - İkinci Yeni
19. Şair, genç şairlerin başarısızlığının nedenini şiirde ya-
şamlarının bulunmamasına bağlamaktadır: "İş olsun
diye alay kabilinden, eğlence kabîlinden şiir yazan
delikanlıların haddi hesabı yok. Muvaffak olmamala-
rının sebebi meydanda. Kendi kendilerini yazılarına
koymuyorlar. Yazıları ile kendileri arasında hiç akra-
balık, dostluk, yakınlık yoktur." Şair, döneminin güçlü
kalemleri tarafından beğenilmiş ve bundan büyük bir
mutluluk duymuştur. Çok sevdiği Ahmet Haşim Yah-
ya Kemal gibi isimler şiirini takdir etmişlerdir. Mek-
tuplarında edebiyatımıza getirdikleri yeniliklerden
bahsetmiştir: Otuz Beş Yaş isimli şiirimde edebiyatı-
mıza getirdiğim hususiyet ve yenilik toplanmıştır."
5
Bu sözleri söyleyen kişinin, edebiyat tarihimizde
yer almış aşağıdaki şiir anlayışlarından hangisine
yakın olduğu söylenebilir?
A) Öz Şiir
B) Maviciler
D) İkinci Yeni
2
C) Garipçiler
E) Yedi Meşaleciler
edi Meşa
Diğer sayfaya geçiniz.
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi’nde Saf Şiir Anlayışı Özellikleri ve Temsilcileri
Yedi Meşaleciler - Toplumcu şiir ikinci Yeni - Garipçiler E Mistik şiir - İkinci Yeni 19. Şair, genç şairlerin başarısızlığının nedenini şiirde ya- şamlarının bulunmamasına bağlamaktadır: "İş olsun diye alay kabilinden, eğlence kabîlinden şiir yazan delikanlıların haddi hesabı yok. Muvaffak olmamala- rının sebebi meydanda. Kendi kendilerini yazılarına koymuyorlar. Yazıları ile kendileri arasında hiç akra- balık, dostluk, yakınlık yoktur." Şair, döneminin güçlü kalemleri tarafından beğenilmiş ve bundan büyük bir mutluluk duymuştur. Çok sevdiği Ahmet Haşim Yah- ya Kemal gibi isimler şiirini takdir etmişlerdir. Mek- tuplarında edebiyatımıza getirdikleri yeniliklerden bahsetmiştir: Otuz Beş Yaş isimli şiirimde edebiyatı- mıza getirdiğim hususiyet ve yenilik toplanmıştır." 5 Bu sözleri söyleyen kişinin, edebiyat tarihimizde yer almış aşağıdaki şiir anlayışlarından hangisine yakın olduğu söylenebilir? A) Öz Şiir B) Maviciler D) İkinci Yeni 2 C) Garipçiler E) Yedi Meşaleciler edi Meşa Diğer sayfaya geçiniz.
20. Sen ve ben
Ve deniz
Ve bu akşam ki lerzesiz, sessiz
Topluyor buy-i ruhunu güya
Uzak
Ve mai gölgeli bir beldeden cüda kalarak
Bu nefy ü hicre müebbed bu yerde mahkûmuz
Bu dizeler aşağıdaki şairlerden hangisinin sanat an-
layışına uygundur?
sereticu
A Süleyman Nazif
Ahmet Haşim sal siir
Mehmet Emin Yurdakul
D) Faruk Nafiz Çamlıbel
E) Ahmet Hamdi Tanpınar
Diğer sayfaya geçiniz.
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi’nde Saf Şiir Anlayışı Özellikleri ve Temsilcileri
20. Sen ve ben Ve deniz Ve bu akşam ki lerzesiz, sessiz Topluyor buy-i ruhunu güya Uzak Ve mai gölgeli bir beldeden cüda kalarak Bu nefy ü hicre müebbed bu yerde mahkûmuz Bu dizeler aşağıdaki şairlerden hangisinin sanat an- layışına uygundur? sereticu A Süleyman Nazif Ahmet Haşim sal siir Mehmet Emin Yurdakul D) Faruk Nafiz Çamlıbel E) Ahmet Hamdi Tanpınar Diğer sayfaya geçiniz.
22. Can yoldaşın olmazsa olmasın
Yalnızım, diye hayıflanmayasın,
Eğilmiş üstüne gökyüzü masmavi
Bir anne şefkatine müsavi.
Üç adım ötede deniz
Dosttur ne öfkesi ne durgunluğu sebepsiz.
Bir derdin varsa açabilirsin ağaçlara
Ağaç yaprak verir, sır vermez rüzgâra
Ve kış yaz,
Dalda kuş eksik olmaz
Dağ başında duman
Yalnızlık nedir göreceksin
öldüğün zaman.
Bu şiirin biçim, içerik ve anlatım özellikleri dikkate alındığın-
da aşağıdaki şairlerin hangisine ait olduğu söylenebilir?
Necip Fazıl Kısakürek
Orhan Veli Kanık
B) Faruk Nafiz Çamlıbel
D) Attilâ İlhan
E) Cahit Sıtkı Tarancı
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi’nde Saf Şiir Anlayışı Özellikleri ve Temsilcileri
22. Can yoldaşın olmazsa olmasın Yalnızım, diye hayıflanmayasın, Eğilmiş üstüne gökyüzü masmavi Bir anne şefkatine müsavi. Üç adım ötede deniz Dosttur ne öfkesi ne durgunluğu sebepsiz. Bir derdin varsa açabilirsin ağaçlara Ağaç yaprak verir, sır vermez rüzgâra Ve kış yaz, Dalda kuş eksik olmaz Dağ başında duman Yalnızlık nedir göreceksin öldüğün zaman. Bu şiirin biçim, içerik ve anlatım özellikleri dikkate alındığın- da aşağıdaki şairlerin hangisine ait olduğu söylenebilir? Necip Fazıl Kısakürek Orhan Veli Kanık B) Faruk Nafiz Çamlıbel D) Attilâ İlhan E) Cahit Sıtkı Tarancı
23. Türk edebiyatının "klasik dönem”i sayılan divan edebiyatı-
nin neoklasik örnekleri sayılabilecek şiir denemeleri yaptı.
Gerek Milli Edebiyat Dönemi'nde gerek Cumhuriyet Döne-
mi'nde o, divan edebiyatının sürdürücüsü olmuş; divan
şiirini Batılı anlayışla bağdaştırmaya çalışmış bağımsız
şairlerimizdendir.
Bu parçada sözü edilen şair, aşağıdakilerin hangisi-
dir?
XA) Ahmet Haşim
B) Abdülhak Hâmit Tarhan
Yahya Kemal Beyatlı
-D) Mehmet Âkif Ersoy
-E) Tevfik Fikret
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi’nde Saf Şiir Anlayışı Özellikleri ve Temsilcileri
23. Türk edebiyatının "klasik dönem”i sayılan divan edebiyatı- nin neoklasik örnekleri sayılabilecek şiir denemeleri yaptı. Gerek Milli Edebiyat Dönemi'nde gerek Cumhuriyet Döne- mi'nde o, divan edebiyatının sürdürücüsü olmuş; divan şiirini Batılı anlayışla bağdaştırmaya çalışmış bağımsız şairlerimizdendir. Bu parçada sözü edilen şair, aşağıdakilerin hangisi- dir? XA) Ahmet Haşim B) Abdülhak Hâmit Tarhan Yahya Kemal Beyatlı -D) Mehmet Âkif Ersoy -E) Tevfik Fikret
Emre
waren
unikat
tari-
wiece
; ta-
her
şek-
yatı"
nü-
üren 2
ol- a
azen
Sair-
Yayınevi
da-
bilgi
10. XVI, yüzyılın başında ortaya çıkan ---- ala-
nında söz ve müzik birbirini tamamlayan
iki unsurdur. Aynı yüzyılın en önemli ismi
---- Ünlü bir destana konu olmuş bir halk
kahramanıdır. Yiğitçe, coşkun bir sesleniş-
le söylediği koçaklamalarıyla tanınır.
Bu parçadaki boşluklara, aşağıdakilerin
hangisinde verilenler sırasıyla getirilme-
lidir?
A aşık edebiyatı - Kayıkçı Kul Mustafa
B) tekke edebiyatı - Yunus Emre
tekke edebiyatı - Pir Sultan Abdal
D) aşık edebiyatı - Köroğlu
divan edebiyatı - Fuzûlî
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi’nde Saf Şiir Anlayışı Özellikleri ve Temsilcileri
Emre waren unikat tari- wiece ; ta- her şek- yatı" nü- üren 2 ol- a azen Sair- Yayınevi da- bilgi 10. XVI, yüzyılın başında ortaya çıkan ---- ala- nında söz ve müzik birbirini tamamlayan iki unsurdur. Aynı yüzyılın en önemli ismi ---- Ünlü bir destana konu olmuş bir halk kahramanıdır. Yiğitçe, coşkun bir sesleniş- le söylediği koçaklamalarıyla tanınır. Bu parçadaki boşluklara, aşağıdakilerin hangisinde verilenler sırasıyla getirilme- lidir? A aşık edebiyatı - Kayıkçı Kul Mustafa B) tekke edebiyatı - Yunus Emre tekke edebiyatı - Pir Sultan Abdal D) aşık edebiyatı - Köroğlu divan edebiyatı - Fuzûlî
14. Hayal meyal şeylerden ilk aşkımız;
Hatırası bile yabancı gelir.
Hayata beraber başladığımız
Dostlarla da yollar ayrıldı bir bir;
Gittikçe artıyor yalnızlığımız.
Gökyüzünün başka rengi de varmış!
Geç fark ettim taşın sert olduğunu.
Su insanı boğar, ateş yakarmış!
Her doğan günün bir dert olduğunu,
İnsan bu yaşa gelince anlarmış.
Aşağıdakilerden hangisi bu dizelerin sahibi sanatçıya
ait bir eser değildir?
A) Ömrümde Sükût
C) Düşten Güzel
Torli
B) Sebil ve Güvercinler
D) Sonrası
E) Otuz Beş Yaş
Cahit Sıtkı Taranc
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi’nde Saf Şiir Anlayışı Özellikleri ve Temsilcileri
14. Hayal meyal şeylerden ilk aşkımız; Hatırası bile yabancı gelir. Hayata beraber başladığımız Dostlarla da yollar ayrıldı bir bir; Gittikçe artıyor yalnızlığımız. Gökyüzünün başka rengi de varmış! Geç fark ettim taşın sert olduğunu. Su insanı boğar, ateş yakarmış! Her doğan günün bir dert olduğunu, İnsan bu yaşa gelince anlarmış. Aşağıdakilerden hangisi bu dizelerin sahibi sanatçıya ait bir eser değildir? A) Ömrümde Sükût C) Düşten Güzel Torli B) Sebil ve Güvercinler D) Sonrası E) Otuz Beş Yaş Cahit Sıtkı Taranc
Git Bahar diyerek
den Taşan Dertler, Yayla Türküsü,
cağı adlı şiirleri gibi, Gürün Babası Kim?, Beyaz
Aşk ve Zafer gibi pek çok romanla devam etmişti.
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Behçet Kemal Çağlar
B) Ömer Bedrettin Uşaklı
C) Şüküfe Nihal
D) Bedri Rahmi Eyüboğlu
E) Halide Nusret Zorlutuna
23: ----; bize ait olan millî, manevi, ilmî, maddi birçok de-
ğeri yansıtmıştır. Şair, inançlı ve tarih bilincine sahip
bir insan olması vasfıyla düşünce dünyasını değerler
üzerine yapılandırmıştır. Şair bizleri Bir Bayrak Rüzgâr
Bekliyor, Ses ve Toprak, Dualar ve Âminler şiirleri baş-
ta olmak üzere bütün eserlerinde geçmişten günümü-
ze, dünü ve bugünüyle değerlerimiz ışığında kendimizi
sorgulayarak düşünmeye ve ilerlemeye, vatanımıza,
milletimize ve değerlerimize sonsuza dek sahip çık-
maya davet etmiştir.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden
hangisi getirilmelidir?
A) Orhan Şaik Gökyay
C) Necmettin Halil Onan
CAP
BArif Nihat Asya
D) Necip Fazıl Kısakürek
E) Zeki Ömer Defne
B)
U
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi’nde Saf Şiir Anlayışı Özellikleri ve Temsilcileri
Git Bahar diyerek den Taşan Dertler, Yayla Türküsü, cağı adlı şiirleri gibi, Gürün Babası Kim?, Beyaz Aşk ve Zafer gibi pek çok romanla devam etmişti. Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? A) Behçet Kemal Çağlar B) Ömer Bedrettin Uşaklı C) Şüküfe Nihal D) Bedri Rahmi Eyüboğlu E) Halide Nusret Zorlutuna 23: ----; bize ait olan millî, manevi, ilmî, maddi birçok de- ğeri yansıtmıştır. Şair, inançlı ve tarih bilincine sahip bir insan olması vasfıyla düşünce dünyasını değerler üzerine yapılandırmıştır. Şair bizleri Bir Bayrak Rüzgâr Bekliyor, Ses ve Toprak, Dualar ve Âminler şiirleri baş- ta olmak üzere bütün eserlerinde geçmişten günümü- ze, dünü ve bugünüyle değerlerimiz ışığında kendimizi sorgulayarak düşünmeye ve ilerlemeye, vatanımıza, milletimize ve değerlerimize sonsuza dek sahip çık- maya davet etmiştir. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) Orhan Şaik Gökyay C) Necmettin Halil Onan CAP BArif Nihat Asya D) Necip Fazıl Kısakürek E) Zeki Ömer Defne B) U
7.
11
A)
B)
1. Grup
Mensur şiir yazma
C)
D)
E)
Yukarıda I. grupta verilenler, II. gruptakilerle aşağıda-
kilerden hangisinde doğru olarak eşleştirilmiştir?
A.
İlk edebî bildiriyi yayımlama B. Tanzimat
Divan şiiri nazım şekillerini C. Servetifünun
kullanma
1.
B
C
A
C
B
II. Grup
Fecriati
11
A
ABBC
CBCA A
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi’nde Saf Şiir Anlayışı Özellikleri ve Temsilcileri
7. 11 A) B) 1. Grup Mensur şiir yazma C) D) E) Yukarıda I. grupta verilenler, II. gruptakilerle aşağıda- kilerden hangisinde doğru olarak eşleştirilmiştir? A. İlk edebî bildiriyi yayımlama B. Tanzimat Divan şiiri nazım şekillerini C. Servetifünun kullanma 1. B C A C B II. Grup Fecriati 11 A ABBC CBCA A
ÇAP
CAP/AYT
16. Öğretmen Türk edebiyatındaki şair toplulukları hak-
Kinda araştırma yapılmasını gerektiren bir ödev verir.
Buna göre bir öğrencinin defterinde şu bilgiler yer al-
maktadır:
1. Topluluk: Sanatı toplum sorunlarının
doğal bir uzantısı olarak görmeyen
şairler, şiiri ruhsal bir aşkınlığın
ürünü sayarlar. Şiirlerinde imge, içeriği
belirler. Coşkun bir söyleyişe ulaşmak
için imgeyi anlamın önüne ya da yerine
geçirebilirler. Vurguyu anlamsal düzeye
değil müziğe ve ritme yöneltirler.
Dünyayı anlayış ve dillendirişlerinde
ruhani bir tavır göze çarpar. Orhan
Veli'nin diliyle söylersem "şairane”lerdir
bunlar.
II. Topluluk: Bu hareket, Türk şiirinde
daha önce görülmemiş fikirleri içerisinde
barındırmakta ve şiire farklı bir pencere
açmaktadır. Onların şiirleri, Türk şiirinin
alışılmış kalıplarını ortadan kaldırdığı
için toplum tarafından yadırganmıştır.
Bu nedenle ortak çıkardıkları kitabın
kapağında bile "Bu kitap, sizi alışılmış
şeylerden şüpheye davet edecektir."
uyarısı yapılmıştır.
17.
Ĵ
Buna göre Doğa'nın defterinde yer alan şiir anla-
yışları ile ilgili bilgi verdiği şair toplulukları aşağı-
dakilerden hangileridir?
A) Hisarcılar - Maviciler
B) II. Yeniciler - Beş Hececiler
C) I. Yeniciler - Millî Edebiyat zevk ve anlayışını sür-
dürenler
D) Yedi Meşaleciler - Toplumcu Gerçekçiler
E) Saf (Öz) Şiirciler - 1. Yeniciler
Sevgi
Benz
Eğer
Gözl
Büy
ilk C
Yal
On
Üs
Al
A
Şa
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi’nde Saf Şiir Anlayışı Özellikleri ve Temsilcileri
ÇAP CAP/AYT 16. Öğretmen Türk edebiyatındaki şair toplulukları hak- Kinda araştırma yapılmasını gerektiren bir ödev verir. Buna göre bir öğrencinin defterinde şu bilgiler yer al- maktadır: 1. Topluluk: Sanatı toplum sorunlarının doğal bir uzantısı olarak görmeyen şairler, şiiri ruhsal bir aşkınlığın ürünü sayarlar. Şiirlerinde imge, içeriği belirler. Coşkun bir söyleyişe ulaşmak için imgeyi anlamın önüne ya da yerine geçirebilirler. Vurguyu anlamsal düzeye değil müziğe ve ritme yöneltirler. Dünyayı anlayış ve dillendirişlerinde ruhani bir tavır göze çarpar. Orhan Veli'nin diliyle söylersem "şairane”lerdir bunlar. II. Topluluk: Bu hareket, Türk şiirinde daha önce görülmemiş fikirleri içerisinde barındırmakta ve şiire farklı bir pencere açmaktadır. Onların şiirleri, Türk şiirinin alışılmış kalıplarını ortadan kaldırdığı için toplum tarafından yadırganmıştır. Bu nedenle ortak çıkardıkları kitabın kapağında bile "Bu kitap, sizi alışılmış şeylerden şüpheye davet edecektir." uyarısı yapılmıştır. 17. Ĵ Buna göre Doğa'nın defterinde yer alan şiir anla- yışları ile ilgili bilgi verdiği şair toplulukları aşağı- dakilerden hangileridir? A) Hisarcılar - Maviciler B) II. Yeniciler - Beş Hececiler C) I. Yeniciler - Millî Edebiyat zevk ve anlayışını sür- dürenler D) Yedi Meşaleciler - Toplumcu Gerçekçiler E) Saf (Öz) Şiirciler - 1. Yeniciler Sevgi Benz Eğer Gözl Büy ilk C Yal On Üs Al A Şa
Bir şair olmak istedim
İslam hartasında
Baltalarını
Ortak çarşılara götürüp pazarlayan
Şu gonca
Daha dün yepyeni değil miydi
Nasıl eskimiş ağzı
Ya şu köpüklü dualar
Eyvahımı nasıl unuttum
Bunca imdat bir tek sonbahar
Bu şiirin dil-anlatım, biçim, içerik özellikleri dikkate alın-
dığında aşağıdaki sanatçılardan hangisine ait olduğu
söylenebilir?
A) Cahit Zarifoğlu
C) Melih Cevdet Anday
B) Ülkü Tamer
D) Nazım Hikmet
E) Ahmet Arif
7
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi’nde Saf Şiir Anlayışı Özellikleri ve Temsilcileri
Bir şair olmak istedim İslam hartasında Baltalarını Ortak çarşılara götürüp pazarlayan Şu gonca Daha dün yepyeni değil miydi Nasıl eskimiş ağzı Ya şu köpüklü dualar Eyvahımı nasıl unuttum Bunca imdat bir tek sonbahar Bu şiirin dil-anlatım, biçim, içerik özellikleri dikkate alın- dığında aşağıdaki sanatçılardan hangisine ait olduğu söylenebilir? A) Cahit Zarifoğlu C) Melih Cevdet Anday B) Ülkü Tamer D) Nazım Hikmet E) Ahmet Arif 7
160
12. 1934 yılı Necip Fazıl için bir dönüm noktasıydı.
Ciddi bir fikir ve zihniyet dönüşümü yaşadı.
Tasavvufi, mistik bir anlayışa yöneldi. Ayrıca
1934 yılı öncesini de mistik düşünceden uzak
kaldığı için yadsıdı ve yapamadıklarından dolayı
hayıflanma duygusuna büründü.
Bu açıklamadan hareketle aşağıdakilerden
hangisinin Necip Fazıl'a ait olduğu söylenebilir?
A) Ne renk olursa olsun kaşın gözün
Karşındakinin gördüğüdür rengin
B) Güneşin seni ısıttığı kadar sıcak
Kendini yalnız hissettiğin kadar yalnız
C) Tam otuz yıl saatim işlemiş, ben durmuşum
Gökyüzünden habersiz uçurtma uçurtmuşum
D) Yaşadıklarını kâr sayma
Yaşadığın kadar yakınsın sonuna
E) Yerin seni çektiği kadar ağırsın
Kanatların çırpındığı kadar hafif
INUWE
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi’nde Saf Şiir Anlayışı Özellikleri ve Temsilcileri
160 12. 1934 yılı Necip Fazıl için bir dönüm noktasıydı. Ciddi bir fikir ve zihniyet dönüşümü yaşadı. Tasavvufi, mistik bir anlayışa yöneldi. Ayrıca 1934 yılı öncesini de mistik düşünceden uzak kaldığı için yadsıdı ve yapamadıklarından dolayı hayıflanma duygusuna büründü. Bu açıklamadan hareketle aşağıdakilerden hangisinin Necip Fazıl'a ait olduğu söylenebilir? A) Ne renk olursa olsun kaşın gözün Karşındakinin gördüğüdür rengin B) Güneşin seni ısıttığı kadar sıcak Kendini yalnız hissettiğin kadar yalnız C) Tam otuz yıl saatim işlemiş, ben durmuşum Gökyüzünden habersiz uçurtma uçurtmuşum D) Yaşadıklarını kâr sayma Yaşadığın kadar yakınsın sonuna E) Yerin seni çektiği kadar ağırsın Kanatların çırpındığı kadar hafif INUWE