Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

2. Türk-İslam devletlerinden Harzemşahların İkta Sis- temi'ni uygulamasında aşağıdakilerden öncelikle hangisinin etkisinin olduğ

2. Türk-İslam devletlerinden Harzemşahların İkta Sis-
temi'ni uygulamasında aşağıdakilerden öncelikle
hangisinin etkisinin olduğu savunulabilir?
A) Büyük Selçuklu Devleti'nin etkisinde kalınması
B) Anadolu Selçuklu Devleti'ne karşı güçlü bir ordu ye-
tişti

2. Türk-İslam devletlerinden Harzemşahların İkta Sis- temi'ni uygulamasında aşağıdakilerden öncelikle hangisinin etkisinin olduğu savunulabilir? A) Büyük Selçuklu Devleti'nin etkisinde kalınması B) Anadolu Selçuklu Devleti'ne karşı güçlü bir ordu ye- tiştirme gayesi C) İslam dininin gereklerinin yerine getirilmek istenme- si D) Devlet yöneticilerinin savaşçı bir kimliğe sahip ol- ması E) Tarımın gelişmesine önem verilmesi DEM M E i Z YAY - NU-L C