Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

2. Türkiye Selçuklularındaki; göçebelerin yerleşik yaşama geçirilmesinin sağlanması, II. Avrupalı tüccarlara düşük gümrük tarife

2. Türkiye Selçuklularındaki;
göçebelerin yerleşik yaşama geçirilmesinin
sağlanması,
II. Avrupalı tüccarlara düşük gümrük tarifesinin
uygulanması,
UI. sınırlar içerisinde yaşayan gayrimüslimlere
toprak dağıtılması,
uygulamalarından hangilerinin tarımsal fa

2. Türkiye Selçuklularındaki; göçebelerin yerleşik yaşama geçirilmesinin sağlanması, II. Avrupalı tüccarlara düşük gümrük tarifesinin uygulanması, UI. sınırlar içerisinde yaşayan gayrimüslimlere toprak dağıtılması, uygulamalarından hangilerinin tarımsal faaliyetle- rin gelişmesine katkı sağladığı savunulabilir? A) Yalnız I D) I ve II B) Yalnız II C) Yalnız III E) I e III tuta yaz Sin Dev Tül Sina Gök Sam cev Bu vap A) T