Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

2. Türkler, II. Haçlı kuvvetleriyle savaşırken Almanlardan oluşan III. Haçlı ordusu Anadolu'ya geçerek ilerleme- ye başlamıştır.

2.
Türkler, II. Haçlı kuvvetleriyle savaşırken Almanlardan
oluşan III. Haçlı ordusu Anadolu'ya geçerek ilerleme-
ye başlamıştır. Danişmend Gazi, 1. Kılıçarslan, Harran
Emiri Karaca ve diğer Türk beylerinin kuvvetlerinden
oluşan müttefik Türk ordusu Ereğli

2. Türkler, II. Haçlı kuvvetleriyle savaşırken Almanlardan oluşan III. Haçlı ordusu Anadolu'ya geçerek ilerleme- ye başlamıştır. Danişmend Gazi, 1. Kılıçarslan, Harran Emiri Karaca ve diğer Türk beylerinin kuvvetlerinden oluşan müttefik Türk ordusu Ereğli Irmağı'nın kenarın- da Haçlıları bozguna uğratmıştır. Buna göre Haçlı Seferleri'nin, 1. Anadolu Türk siyasi birliğinin bozulması, II. Türklerin İslam dünyasının koruyucusu olması, III. Anadolu'da emniyet ve asayişinin ayişinin bozulması durumlarından hangilerine neden olduğu söylene- mez? A) Yalnizt B) Yalnız II Yalnız III D) I've Ill E), II ve III k in siyasi yetkilerinin bulunduğuna Patrikliğin önemli bir makar olduğuna