Soru:

2. Vezir Nizamülmülk'ün çabalarıyla 1066 yılında Bağ- dat'ta açılan Nizamiye Medresesi'ne ilmî faaliyetlerini yürütebilmesi için

2. Vezir Nizamülmülk'ün çabalarıyla 1066 yılında Bağ-
dat'ta açılan Nizamiye Medresesi'ne ilmî faaliyetlerini
yürütebilmesi için Büyük Selçuklu Sultanr Alparslan'ın
emriyle çeşitli emlak ve çarşılar vakfedilmişti. Bu vakıf-
lardan elde edilen gelirle müder

2. Vezir Nizamülmülk'ün çabalarıyla 1066 yılında Bağ- dat'ta açılan Nizamiye Medresesi'ne ilmî faaliyetlerini yürütebilmesi için Büyük Selçuklu Sultanr Alparslan'ın emriyle çeşitli emlak ve çarşılar vakfedilmişti. Bu vakıf- lardan elde edilen gelirle müderris ve öğrencilerin ihti- yaçlarının yanı sıra yiyecek, giyecek, isinma ve araç - gereç ihtiyaçları da karşılanmıştır. Bu sistem daha sonra kurulan medreselere de örnek olmuştur. Büyük Selçuklu Devleti'nde yaşanan bu durumla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Sultanın eğitim faaliyetlerine destek verdiği B) Hazinenin eğitim harcamalarından sorumlu olmadi- Št e Medreselerin bol ve düzenli gelirlere sahip olduğu D) Eğitimin ticari faaliyetlerle desteklendiği Medreselerin Selçuklulara özgü bir kurum olduğu

Soru Çözümünü Göster