Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

2. Yeni Çağ'da Reform Hareketleri sonucunda kazanılan sınırlı mezhep hürriyeti, Avrupa'da din ve mezhep sa- vaşları olarak nitel

2.
Yeni Çağ'da Reform Hareketleri sonucunda kazanılan
sınırlı mezhep hürriyeti, Avrupa'da din ve mezhep sa-
vaşları olarak nitelendirilen Otuz Yıl Savaşlanı'na ne-
den olmuştur. Bu savaş sonunda imzalanan Westfalya
Antlaşması'na göre; Kutsal Roma Germen İm

2. Yeni Çağ'da Reform Hareketleri sonucunda kazanılan sınırlı mezhep hürriyeti, Avrupa'da din ve mezhep sa- vaşları olarak nitelendirilen Otuz Yıl Savaşlanı'na ne- den olmuştur. Bu savaş sonunda imzalanan Westfalya Antlaşması'na göre; Kutsal Roma Germen İmparator- luğu bünyesindeki prensler, kendi bölgelerinde kilise belirleme hakkı elde etmişlerdir. Yalnız bu bilgilere göre; Mezhep birliği yolunda önemli adımlar atılmış- tır. II. İnanç özgürlüğü kısmende olsa sağlanmıştır. III. Merkezî otorite güç kaybetmiştir. yargılarından hangilerine ulaşılamaz? A) Yalnız I B) Yalnız II GI ve II D) II ve HI E) I ve III uların 5.