Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

20. "Anadolu'da Kurulan İlk Türk Beyliklerinin Siyasi Faali- yetleri ve Önemli Eserleri" konulu bir çalışma hazırlamak isteyen C

20. "Anadolu'da Kurulan İlk Türk Beyliklerinin Siyasi Faali-
yetleri ve Önemli Eserleri" konulu bir çalışma hazırlamak
isteyen Can, yaptığı seyahat planı doğrultusunda Kay-
seri, Sivas, Erzincan, Erzurum ve Mardin'e gitmiştir.
Buna göre Can'ın çalışmasında

20. "Anadolu'da Kurulan İlk Türk Beyliklerinin Siyasi Faali- yetleri ve Önemli Eserleri" konulu bir çalışma hazırlamak isteyen Can, yaptığı seyahat planı doğrultusunda Kay- seri, Sivas, Erzincan, Erzurum ve Mardin'e gitmiştir. Buna göre Can'ın çalışmasında aşağıdaki ifadeler- den hangisini kullanması doğru olmaz? AK Kayseri ve çevresinde etkili olan Danişmentliler, Haç- lılara karşı mücadele etmişlerdir. B) Diyarbakır ve Mardin'de hâkimiyet kuran Artuklular, Cezeri gibi bilim insanlarının yetişmesine katkı sağ- lamışlardır. C) Anadolu'daki ilk cami ve ilk medrese Erzurum'a ege- men olan Dilmaçoğulları tarafından inşa edilmiştir. D) Mengücekliler tarafından inşa edilen Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası, "UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer almaktadır. E) Saltuklular, Erzurum Ulu Cami ve Tepsi Minare gibi eserlerle Anadolu'da İslam kültürünün yayılmasına katkı sağlamışlardır.