Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

20. Bu dönem, Türk edebiyatında gerek içerik gerekse dil ve anlatım bakımından büyük değişikliklerin ya şandığı bir süreçtir. Bu

20. Bu dönem, Türk edebiyatında gerek içerik gerekse
dil ve anlatım bakımından büyük değişikliklerin ya
şandığı bir süreçtir. Bu dönemde İstanbul dışına
çıkan yazarlar, Anadolu'yu yakından tanıma fırsatı
bulurlar. Okuyucu roman ve hikâyede bir "tagra"
gerç

20. Bu dönem, Türk edebiyatında gerek içerik gerekse dil ve anlatım bakımından büyük değişikliklerin ya şandığı bir süreçtir. Bu dönemde İstanbul dışına çıkan yazarlar, Anadolu'yu yakından tanıma fırsatı bulurlar. Okuyucu roman ve hikâyede bir "tagra" gerçeği ile karşılaşma fırsatı bulmuştur. Anado- lu'nun o zamana kadar ihmal edildiği de bu yöne- lişle fark edilmiştir. Dönemin yazarları Anadolu gerçeğini dışardan bakan bir gözlemci olarak değil, bizzat bu coğrafyada yaşayarak anlatma yoluna git- mişlerdir. Anadolu, bu dönem hikâye ve romanına daha çok yoksulluk, cehalet, taassup gibi kavram- larla girer. Milli Mücadele de yine bu dönem roman ve hikâyesinde en çok işlenen temalar arasında yer alır. Aşağıdaki eserlerden hangisi bu parçada dile getirilen düşüncelerden biri ile ilişkilendirile- mez? A) Yaban B) Küçük Paşa C) Çete D) Yeşil Gece E) Kırık Hayatlar Halil Zijev og Grid gen top 99 için nu div 3 Gre Şi Ya B C D E