Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

20. Cumhuriyet Dönemi hikâye yazarlarıyla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Sait Faik, yaşama sevi

20. Cumhuriyet Dönemi hikâye yazarlarıyla ilgili olarak
aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Sait Faik, yaşama sevinci ve arzusunu dile getirdiği
öykülerinin bazılarını Lüzumsuz Adam, Son Kuşlar,
Sarnıç, Tüneldeki Çocuk adlı kitaplarda bir ara

20. Cumhuriyet Dönemi hikâye yazarlarıyla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Sait Faik, yaşama sevinci ve arzusunu dile getirdiği öykülerinin bazılarını Lüzumsuz Adam, Son Kuşlar, Sarnıç, Tüneldeki Çocuk adlı kitaplarda bir araya getir- miştir. B) Modern öykünün edebiyatımızdaki önemli isimlerinden olan Haldun Taner, öykülerinde insanların zayıf yön- lerini ortaya koymuş; kaba, bencil insanları altan alta yermiştir. Şişhane'ye Yağmur Yağıyordu, On İkiye Bir Var, Konçinalar öykü kitaplarından bazılarıdır. C) Füruzan, öykülerinde yaşadığı dönemi yansıtmaya çalışmış, daha çok bireyin tedirginliklerini dile getirmiş- tir. Parasız Yatılı, Kuşatma, Gecenin Öteki Yüzü hikâye türündeki eserlerinden bazılarıdır. Yerli olan her şeye sevgiyle yaklaşan durum öykücüleri- mizden biri olan Tarık Buğra'nın Mendil Altında, Otlakçı, Temiz Sevgiler adlı öykü kitapları mevcuttur. E) Bireyin yalnızlığı ve iletişimsizliğini öykülerinde işleyen Bilge Karasu, öykülerini Troya'da Ölüm Vardı, Göçmüş Kediler Bahçesi, Kısmet Büfesi kitaplarında toplamıştır.