Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

20. Denizde ölenler için Yasin suresi okumaya karar veren Rabia'ya Osman; ölüler için değil, diriler için yaşama- sını telkin ed

20. Denizde ölenler için Yasin suresi okumaya karar veren
Rabia'ya Osman; ölüler için değil, diriler için yaşama-
sını telkin eder. Bu telkin âdeta, Rabia'yı uhrevilikten
dünyeviliğe çekme kaygısının ifadesidir. Rabia, bu yö-
nüyle Doğu'yu yani ruhu temsil

20. Denizde ölenler için Yasin suresi okumaya karar veren Rabia'ya Osman; ölüler için değil, diriler için yaşama- sını telkin eder. Bu telkin âdeta, Rabia'yı uhrevilikten dünyeviliğe çekme kaygısının ifadesidir. Rabia, bu yö- nüyle Doğu'yu yani ruhu temsil etmektedir. Peregrini ise daha çok, hayatın maddi yönüne yani dünyevi ola- na bağlıdır. Aralarındaki bu zıtlık, ev eşyası seçmede bile kendini gösterir. Peregrini, bu yönüyle Batı'yı yani maddeyi temsil eder. Øhâlde denebilir ki Batı Doğu'ya, madde ruha kapılmış ve sonunda bir sentez meydana getirmiştir ki bu da doğacak olan çocukları olacaklar- dır. Rabia'ya etrafını sevmesini ve düşünmesini, Veh- bi Dede ve Tevfik öğretmişlerdir. Dolayısıyla Rabia, ken- dinden çok çevresini düşünmektedir. minuvuel Bu parçada söz edilen romanın yazarı aşağıdaki- lerden hangisidir? il 201 A) Refik Halit Karay CH Halide Edip Adıvar B) Halit Ziya Uşaklıgil D) Ahmet Mithat Efendi E) Ahmet Hikmet Müftüoğlu