Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

20. Fânî akislerini kaybeden sesleriniz En mağrur alınlara diyebilirler: "Eğil!" Edebiyat en küçük pâyedir yanınızda. Çünkü hürr

20. Fânî akislerini kaybeden sesleriniz
En mağrur alınlara diyebilirler: "Eğil!"
Edebiyat en küçük pâyedir yanınızda.
Çünkü hürriyet için söndü nefesleriniz,
Yâdınıza yabancı bâdiyelerde değil
Ana vatanınızda, ana vatanınızda
Bu dizelerin ait olduğu şiir a

20. Fânî akislerini kaybeden sesleriniz En mağrur alınlara diyebilirler: "Eğil!" Edebiyat en küçük pâyedir yanınızda. Çünkü hürriyet için söndü nefesleriniz, Yâdınıza yabancı bâdiyelerde değil Ana vatanınızda, ana vatanınızda Bu dizelerin ait olduğu şiir anlayışıyla ilgili aşa- ğıdakilerden hangisi söylenemez? A) Memleket edebiyatının değerleri ön plandadır. B) Hamasi yani epik özellikler göstermektedir C) Kurtuluş Savaşı'nın etkilerinin görüldüğü dö- nemde ortaya çıkmıştır. D) İdeolojik bir yaklaşımla halk uyandırılmaya ça- lışılmıştır. e E) Anlaşılır bir dil kullanılmıştır.