Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

20. Gerçek adı Ebu Mansur b. Muhammed'dir. Özbekistan'ın Semerkant şehrinde dünyaya gözlerini açmıştır. Doğum tarihi kesin olara

20. Gerçek adı Ebu Mansur b. Muhammed'dir.
Özbekistan'ın Semerkant şehrinde dünyaya gözlerini
açmıştır. Doğum tarihi kesin olarak bilinmemektedir.
944 yılında Semerkant'ta vefat etmiştir. Ehl-i sünnet
itikadının sistemli hâle gelmesini sağlamıştır. Hatta
g

20. Gerçek adı Ebu Mansur b. Muhammed'dir. Özbekistan'ın Semerkant şehrinde dünyaya gözlerini açmıştır. Doğum tarihi kesin olarak bilinmemektedir. 944 yılında Semerkant'ta vefat etmiştir. Ehl-i sünnet itikadının sistemli hâle gelmesini sağlamıştır. Hatta günümüze intikal eden eserlerden hareket edildiği takdirde onun ehl-i sünnet inancının kurucusu olarak kabul etmek gerekir. Kitabü't-Tevhid adlı eseri kelam ilminin klasiklerinden biri hâline gelmiştir. Tefsir, fıkıh ve mezhepler tarihi alanlarındaki çalışmalarıyla da tanınmıştır. A Bu parçada aşağıdaki bilginlerden hangisi anlatılmaktadır? A) Maturidi C) Hacı Bektaş-1 Veli B) Ahmet Yesevi D) Ahi Evran E) Mevlana Celaleddin Rumi