Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

20. Isimlerin rengini, biçimini ve durumunu bildiren kelimelere "niteleme sıfatı"; isimleri soru, sayı, işaret ya da belirsizlik

20. Isimlerin rengini, biçimini ve durumunu bildiren kelimelere "niteleme sıfatı"; isimleri soru, sayı, işaret ya da belirsizlik ba-
kımından etkileyen kelimelere ise "belirtme sıfatı" denir.
Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem niteleme

20. Isimlerin rengini, biçimini ve durumunu bildiren kelimelere "niteleme sıfatı"; isimleri soru, sayı, işaret ya da belirsizlik ba- kımından etkileyen kelimelere ise "belirtme sıfatı" denir. Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem niteleme hem de belirtme sıfatı vardır? A) Siyah paltosunu öteki eline aldı. B) Bu iki mühendisin geleceği çok parlak. C) Çalışkan ve disiplinli insanlara hayranım. D) Birçok şiirin hangi şaire ait olduğu belli değildir.