Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

20. Tanrı tüm evreni yoktan var etmiş ve onu kendi hâline bırakmamıştır, onda her an olan her şeyi bilir. Tanrı ya- rattığı varl

20. Tanrı tüm evreni yoktan var etmiş ve onu kendi hâline
bırakmamıştır, onda her an olan her şeyi bilir. Tanrı ya-
rattığı varlıklardan ayrı ve farklıdır. O, yarattıkları aracı-
liğiyla kendisini gösterir. Tanrı katında insan, ibadet ve
itaate muhatap var

20. Tanrı tüm evreni yoktan var etmiş ve onu kendi hâline bırakmamıştır, onda her an olan her şeyi bilir. Tanrı ya- rattığı varlıklardan ayrı ve farklıdır. O, yarattıkları aracı- liğiyla kendisini gösterir. Tanrı katında insan, ibadet ve itaate muhatap varlıktır. O, tüm varlığın varoluşunun, insani ve ahlaki değerlerin kaynağı, koruyucusu; güç, gerçeklik ve değer bakımından en yüce varlıktır. Tan- ri, yarattığı insanlara adaletle hükmeder. Bu parçada açıklanan görüşler aşağıdaki inanma biçimlerinden hangisine aittir? chod B) Agnostisizm C Sekularizm A) Panteizm D) Deizm E) Teizm