Soru:

20. Türkiye'yi yakından ilgilendiren konulardan hangisinin çözümü, diğerlerinden sonra ger- çekleşmiştir? A) Nüfus Mübadelesi B)

20. Türkiye'yi yakından ilgilendiren konulardan
hangisinin çözümü, diğerlerinden sonra ger-
çekleşmiştir?
A) Nüfus Mübadelesi B) Musul Sorunu
)
C) Dış borçlar
D) Hatay Meselesi
EY Yabancı okullar
/benimhocam
sızlığı için her konud
Paşa'ya Ingiliz temsilc
"

20. Türkiye'yi yakından ilgilendiren konulardan hangisinin çözümü, diğerlerinden sonra ger- çekleşmiştir? A) Nüfus Mübadelesi B) Musul Sorunu ) C) Dış borçlar D) Hatay Meselesi EY Yabancı okullar /benimhocam sızlığı için her konud Paşa'ya Ingiliz temsilc "Her şeyi reddediyorsunu Yarın paraya ihtiyacınız başka para bulabileceği ki beyanatina aşağıd. siyle cevap verilmişti A) Izmir İktisat Kongr B) Cumhuriyet rejimi C) Osmanlı Devleti siyle D) TBMM'nin seçim siyle E) Çok partili haya ring - TR

Soru Çözümünü Göster