Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

20. Yakup Kadri Karaosmanoğlu; Kiralık Konak'ta üç neslin 1 çatışmasını ve aile kurumunun yozlaşmasını, Sodom ve Gomore'de Mütar

20. Yakup Kadri Karaosmanoğlu; Kiralık Konak'ta üç neslin
1
çatışmasını ve aile kurumunun yozlaşmasını, Sodom ve
Gomore'de Mütareke yıllarında toplumdan kopan belli bir
||
kesimin olumsuzluklarını, Hüküm Gecesi'nde II. Meşruti-
yet yıllarındaki çekişme ve

20. Yakup Kadri Karaosmanoğlu; Kiralık Konak'ta üç neslin 1 çatışmasını ve aile kurumunun yozlaşmasını, Sodom ve Gomore'de Mütareke yıllarında toplumdan kopan belli bir || kesimin olumsuzluklarını, Hüküm Gecesi'nde II. Meşruti- yet yıllarındaki çekişme ve çatışmaları, Yaban'da Batı IV hayranı bir paşa çocuğunun İstanbul'dan İzmir'e sürgün edilişini, Ankara ve Panorama'da ise Cumhuriyet'in geliş- V mesini ve siyasi çalkantıları anlatmıştır. Bu cümlede numaralanmış yerlerin hangisinde bilgi yanlışı vardır? A) I B) II C) III D) IV E) V.